Afstandsbediening

De bediening van de televisie wordt beschreven bij de BeoRemote One.

 

Uw afstandsbediening koppelen

Om uw televisie te kunnen bedienen, moet hij eerst aan de BeoRemote One worden gekoppeld. Druk op de knopPAIRINGdie zich op de achterkant van de televisie bevindt, of koppel via het menu Service. Deze kunt u vinden wanneer u Instellingen selecteert in het home-menu en Geluid & BeoLink...selecteert. Vergeet niet om uw afstandsbediening voor het koppelen in koppelmodus te zetten.

  1. Sluit de televisie aan op de netstroom.
  2. Plaats nieuwe batterijen in uw afstandsbediening en ga voor het product staan.
  3. Gebruik na de time-out van een welkomstbericht op het scherm  of  en de middelste toets om de voorkeurstaal in te stellen
  4. Als het product is geopend voor de koppeling, vindt de koppeling plaats.

 

Koppelen via het menu...

  1. Druk op T30-Home2.jpg om het menu Home te openen.
  2. Gebruik de pijltjestoetsen om Instellingen  te selecteren en druk op de middelste toets.
  3. Druk opT20-Nav-Up.jpg ofT20-Nav-Down.jpg om Geluid & BeoLink... te selecteren en druk op de middelste knop.
  4. Druk opT20-Nav-Up.jpg ofT20-Nav-Down.jpg omServicete selecteren en druk vervolgens op de knop T20-Nav-Right.jpg.
  5. Druk opT20-Nav-Up.jpg ofT20-Nav-Down.jpg omKoppelen afstandsbediening te selecteren en druk op demiddelste knop.

Volg de instructies op het scherm om uw afstandsbediening te koppelen.

Zowel de televisie als de afstandsbediening moeten in de koppelmodus staan om de twee toestellen te kunnen koppelen.

Als u de BeoRemote One samen met uw televisie ontvangt, zet u deze in koppelmodus bij het instellen van de afstandsbediening. Als uw BeoRemote One om een of andere reden niet langer aan uw televisie is gekoppeld en opnieuw moet worden gekoppeld, of als u de BeoRemote One niet kunt vinden en een andere moet koppelen, moet u zowel de televisie als de afstandsbediening in de koppelmodus instellen om deze aan de televisie te koppelen. 

Voor meer informatie over de koppeling van de BeoRemote One, zie de bedieningshandleiding van uw afstandsbediening, www.bang-olufsen.com/guides/BeoRemoteOneBT. Voor meer informatie over koppelen, zie het artikel 'KOPPELEN EN NETWERK'.

Uw afstandsbediening gebruiken

Ontdek hoe u uw afstandsbediening moet gebruiken. Sommige instructies voor deze televisie kunnen beschrijvingen zijn uit de handleiding van LG. U vindt ook meer informatie over welke Bang & Olufsen-toetsen u dient te gebruiken in plaats van geselecteerde LG-toetsen.

T30_NetflixAmazon---color.png

Scherm
Het scherm geeft een lijst met bronnen of functies weer als het is ingeschakeld.

AmazonButton.png
AMAZON-bron.

NetflixButton.png
NETFLIX-bron.

TV
Geef beschikbare televisiebronnen op het scherm weer zodat u die kunt aanzetten. Gebruik  of om door de lijst te bladeren*

MUSIC
Geef beschikbare muziekbronnen weer in het scherm zodat u die kunt aanzetten. Gebruik  of om door de lijst te bladeren*

 (MyButtons)**
Lang drukken om de huidige instellingen zoals de geluidsinstellingen en de standposities op te slaan en kort drukken om ze te activeren. 

0–9
Kanalen selecteren en gegevens invoeren in schermmenu’s.

LIST
Geef extra functies weer in het scherm. Gebruik  of  om door de lijst te bladeren.

GUIDE
De tv-programmagids openen.

 (Terugtoets)
Menu‘s sluiten en terugbladeren door tv-menu‘s en de lijsten van de BeoRemote One.

INFO
Geef informatie over een menu of een functie weer.

 (Home-toets)
Open het menu Home van waaruit u toegang hebt tot verschillende apps en functies, waaronder Instellingen, eenTV -app en een MUSIC -app.

,  en
Pijltjestoetsen links, rechts, omhoog en omlaag.Navigeer in de menu‘s en het scherm van de BeoRemote.

 (Middelste toets)
Om bijvoorbeeld instellingen te selecteren en te activeren.

, ,  en  (Kleurtoetsen)
Kleurspecifieke functies selecteren.

 
Start het afspelen van een track, bestand of opname of start de herhaling.

 en
Stap voor stap achterwaarts of voorwaarts zoeken.

 EN
Door kanalen en zenders bladeren.


Het afspelen van een programma of opname pauzeren.

 en
Het volume aanpassen.Druk op het midden van de toets om het geluid uit te schakelen.

 (Stand-bytoets)
Systeem op stand-by zetten.

 

*Sommige bronnen op het scherm kunnen tijdens het instellingsproces opnieuw worden geconfigureerd. Voor meer informatie, zie het artikel 'AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN.', 

**Afhankelijk van uw afstandsbediening, kunnen , ,  (MyButtons) uit 1 toets of 4 toetsen bestaan.

Voor algemene informatie over de bediening met de afstandsbediening, zie de bedieningshandleiding van uw afstandsbediening, www.bang-olufsen.com/guides/BeoRemoteOneBT.

Sommige landen en CA-modules vereisen de activering van Digitale Tekst/MHEG. Hierdoor gelden er enkele verschillen voor de BeoRemote One. Voor meer informatie, zie het artikel 'DIGITALE TELETEKST'.

 

BeoRemote One-toetsen voor LG-instructies

Gebruik de toetsen op uw Bang & Olufsen-afstandsbediening voor instructies die beschreven worden in de LG-handleiding. U dient de pijltjestoetsen en de middelste toets te gebruiken om te navigeren op het televisiescherm.

 

Zoektoets
Druk op en gebruik de pijltjestoets en daarna de middelste toets om het veld Zoeken te vinden.

HOME-toets
Druk op .

Toetsen rechts, links, omhoog en omlaag
Druk op , ,  en .

(OK)-toets
Druk op de middelste toets.

Toetsen P omhoog en P omlaag
Druk op  en .

TEKST
Druk op LIST en vervolgens op  of om Tekst in het BeoRemote scherm te zoeken en druk op de middelste toets.

T.OPT (Tekstopties)
Druk op LIST en vervolgens op   of om T.Opt te vinden in het BeoRemote One scherm en druk op de middelste toets.

REC
Druk op LIST en vervolgens op  of om Opnemen in het BeoRemote scherm te zoeken en druk op de middelste toets.

ZOEKEN
Druk op LIST en vervolgens op  of om Zoeken  in het BeoRemote scherm te zoeken en druk op de middelste toets.

LIVE ZOOM
Druk op LIST en vervolgens op  of om Live Zoom  in het BeoRemote scherm te zoeken en druk op de middelste toets.

RECENT
Druk op LIST en vervolgens op  of om Recent in het BeoRemote scherm te zoeken en druk op de middelste toets.

ONDERTITEL
Druk opLIST en vervolgens op  of om Ondertitels in het BeoRemote scherm te zoeken en druk op de middelste toets.

AD
Druk op LIST en vervolgens op  of om Audiobeschrijving in het BeoRemote scherm te zoeken en druk op de middelstetoets.