Een programma op pauze zetten en weer afspelen

Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde markten.

Als u een USB-station op uw televisie hebt aangesloten, kunt u een programma dat wordt uitgezonden pauzeren, hervatten en herhalen. De televisie blijft het programma opslaan terwijl de tijd verstrijkt, zodat u altijd het volledige programma kunt zien.

 1. Een HDD met USB-aansluiting op uw televisie aansluiten
 2. Druk op de knop LIVE PLAYBACK STARTEN in de linkerhoek van uw scherm.*
 3. Gebruik tijdens het kijken van een live-uitzending en om naar een vorig punt op de voortgangsbalk te gaan.

* In sommige markten moet u de schermweergavefunctie boven in het scherm selecteren en op het pictogram LIVE PLAYBACK AAN in de rechterbenedenhoek van het bedieningsscherm Live Playback drukken. U kunt Live Playback daar op Aan zetten.

LG beschrijft voor meer informatie over live playback:

 • Selecteer het toestel dat u wilt gebruiken met Live Playback wanneer er twee of meer USB HDD's op de tv zijn aangesloten.
 • U kunt geen USB-flashstation gebruiken. Sluit een USB-HDD met een totale opslagcapaciteit van 80 GB of meer aan.
 • Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op het USB HDD-apparaat, werkt Live Playback mogelijk niet correct. Als u de functie Live Playback wilt gebruiken, hebt u een USB HDD van ten minste 2.3 GB nodig.
 • Dit kan worden gebruikt in analoge en digitale uitzendingen. U kunt deze optie echter niet gebruiken terwijl u naar een radiozender luistert. (Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde modellen.)
 • Kanalen die zijn aangesloten op HDMI IN worden niet ondersteund voor Live Playback.
 • Met de functie Live Playback kunt u maximaal twee uur van een programma afspelen, afhankelijk van de resterende USB HDD-capaciteit. Deze tijd kan variëren, afhankelijk van de regio waarin u woont.
 • De video's die zijn opgeslagen in de modus Live Playback, worden verwijderd als u de tv uitschakelt zonder ze op te nemen.*
 • In sommige ULTRA HD-modellen kunt u het bufferinggedeelte van het programma in ULTRA HD niet selecteren als de Live Playback-functie voor een analoog kanaal wordt gebruikt. (Het kanaal schakelt over naar het huidige programma dat wordt uitgezonden als u dit gedeelte probeert te selecteren.)

Voor sommige markten gelden ook de volgende regels:

 • Programma's die als Live Playback worden opgeslagen, worden tijdelijk opgeslagen en worden niet in de lijst Opnamen weergegeven. Selecteer Opnemen starten op het bedieningspaneel voor Live Playback of gebruik de functie voor geplande opnamen in de programmagids om een video-opname te maken die niet tijdelijk is.
 • De video die in Live Playback wordt opgenomen, wordt opgeslagen vanaf het moment waarop Opnemen starten is geselecteerd. Selecteer tijdens het terugspelen en opnieuw bekijken van de uitzending in Live Playback de optie Opnemen starten om de eerder uitgezonden inhoud op te nemen.
 • De inhoud die in Live Playback is bewaard, wordt verwijderd als u de opname bekijkt, de inhoud in Opnamen afspeelt of de tv uitschakelt.*
 • Terugspoelen en opnieuw kijken tijdens het opnemen wordt alleen ondersteund als u een opgenomen kanaal bekijkt. De inhoud kan niet worden teruggespoeld en bekeken als u andere kanalen dan opgenomen kanalen bekijkt.

* NB: In sommige markten moet u OPSLAAN selecteren in het pop-upmenu dat wordt weergegeven als Live Playback begint. Er wordt maximaal twee uur aan inhoud opgeslagen, zelfs als de tv wordt uit- en ingeschakeld. De opgeslagen inhoud blijft afspelen wanneer de tv wordt uit- en ingeschakeld. (Live Playback moet langer dan 90 seconden zijn nadat Live Playback is ingesteld.)