De tv-ervaring personaliseren

U kunt uw BeoRemote One personaliseren door middel van een MyButton. U kunt een momentopname maken van een kijk- en luisterervaring, zodat u die ervaring kunt opslaan en met één druk op een knop weer kunt oproepen. Een momentopname kan de instellingen voor de geselecteerde bron bevatten, bijvoorbeeld standposities, geluidsinstellingen en luidsprekergroep. U kunt ze ook gebruiken om een specifieke bron met een MyButton te activeren.

Voor meer informatie over het activeren van een bron met de  TV- of MUSIC -knop in de stand-bymodus raadpleegt u het artikel 'SERVICE EN SOFTWARE-UPDATE'.

 

Een momentopname opslaan

U kunt momentopnamen opslaan en deze met de MyButtons activeren. Uw televisie moet zijn ingeschakeld en er moet een bron geselecteerd zijn.

  1. Houd een van de MyButtons ingedrukt om een lijst met items weer te geven die in de momentopname kunnen worden opgenomen.
  2. Markeer de verschillende items en druk op de middelste toets om ze te activeren of te deactiveren.
  3. Selecteer Opslaan en druk op de middelste knop om de instellingen op te slaan.

Als alle items zijn afgevinkt, kunt u Verwijderen selecteren om de momentopname van de toets te verwijderen.

Als u een momentopname opslaat met een toets die reeds voor een andere momentopname wordt gebruikt, wordt de bestaande momentopname vervangen door de nieuwe.

 

Een momentopname gebruiken

Gebruik een gewenste momentopname wanneer u naar televisie kijkt.

  1. Druk op de toets voor de gewenste momentopname. 

Als u een opgeslagen momentopname activeert, zijn de instellingen tijdelijk en zullen ze van kracht zijn tot u de instellingen aanpast, een andere bron selecteert of de televisie in stand-by zet.

Als het item dat in de momentopname werd opgeslagen niet langer beschikbaar is, zal de momentopname nog steeds zijn geactiveerd, maar zal het afgespeelde item het normale brongedrag voor de geselecteerde bron volgen.