Toegankelijkheidsinstellingen

In het menu Toegankelijkheid  kunt u instellingen aanmaken, bijvoorbeeld voor menutransparantie, ondertitels en voor slechtzienden en slechthorenden.

 1. Druk op  om het menu Home te openen.
 2. Gebruik de pijltjestoetsen om Instellingen te selecteren en druk op de middelste knop.
 3. Druk op  of  om Beeld & programma’s... te selecteren en druk op demiddelste knop.
 4. Druk op  of  omToegankelijkheid te selecteren en druk vervolgens op de knop T20-Nav-Right.jpg
 5. Druk op  of  om een menu-item te selecteren en druk op de middelste knop.
 6. Volg de instructies op het scherm.

 

Voor meer informatie over toegankelijkheidsinstellingen beschrijft LG:

Menudoorzichtigheid instellen

Door deze functie in te stellen op Aan kunt u een aantal menu's (zoals Live-menu, Zoeken, afstandsbediening op het scherm, enz.) transparant maken.

 

Ondertitels instellen

Ondertitels worden weergeven wanneer de tv-zender programma's met ondertitels aanbiedt.

Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen.

Dit geldt voor digitale uitzendingen.*

 *In sommige markten geldt de functie ook voor externe invoer.

 

Menu voor slechtzienden

Schakel de tekst-naar-spraakconversie van scherminformatie voor slechtzienden in of uit.
U kunt deze functie gebruiken als de omroep Audiobeschrijving voor slechtzienden ondersteunt.*

Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen.

* Op sommige markten heet de beschikbare functie Videobeschrijving.

 

Slechthorend

Deze functie wordt gebruikt door slechthorenden.
Als deze functie is ingeschakeld, wordt ondertiteling standaard weergegeven.

Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen.

 

Gesproken aanwijzingen gebruiken

Als Audiobegeleiding is ingesteld op AAN, krijgt u op verschillende momenten audiogidsen tot uw beschikking, zoals wanneer u van programma wisselt, het volume aanpast of instellingen en ingangssignalen wijzigt.

Snelheid
Pas de snelheid van de gesproken gids aan.

Volume
Pas het volume van de gesproken gids aan.

Toonhoogte
Pas de toon van de gesproken gids aan.

 

 • Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde talen.
 • Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen.
 • De configureerbare items kunnen verschillen per land.
 • Voor slechtziende gebruikers.

 

Extra audiofunctie

Mensen met een gehoorbeperking of slechtzienden kunnen beroep doen op ondertitels of audiocommentaar.

Geen
Selecteert standaard audio.

Audiobeschrijving
voor slechtzienden. Hiermee selecteert u de standaard audio van uw voorkeur gecombineerd met audio voor slechtzienden.

Audio opschonen
voor slechthorenden. Hiermee selecteert u het opschooneffect van uw voorkeur en audio voor slechthorenden.

Gesproken ondertiteling
voor slechtzienden. Hiermee selecteert u de voorkeursaudio voor slechtzienden.

Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen.

 

Het menu instellen op een scherm met hoog contrast

Als deze functie is ingesteld op Aan, wordt de achtergrond van sommige menu's op het scherm en de letterkleur aangepast om het contrast tussen de lichte en donkere gebieden te benadrukken.

Het effect verdwijnt tijdelijk wanneer u de instellingenBeeldmodus of Beeldverhouding configureert.

 

Geluid tv aan/uit

Met deze functie kunt u het geluid in- of uitschakelen dat u hoort wanneer uw tv wordt in- of uitgeschakeld.

 • Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen.
 • Als Audiobegeleiding is ingesteld op Aan, wordt automatisch ook de functie Geluid tv aan/uit op Aan gezet.

 

Ondertitels instellen

Op sommige markten worden ondertitels weergeven wanneer de tv-zender programma's met ondertitels aanbiedt. In een aantal van deze markten werken ondertitels alleen voor digitale/analoge uitzendingen of externe invoer. De beschikbare instellingen voor ondertitels kunnen verschillen per markt.