Digitale teletekst

Deze functie is alleen van toepassing op bepaalde markten.

Sommige digitale uitzenders bieden specifieke Digitale Teletekst op hun digitale tv-kanalen aan. Dit omvat het gebruik van de cijfer-, kleuren- en pijltjestoetsen om te selecteren en te navigeren.

Merk op dat de Digitale Teletekst enkel in bepaalde landen en markten beschikbaar is.

Om Digitale Teletekst te openen, druk op LIST dan op  en om Text te vinden op het scherm van de BeoRemote One en druk daarna op de middelste knop.

Voor informatie over het gebruik van Digitale Teletekst  beschrijft LG:

Met de tv heeft u toegang tot digitale teletekst, waarin tekst, afbeeldingen enz veel beter worden weergegeven dan in analoge teletekst. Deze digitale teletekst kan worden gebruikt door speciale en specifieke services die digitale teletekst uitzenden.

  • Alleen in VK/Ierland
  • Digitale teletekstservice wordt geboden door grote omroepen zoals BBC, iTV, enz.
  • Digitale teletekstservice wordt gemaakt door MHEG.

 

Teletekst binnen digitale service

  1. Druk op een cijfertoets of de paginatoets als u een bepaalde service wilt selecteren die digitale teletekst uitzendt.
  2. Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga naar de volgende stap door op de toets TEXT, de navigatietoetsen, de rode, groene, gele of blauwe toets, of de cijfertoetsen, enz. te drukken
  3. Druk op de cijfertoets of de paginatoets om een andere digitale teletekstservice te gebruiken.

 

Teletekst in digitale service

  1. Druk op een cijfertoets of de paginatoets als u een bepaalde service wilt selecteren die digitale teletekst uitzendt.
  2. Druk op de toets TEXT of een gekleurde toets om teletekst in te schakelen.*
  3. Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga naar de volgende stap door op de navigatietoetsen, de rode, groene, gele of blauwe toets, of de cijfertoetsen, enz. te drukken
  4. Druk op de TEXT-toets of een gekleurde toets om teletekst uit te schakelen en terug te keren naar de tv-weergave.*

*Let op: de toets Text  vindt u in de BeoRemote One lijst wanneer u op LIST drukt.

Als u zowel Digitale teletekst als Teletekst kunt gebruiken, stelt u de functie die u wilt gebruiken in in het Dataservice-menu. Zie voor meer informatie het artikel 'DATASERVICE'.