Algemene instellingen

In het menu Algemeen kunt u verschillende instellingen beheren, bijvoorbeeld voor taal, tijd en datum, energiebesparende modus, timers en uw LG-account.

 1. Druk op  om het menu Home te openen.
 2. Gebruik de pijltjestoetsen om Instellingen te selecteren en druk op de middelste knop.
 3. Druk op  of  om Beeld & programma’s... te selecteren en druk op de middelste knop.
 4. Druk op  of  om Algemeen te selecteren en druk op de knop T20-Nav-Right.jpg.
 5. Druk op  of  om een menu-item te selecteren en druk op de middelste knop.
 6. Volg de instructies op het scherm.

 

Taal instellen

Voor informatie over taal beschrijft LG:

U kunt de menutaal kiezen die op het scherm wordt weergegeven en de audiotaal van de digitale uitzending.

Taal van het menu
U kunt een van de menutalen selecteren die u op het scherm wilt weergeven.

Primaire audiotaal / Secundaire audiotaal*
U kunt een taal naar keuze selecteren als u een digitale uitzending bekijkt, er zijn meerdere audiotalen beschikbaar.
Voor programma's die geen meerdere talen ondersteunen, wordt de standaardinstelling gebruikt.

 • Dit geldt voor digitale uitzendingen.

Taal stemherkenning
Selecteer de taal voor zoeken via spraak.

 • Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde modellen.

Toetsenbordtalen
Selecteer de taal voor het schermtoetsenbord.

 

Teletekst gebruiken

Hiermee stelt u de teletekst-taal in.** 

 • Alleen in de digitale modus

*Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen. In sommige landen heet de functie Audiotaal.

**Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen.

Zie voor meer informatie over teleteksttaal het artikel 'TELETEKST'.

 

De locatie instellen

Voor informatie over locatie beschrijft LG:

U kunt de locatie-instelling van uw Smart TV wijzigen.

Adresinstelling*
U kunt de Regio en Plaats van uw tv instellen.

Land van uitzending*
U kunt het land van uitzending van uw tv instellen.

Postcode servicegebied*
Met deze functie stelt u de uitzendlocatie voor de tv in door uw postcode op te geven.

Land voor LG-services
Als u Automatisch instellenniet instelt, kunt u het land handmatig instellen.

 

 • U moet het land handmatig instellen wanneer u niet met het netwerk bent verbonden.
 • De configureerbare items kunnen verschillen per land.

*Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde markten. Op sommige markten heet Adresinstelling Plaats of Plaatsselectie en heet Postcode servicegebied Zipcode servicegebied.

Als u naar een andere locatie verplaatst, moet u de locatie opnieuw instellen.

 

Datum en tijd instellen

Voor informatie over datum en tijd beschrijft LG:

Hiermee kunt u tijdens het tv-kijken zien hoe laat het is of de tijd wijzigen.

Automatisch instellen
Hiermee wordt de tv-klok automatisch gesynchroniseerd met de digitale tijdinformatie die door het tv-station wordt verstuurd.

Tijd / Datum / Tijdzone*
Hiermee stelt u de tijd en datum handmatig in als deze na automatisch instellen niet overeenkomen met de huidige instellingen voor tijd en datum.

Tijdzone aanpassen**
Als u Aangepast in Tijdzone, Tijdzone aanpassenselecteert, wordt het menu geactiveerd.

* Op sommige markten kunt u de tijd handmatig instellen als geen antenne is aangesloten. Als u de tijd handmatig instelt met een aangesloten antenne, houd er dan rekening mee dat de programma-informatie, programmagids, etc. mogelijk niet goed werken.

**Deze functie is alleen in bepaalde landen beschikbaar.

 

Een timer instellen

U kunt verschillende soorten timers instellen. U kunt de menu's Slaaptimer, Timer voor inschakelen / Timer voor uitschakelen en 2 uur Automatisch uitschakelen  in het menu Timers  terugvinden.Voor informatie over timers beschrijft LG:

Sleep timer gebruiken

Hiermee kunt u de tv zo instellen dat deze na een vooraf ingesteld aantal minuten wordt uitgeschakeld. 

