Basisbediening

 

De instructies voor uw televisie worden beschreven voor uw Bang & Olufsen-afstandsbediening. U kunt deze raadplegen via uw televisie of een ander apparaat dat verbonden is met internet. Voor sommige functies worden de instructies van LG weergegeven. We bevelen aan dat u vertrouwd raakt met de verschillen tussen uw Bang & Olufsen-afstandsbediening en de LG-afstandsbediening die beschreven wordt, zie artikel'AFSTANDSBEDIENING'.

 

Bediening met de afstandsbediening

Hieronder vindt u een voorbeeld van de bediening met de afstandsbediening.

Om rechtstreeks beeldmodi te activeren …

 1. Druk op LIST, vervolgens op  of   om Beeld te openen in het scherm van de BeoRemote One en druk op de middelste toets.
 2. Gebruik  en   om te bladeren tussen modi en druk op de middelste toets om een modus te selecteren.
 3. Druk op  om Beeld te verwijderen van het scherm.

De toetsen van de afstandsbediening, zoals LIST, of Speaker , zijn ofwel een fysieke toets die moet worden ingedrukt of een schermtekst op de BeoRemote One. Druk op LIST, TV of MUSIC op de BeoRemote One om de tekst op het scherm van de BeoRemote One weer te geven. Voor meer informatie, zie de bedieningshandleiding van uw BeoRemote One www.bang-olufsen.com/guides/beoremoteonebt.

 

 

In de menu‘s navigeren

V200_Example-of-a-menu.png

 

In de menu‘s navigeren en instellingen selecteren met uw afstandsbediening. Een druk op  opent het menu Home dat een overzicht van de beschikbare apps en de verschillende kenmerken geeft.

Wanneer er een menu op het scherm wordt weergegeven, kunt u door menuopties navigeren, instellingen weergeven of gegevens invoeren.

 • Gebruik , ,  en  om een menu te markeren, een submenu te openen, een menuniveau terug te gaan of een instelling te wijzigen.
 • Gebruik de cijfertoetsen om gegevens in te voeren.
 • Druk op de middelste toets om een instelling op te slaan.
 • Gebruik de gekleurde toetsen om een optie te selecteren.
 • Druk op  om het menu te verlaten.

 

Door menupagina's bladeren

Sommige menu‘s zijn groter dan de beschikbare ruimte op het tv-scherm. U kunt vervolgens door deze menu‘s scrollen.

 • Druk op  of  om door pagina's te bladeren.
 • Druk op  of  om door menu-items te scrollen.

 

Bron selecteren

U kunt een bron openen door op de toets TV of MUSIC te drukken en een bron te selecteren in het scherm van de afstandsbediening. Sommige bronnen kunnen ook worden geselecteerd in het menu Home.

 1. Druk op  om het menu Home te openen.
 2. Gebruik de pijltjestoetsen om een bron te selecteren en druk op de middelste toets. 

 

Menu Home

In het menu Home vindt u verschillende  functies die het mogelijk maken om bijvoorbeeld een applicatie te starten, naar een tv-kanaal te schakelen of naar een verbonden apparaat over te schakelen. Hier vindt u ook Instellingen.

In de rij met functies in het menu Home, vindt u ook  een gebruikershandleiding met informatie over de online handleiding.

Voor meer informatie over Home beschrijft LG:

Druk op de knop HOME op uw afstandsbediening om het beginscherm te openen. U kunt op één scherm veelgebruikte apps combineren en functies uitvoeren.

 

 w15_home_main.png

 1. U kunt de instellingen van uw tv wijzigen.
 2. U kunt het weer en de programmering voor vandaag bekijken. Om programmeringen te bekijken, moet u deze eerst instellen.*
 3. Voeg gemakkelijk en snel inhoud toe die u wilt gebruiken. (Deze functie wordt in sommige landen niet ondersteund. Wanneer u de functie selecteert wordt u doorgestuurd naar de LG Content Store.)
 4. Door kanalen toe te voegen, hebt u direct toegang tot kanaalinformatie en kunt u snel en eenvoudig het gewenste kanaal bekijken.
 5. Dit is een lijst met recentelijk gebruikte apps. U kunt alle apps die u recentelijk hebt gebruikt uitvoeren of sluiten.
 6. U kunt alle op de tv geïnstalleerde apps uitvoeren, verplaatsen en verwijderen.

 

De recente lijst gebruiken

U kunt alle apps die u recentelijk hebt gebruikt uitvoeren of sluiten.**

 

 w15_recent.png

 1. Sluit de app.

*Zie voor meer informatie het artikel 'ALGEMENE INSTELLINGEN'.

**Druk om de recente lijst te openen op LIST op BeoRemote One, druk op  en  om Meest recent te zoeken en druk op de middelste toets.

 

Apps beheren

U kunt een lijst met alle apps die op uw tv zijn geïnstalleerd, bekijken, de apps verplaatsen of ze verwijderen.

w15_appall.png

 1. Druk op  om het menu Home te openen.
 2. Druk op  om naar de laatste functie in de rij van apps te gaan, de bewerkingsmodus voor apps, en druk op de middelste toets.
 3. Druk op  of  om de app die u wilt bewerken te verplaatsen, en druk op de middelste toets. 
 4. Druk op  of   om de app te verplaatsen naar de gewenste positie en druk op de  middelste toets. Om een app te verwijderen selecteert u het pictogram App verwijderen  boven de app. U kunt zoveel apps als u wilt verplaatsen en verwijderen voordat u de bewerkingsmodus weer verlaat.
 5. Selecteer KLAAR om de bewerkingsmodus van de app te verlaten.
 • Sommige apps kunnen niet worden bewerkt.

 

De huidige functie stoppen

 1. Druk op de afstandsbediening op de toets HOME.
 2. Selecteer de naam van de applicatie linksboven in het scherm op de afstandsbediening om het pictogram Sluiten weer te geven.
 3. Selecteer het pictogram Sluiten dat wordt weergegeven naast de naam van de applicatie om de functie die gebruikt wordt te sluiten.

w15_appclose.png