Opnamen en herinneringen

Een USB-schijf die op uw televisie is aangesloten, maakt het mogelijk om programma‘s op te nemen en later te bekijken. Uw geprogrammeerde opnamen worden opgenomen in de lijst met opnamen. Hier kunt u ook geprogrammeerde opnamen verwijderen. 

 

Een programma opnemen

Met de opnamefunctie voor televisie kunt u een programma opnemen.

Voor informatie over het opnemen van een programma beschrijft LG:

 Directe opname gebruiken

 1. Sluit een USB-HDD- of USB-flashstation aan op een USB-poort.
 2. Druk tijdens het bekijken van de Live-uitzending op de knop (OK).
 3. Druk op de knop Opnemen starten in de linkerhoek van het scherm.
 4. Als u de opname wilt stoppen, drukt u op de knop Opnemen stoppen.

w15_rec_main.png

 • Tijdens de opname kunt u naar de andere kanalen kijken of de andere functies gebruiken.* (Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde modellen of in bepaalde landen.)
  - Als u bent verbonden met één satellietsignaal: Iedere opname van een standaard- of kabel-tv-programma schakelt over naar de standaard- of kabel-tv-zender als u naar een satelliet-tv-zender kijkt. U kunt niet naar een satelliet-tv-zender kijken als u van een standaard- of kabel-tv-zender opneemt. Iedere opname van een satelliet-tv-programma schakelt over naar de satelliet-tv-zender als u naar een standaard- of kabel-tv-zender kijkt. U kunt niet naar een standaard- of kabel-tv-zender kijken als u van een satelliet-tv-zender opneemt.**
  - Als u bent verbonden met twee satellietsignalen: Iedere opname of weergave van een standaard- of kabel-tv-programma schakelt niet over naar de standaard- of kabel-tv-zender als u naar een satelliet-tv-zender kijkt. U kunt naar een satelliet-tv-zender kijken terwijl u van een standaard- of kabel-tv-zender opneemt. Iedere opname of weergave van een satelliet-tv-programma schakelt niet over als u naar een standaard- of kabel-tv-zender kijkt. U kunt naar een standaard- of kabel-tv-zender kijken terwijl u van een satelliet-tv-zender opneemt.**
 • De duur van de opname kan worden ingesteld voordat de opname start.**
 • Als meerdere USB-opslagapparaten zijn aangesloten, wordt het laatst gebruikte apparaat voor direct opnemen automatisch geselecteerd.
 • Als er geen USB-opslagapparaat is aangesloten, wordt de opname in het interne geheugen opgeslagen. Sluit een USB-apparaat aan om meer opnamen op te slaan. (Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde modellen of in bepaalde landen.)
 • Tijdens het opnemen drukt u op de knop (OK) om informatie over de opname weer te geven. De werking van de knop (OK) kan variëren, afhankelijk van het land.
 • U kunt alleen het kanaal dat u opneemt en vrije kanalen gebruiken tijdens het opnemen van een gecodeerd kanaal.****

 *In sommige landen kunt u niet naar een analoog programma kijken terwijl u een analoog programma opneemt.

**Verbinding maken met een satellietsignaal is alleen beschikbaar voor modellen met een satelliettuner.

***In sommige landen kunt u de opnametijd instellen voordat de opname start en kunt u de tijd tijdens de opname veranderen door de knop Opnemen te selecteren.

****Deze functie is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

 

