Teletekst

Deze functie is alleen van toepassing op bepaalde landen.

Om Teletekst te openen, druk op LIST dan op  en om Text te vinden op het scherm van de BeoRemote One en druk daarna op de middelste toets.

Als Digitale Tekst is ingeschakeld en er een MHEG-toepassing voor het huidige kanaal beschikbaar is, heeft de toets Text  onder LIST mogelijk alternatieve functies die op het scherm worden gecommuniceerd.

Voor meer informatie over Teletekst beschrijft LG: 

Teletekst is een gratis dienst van het tv-station met tekstinformatie over tv-programma's, nieuws en weersberichten. De teletekstdecoder van deze tv ondersteunt de systemen SIMPLE, TOP en FASTEXT.

U kunt tv-uitzendingen en TELETEKST tegelijkertijd bekijken door op de knop TEXT op de afstandsbediening te drukken in het TELETEKST-venster.*

Kleurtoetsen : Hiermee selecteert u de vorige of volgende pagina.
Cijfertoetsen: Hiermee voert u het nummer in van de pagina die u wilt bekijken.
De knopP Omhoog / Omlaag: Hiermee selecteert u de vorige of volgende pagina.

Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen.

 

Speciale teletekstfunctie

  1. Druk op de T.OPT-knop op de afstandsbediening.*
  2. Selecteer het menu TELETEKST.

Index : Selecteer elke indexpagina.

Tijd : Als u een tv-programma bekijkt, kiest u dit menu om de tijd rechtsboven in het scherm weer te geven.

Vasthouden : Hiermee stopt u de automatische paginawisseling die plaatsvindt als een teletektpagina uit twee of meer subpagina's bestaat.

Weergeven : Kies dit menu om verborgen informatie te tonen, zoals antwoorden op vragen en oplossingen van puzzels.

Bijwerken : Hiermee wordt het tv-beeld op het scherm getoond terwijl u op een nieuwe teletekstpagina wacht.

Taal : Hiermee stelt u de teleteksttaal in.

  • Alleen in de digitale modus

 

Teleteksttaal gebruiken

Gebruik de functie teleteksttaal wanneer twee of meer teleteksttalen worden uitgezonden.**

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening en selecteer Instellingssymbool rechtsbovenaan.
  2. Selecteer het symbool Alle instellingen Algemeen Taal Primaire taal voor teletekst/Secundaire taal voor teletekst.
  • Alleen in de digitale modus
  • Als de teletekstgegevens niet in een gekozen taal worden uitgezonden, wordt de standaardtaal weergegeven.
  • Als u het verkeerde land kiest, wordt teletekst mogelijk niet correct op het scherm getoond en kunnen er problemen optreden tijdens teletekstgebruik.

*NB: de toets Text  vindt u in de BeoRemote One-lijst wanneer u op LIST drukt. De T.Opt toets heet TEXT OPTIONS en vindt u ook in LIST.

** Voor het instellen van voorkeurstalen, druk op  en selecteerInstellingen gevolgd Beeld en programma's...,Algemeen, Taal en Primaire teletekst-taal of Secundaire teletekst-taal.

Als u zowel Digitale teletekst als Teletekst kunt gebruiken, stelt u de functie die u wilt gebruiken in in het Dataservice -menu.  Voor meer informatie, zie het artikel  'DATASERVICE'.