Selecteer Uit om de Slaaptimer uit te schakelen.

 

De tv zo instellen dat deze automatisch in- en uitschakelt

Hiermee kunt u de timers voor inschakelen en uitschakelen instellen. 

Selecteer Uitals u Timer voor inschakelen/Timer voor uitschakelen niet wilt instellen.

 • Als u Timer voor inschakelen/Timer voor uitschakelen wilt gebruiken, moet u de huidige tijd correct instellen.
 • Opgelet wanneer de optie Herhaling timer van Timer voor inschakelen is ingeschakeld op Geen:
  Als de ingestelde tijd voor Timer voor inschakelen bereikt wordt tijdens het tv-kijken, wordt de tv automatisch ingeschakeld wanneer de ingestelde tijd de volgende dag of daarna bereikt wordt (terwijl de tv uitgeschakeld is).
 • Opgelet wanneer de optie Herhaling timer van Timer voor uitschakelen is ingeschakeld op Geen:
  Als de ingestelde tijd voor Timer voor uitschakelen bereikt wordt terwijl de tv in stand-bymodus staat, wordt de tv automatisch uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijd de volgende dag of daarna bereikt wordt (tijdens het tv-kijken).

 

Mijn starter gebruiken*

Als u Mijn starter op uw tv of de LG TV Plus-app op uw mobiele apparaat instelt, ontvangt u gepersonaliseerde informatie, zoals het weer en geplande taken, via uw tv.
Stel Mijn starter in op Aan.

 • De configureerbare items kunnen verschillen per land.
 • U kunt de weersinformatie alleen bekijken als u op een netwerk bent aangesloten.

 

Voorkomen dat de tv automatisch wordt uitgeschakeld

Als u de tv inschakelt met behulp van een functie zoals Timer voor inschakelen en vervolgens 120 minuten lang niet op een knop drukt, wordt de TV automatisch uitgeschakeld. 

Als u niet wilt dat de tv automatisch wordt uitgeschakeld, stelt u 2 uur automatisch uitschakelen in op Uit.

 • Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen.

*Het menu Mijn starter instellen vindt u in het menu Timer voor inschakelen.

 

Internetkanalen bekijken

Via deze service, die via het internet werkt, kunt u uitzendingen in real time bekijken. U kunt informatie over nieuwe internetkanalen bekijken of uw favoriete kanalen beheren in CHANNEL PLUS.

Deze functie is alleen beschikbaar op sommige markten. Voor meer informatie, zie het artikel 'INTERNETKANALEN'

  

Overige algemene instellingen

Voor informatie over andere algemene instellingen beschrijft LG:

Instellingen voor inschakelen tv

Met deze instelling kunt u uw tv in de stand-bymodus zetten als deze is uitgeschakeld zodat de tv sneller opstart als deze de volgende keer wordt ingeschakeld.
Stel Quick Start + in op Aan.

 • Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde modellen.
 • Als u deze optie inschakelt, wordt het energieverbruik mogelijk hoger.

  

Energiebesparende modus*

U kunt de tv instellen om minder energie te verbruiken.

Automatisch uitschakelen**
Stel de tv zo in dat deze automatisch uitschakelt als er een bepaalde tijd geen input door de gebruiker is geweest.

Ecomodus voor HDD*
Als u de modus hebt ingesteld op Aan, schakelt de harde schijf die via USB is aangesloten op de tv, over op de energiebesparende modus wanneer deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. 

 • De configureerbare items kunnen verschillen per model. 

* In sommige markten heten Ecomodus en Ecomodus voor HDD Energiebesparende modus en HDD-energiebesparende modus.

**Deze functie is alleen beschikbaar voor bepaalde markten. Op sommige markten heet de functie Automatisch uitschakelen bij geen activiteit. Deze markten gebruiken ook de functie Automatisch uitschakelen bij geen signaal waarbij u de tv zo kunt instellen dat deze automatisch uitschakelt als er een bepaalde tijd geen videosignaal van een externe input is geweest.