Zaken die aandacht vereisen bij een opname

 • Bepaalde functies zijn mogelijk niet beschikbaar terwijl u aan het opnemen bent.
 • De configureerbare items kunnen verschillen per model.
 • Kanalen die zijn gekoppeld aan HDMI IN worden niet opgenomen bij het opnemen via de ingang. 
 • De beschikbare capaciteit van de USB HDD-partitie moet ten minste 1 GB bedragen.
 • Het USB-flashstation moet over een partitiegrootte van ten minste 4 GB beschikken.
 • Als het USB-flashstation voor de eerste opname wordt gebruikt, voert de tv een prestatietest uit. U kunt pas opnemen als de test is voltooid.
 • Als u met een USB-apparaat opneemt, werken Bluetooth en de USB-poort mogelijk niet goed.
 • Als het USB-apparaat defect is, werkt de Time Machine-functie mogelijk niet goed.
 • Het USB-apparaat werkt mogelijk niet of functioneert niet goed als er een USB-hub of verlengkabel wordt gebruikt.
 • Aangezien het opslagapparaat kan worden gebruikt voor andere doeleinden dan Time Machine, wordt het opnemen mogelijk gestaakt als er onvoldoende beschikbare opslagruimte blijkt te zijn. Het wordt aanbevolen een opslagapparaat met voldoende opslagruimte te gebruiken.
 • Vanwege de gebruikte inhoudsbeschermingstechnologie kan de opgenomen video niet worden afgespeeld op pc's of andere tv-modellen. De video kan ook niet worden afgespeeld als het videocircuit van de tv wordt vervangen.
 • De opnametijd is mogelijk anders, afhankelijk van de capaciteit van het USB-opslagapparaat.
 • Verwijder de USB-kabel niet tijdens het opnemen.
 • Als u de tv uitschakelt terwijl deze aan het opnemen is, wordt de opgenomen inhoud mogelijk niet opgeslagen. Het wordt aangeraden de opname te stoppen en te controleren of het programma is opgenomen voor u de tv uitschakelt.
 • In sommige ULTRA HD-modellen wordt de opname automatisch opgeslagen en gestopt als er ULTRA HD-inhoud wordt afgespeeld terwijl er een programma analoog wordt opgenomen.
 • Bij sommige ULTRA HD-modellen schakelt het kanaal automatisch over naar een analoog kanaal als u een analoog programma opneemt terwijl er inhoud of een programma in ULTRA HD wordt afgespeeld.
 • Opnamen die minder dan 10 seconden lang zijn, worden niet opgeslagen.
 • Analoge opnamen zijn alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

In sommige landen is het opnemen van UHDTV-kanalen niet beschikbaar.

 

Een opname plannen

Plan het bekijken of opnemen van een programma. In sommige landen kan alleen het bekijken van een programma worden gepland.

Voor informatie over het plannen van opnamen beschrijft LG:

Deze functie wordt gebruikt om de datum en tijd in te stellen om een specifiek programma op te nemen.

 1. Druk op de THUIS-knop op de afstandsbediening.
 2. U kunt een opname plannen door de Planner-app te selecteren.

w15_scheduler.png

 1. Hiermee kunt u de lijst sorteren.
 2. Hiermee kunt u de verwijdermodus instellen.
 3. Hiermee kunt u een nieuwe opname plannen.
 4. Hiermee kunt u een nieuwe herinnering instellen.
 5. Start Tv-gids.*

 

Plannen op programma

U kunt een show selecteren om te plannen om deze te bekijken of op te nemen.

 1. Druk op de THUIS-knop op de afstandsbediening.
 2. U kunt een opname plannen door de Tv-gids-app te selecteren.*
 3. Selecteer het gewenste programma.Als u een live-uitzending wilt opnemen, klikt u op de knop Opnemen.**
  Als u een later programma wilt opnemen, klikt u op de knop Geplande opname.**
 • De geplande opname garandeert niet dat het programma exact op deze tijd wordt opgenomen omdat het programma aan de hand van de informatie van de omroep wordt opgenomen.**
 • Dit geldt voor digitale uitzendingen.**

 

Handmatig plannen

U kunt de datum, tijd en het programma selecteren om de programma's te bekijken of op te nemen.

 1. Druk op de THUIS-knop op de afstandsbediening.
 2. U kunt een opname plannen door de Planner-app te selecteren.
 3. Stel de datum, de tijd en het programma voor de opname in.

U moet een opnameduur van minimaal 1 minuut opgeven.