Advertentiecookies

Als uw TV is verbonden met internet maakt WebOS mogelijk gebruik van een beperkingscookie om het aantal keren bij te houden dat een reclame op uw tv wordt getoond. Deze informatie wordt gebruikt om het aantal keer dat dezelfde reclame wordt getoond te beperken. U kunt dit cookie op elk moment weghalen of in- of uitschakelen via de instelling Advertentiecookies op uw tv.
Er is geen persoonlijke informatie gekoppeld aan dit cookie.

 • Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen.

 

Mobile TV ingeschakeld

Als Inschakelen via wifi of Inschakelen via Bluetooth is ingesteld op Aan, kunt u uw tv inschakelen met behulp van een toepassing die ondersteuning biedt voor Mobile TV ingeschakeld of het scherm van de toepassing op uw tv weergeven.

 • De functie Inschakelen via wifi moet in een app op een smartapparaat worden gebruikt dat deze functie ondersteunt.
 • De functie Inschakelen via Bluetooth kan alleen in combinatie met bepaalde LG Electronics-smartphones worden gebruikt.
 • De tv moet op een netwerk zijn aangesloten.
 • De stekker van de tv moet in het stopcontact zitten.
 • De tv en het apparaat dat u wilt gebruiken moeten op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.
 • Als u voor de eerste keer verbinding wilt maken, dient u ervoor te zorgen dat het beoogde apparaat gereed is om verbinding te maken.
 • Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde modellen of in bepaalde landen.

 

Hulp bij instellingen gebruiken

Als u de instellingsmenu's gebruikt, worden de tips bij de instellingen weergegeven. Schakel het vak met beschrijving in Instellingen in of uit.

w15_helponsetting.png

 

De standaardinstellingen herstellen

Stel de tv weer op de oorspronkelijke instellingen in. Hierdoor worden de standaardinstellingen hersteld.

Na het resetten wordt de tv automatisch uit- en weer ingeschakeld.

 • Als Veiligheidwordt ingesteld op Aan, dient u het wachtwoord in te typen voor Terugzetten op begininstellingen.
 • Schakel de stroom niet uit tijdens de initialisatie.
 • Het wordt aanbevolen de tv naar Terugzetten op begininstellingen te resetten voordat u deze aan een derde partij verkoopt of overdraagt.

 

Over deze tv

U kunt hier de informatie over de klantenservice bekijken. (Software-updates, tv-informatie, gebruikersovereenkomsten, etc.)

 

HDMI ULTRA HD Deep Colour

Als het apparaat dat verbonden is met Ingang ook ULTRA HD Deep Colour ondersteunt, kan uw afbeelding helderder zijn.
Maar als het apparaat dit niet ondersteunt, werkt het mogelijk niet correct.
Stel daarvoor de instelling ULTRA HD Deep Colour van de tv in op Uit.

Ondersteunde beeldresolutie

 • Aan : ondersteunt 4K bij 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 and 4:2:0).
 • Uit : ondersteunt 4K bij 60 Hz (4:2:0)

Ondersteuningsindeling voor 4K bij 50/60 Hz

Resolutie

Framesnelheid (Hz)

Kleurdiepte/ kleurbemonstering

8 bits

10 bits

12 bit

3840 × 2160p
4096 × 2160p

50
59.94
60

YCbCr 4:2:0

YCbCr 4:2:0 1)

YCbCr 4:2:2 1)

YCbCr 4:4:4 1)

-

-

RGB 4:4:4 1)

-

-

1) Wordt ondersteund als HDMI ULTRA HD Deep Colour staat ingesteld op Aan.

 • U kunt alleen de instellingen wijzigen van de HDMI A-D en HDMI INdie u op het moment bekijkt.
 • U kunt voor elke HDMI-poort een andere instelling opgeven.*

*Om de functie HDMI ULTRA HD Deep Colour te vinden, druk op , selecteer Instellingen, en daarna Geluid & BeoLink..., Bronnen en selecteer een van de HDMI A-D.