 

Een serie opnemen

De opnamefunctie voor series wordt gebruikt om automatisch alle afleveringen van het programma dat u kiest, op te nemen. Als een programma een serie is, kunt u de serie opnemen met Geplande opname in Tv-gids of met Opnemen als u tv kijkt.***

 • U kunt de opnamevoortgang van een serie bekijken in het detailscherm in Opgenomen series.
 • U kunt opgenomen series afspelen met de app Opnamen.
 • Controleer of uw regio en de netwerkomstandigheden het gebruik van deze functies toestaan.
 • Als de geplande opname van een serie en een andere geplande opname op dezelfde tijd staan gepland, of als er een probleem is met de informatie over de uitzending, kan de serie mogelijk niet in de volgorde van de afleveringen worden opgenomen.
 • De configureerbare items kunnen verschillen per model of land.

 

*Tv-gids wordt in sommige landen Gids genoemd.

**Dit geldt mogelijk niet voor alle landen. Voor landen waarin programma's alleen gepland kunnen worden om te bekijken, kunt u BEKIJKEN en HERINNERING selecteren in plaats van Opnemen en Geplande opname.

***Opnemen van series is alleen in bepaalde landen beschikbaar.

 

Opnamen

Voor informatie over opnamen beschrijft LG:

U kunt opnamen die zijn opgeslagen op opslagapparaten weergeven en afspelen met de app Opnamen.

 1. Druk op de THUIS-knop op de afstandsbediening.
 2. Voer de app Opnamen uit.

w15_recordedtvsee.png

 1. Selecteer het opslagapparaat, type opnamen en de sorteermethode die u wilt gebruiken.
 2. Selecteer en verwijder de gewenste inhoud.
 3. Getailleerde informatie over de inhoud weergeven. U kunt de titel van de inhoud in het pop-upvenster met gedetailleerde informatie wijzigen.*
 4. Start Zoeken.

 

Opnamen afspelen

Op het afspeelscherm hebt u toegang tot basisfuncties zoals afspelen en pauzeren.

 1. Selecteer de gewenste opname in de app Opnamen.
 2. U kunt de afspeelfuncties van de gewenste opname bedienen door tijdens het afspelen op de knop (OK) te drukken.**

w15_recordedtvsee_recordingplay.png

 1. Hiermee kunt u de afspeelfuncties bedienen.
 2. Hiermee gaat u naar een scherm waar u extra functies kunt instellen.

 

Extra functies instellen

U kunt A-B herhalen, ondertiteling enz. instellen.

 1. Druk op de knop (OK) tijdens het afspelen van de gewenste opname.**
 2. Selecteer Aanvullende opties op het scherm.***

w15_recordedtvsee_cc.png

 1. Specificeer een gedeelte om te bewerken en op te slaan, of herhaaldelijk af te spelen.
 2. Selecteer de audiotaal.
 3. Schakel ondertiteling in of uit.***
 4. U kunt verder kijken instellen om het afspelen van de laatst bekeken scène te hervatten.
  - Wanneer de tv wordt ingeschakeld met Quick Start+, werkt verder kijken mogelijk niet correct.
 5. U kunt continu afspelen instellen. Als continu afspelen is ingesteld, wordt de volgende video automatisch afgespeeld nadat een video is afgelopen.
 6. Hiermee gaat u terug naar het basisscherm.
 • De configureerbare items kunnen verschillen per land.

 

*In sommige landen is een extra pictogram beschikbaar waarmee u een gekozen opname kunt vergrendelen om te voorkomen dat deze verwijderd wordt. Selecteer een onvergrendeld programma en schakel de optie in om het Slot-pictogram weer te geven. Selecteer een vergrendeld programma en schakel de optie uit om het Slot-pictogram te verbergen en het programma te ontgrendelen.

**In sommige landen moet u tijdens het afspelen van een opname op  of  drukken om de afspeelbesturing te openen.

***Aanvullende opties is het pictogram met de drie puntjes in de rechterhoek.

****In sommige landen heet deze functie closed caption.