Producten aansluiten

Sluit andere producten aan, zoals digitale bronnen, smartcards, luidsprekers of een computer. Selecteer  Apparaataansluiting  in het Home-menu voor een lijst van aangesloten producten. 

 

Digitale bronnen

Sluit externe HDMI-bronnen aan, bijvoorbeeld een set-top box, een computer of een gameconsole. Alle producten die op de televisie zijn aangesloten, kunnen worden geconfigureerd. Voor meer informatie, zie het artikel 'AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN''.

Afhankelijk van het product dat u op de televisie aansluit, zijn andere kabels en mogelijk ook adapters noodzakelijk. Als u meerdere producttypes hebt die een PUC-aansluiting vereisen, moet u een extra PUC-kabel kopen. Kabels en adapters zijn verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.

Een digitale bron aansluiten...

 1. Sluit de kabel aan op de juiste aansluiting op het digitale product.
 2. Verbind de kabel met een HDMI IN -aansluiting op de televisie. Het is aanbevolen om een van de HDMI A-D-aansluitingen te gebruiken om de bron te kunnen bedienen met uw Bang & Olufsen-afstandsbediening.
 3. Om de bediening van het digitale product met uw afstandsbediening van Bang & Olufsen mogelijk te maken, sluit u een IR-zender aan op een van de PUC-aansluitingen en verbindt u die met de IR-ontvanger van het digitale product. Meer informatie over IR-zenders kunt u vinden onder 'IR-zender' in dit artikel.
 4. Volg de instructies op het scherm om de bron te configureren.*

*Als u Gameconsole als bron selecteert, wordt de beeldmodus Game als standaardinstelling geactiveerd. U kunt deze instelling tijdelijk wijzigen. Voor meer informatie, zie het artikel 'BEELDINSTELLINGEN'.

Een camera aansluiten...

 1. Sluit de kabel aan op de juiste aansluiting op de camera.
 2. Verbind de kabel met een HDMI IN -aansluiting op de televisie. 
 3. Volg de instructies op het scherm om de bron te configureren.

 

Computer

Voordat u een computer aansluit, moet u de televisie, de computer en alle aangesloten producten van de netvoeding loskoppelen.

 1. Sluit het ene uiteinde van een geschikte kabel aan op de DVI- of HDMI-uitgang van uw computer en het andere uiteinde op een HDMI IN-aansluiting van de televisie. Het is aanbevolen om een van de HDMI A-D- aansluitingen te gebruiken om de bron te kunnen bedienen met uw Bang & Olufsen-afstandsbediening.
 2. Als u de DVI-uitgang van de computer gebruikt, maak dan gebruik van de juiste kabel en sluit de geluidsuitgang van de computer aan op de LINE-IN-aansluiting van de televisie om het geluid van de computer af te spelen met de luidsprekers die zijn aangesloten op de televisie.
 3. Sluit uw televisie, de computer en alle aangesloten apparatuur weer aan op de netstroom. De computer moet aangesloten zijn op een geaard stopcontact zoals beschreven in de installatie-instructies van de computer.
 4. Volg de instructies op het scherm om de bron te configureren.

 

Bluetooth-bronnen

U kunt Bluetooth gebruiken om muziek te streamen vanaf eender welke muziekbron of direct vanaf uw mobiele apparaat. Sluit uw apparaat aan op de TV via Bluetooth, zie het artikel 'SMART TV'

 

Analoge audiobron 

U kunt een analoge audiobron aansluiten. Om producten te configureren die aangesloten zijn op de televisie, zie het artikel 'AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN'.

Koppel alle systemen los van de netstroom alvorens u extra  producten aansluit.

 1. Sluit de kabel aan op de juiste aansluiting op het product dat u wilt aansluiten.
 2. Verbind de kabel met de LINE-IN-aansluiting op de televisie.
 3. Sluit de televisie en de aangesloten producten aan op de netstroom.
 4. Volg de instructies op het scherm om de bron te configureren.

Het kan zijn dat u verschillende adapters en misschien ook kabels nodig hebt. Kabels en adapters zijn verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.

 

Infraroodzenders

Om producten van een ander merk dan Bang & Olufsen te bedienen met een BeoRemote One, sluit u een infraroodzender van Bang & Olufsen aan op uw niet-Bang & Olufsen-product en sluit u het vervolgens aan op een van de PUC-aansluitingen op het aansluitpaneel. Plaats de zender in de buurt van de infraroodontvanger van het aangesloten product om de afstandsbediening te kunnen gebruiken. Alvorens u de zender permanent aansluit, moet u controleren of u de productmenu‘s op het tv-scherm kunt bedienen met de BeoRemote One.

Wanneer u de zender instelt op een geselecteerde PUC-aansluiting in het menu Bronnen dat u kunt vinden onderGeluid & Beolink... in Instellingen, worden de instellingen voor de infraroodzender automatisch geselecteerd. Het is echter ook mogelijk om de instellingen van de aansluiting handmatig te selecteren als andere instellingen nodig zijn.

Neem contact op met uw Bang & Olufsen-dealer voor een extra PUC-kabel.

Voor meer informatie over het downloaden van PUC-tabellen (Peripheral Unit Controller) voor set-topboxes, zie het artikel 'INSTELLEN VAN AANGESLOTEN PRODUCTEN'.

 

Smart Card

Neem contact op met uw serviceprovider als u gecodeerde zenders wilt bekijken. De serviceprovider registreert u dan, gewoonlijk tegen betaling, als een geautoriseerde kijker. U ontvangt dan een Smart Card en een CA-module. Let op: deze zijn alleen geldig voor één serviceprovider en werken daarom uitsluitend met bepaalde zenders.

Bekijk informatie over de op dit moment aangesloten CI (Common Interface); druk op  en dan Instellingen gevolgd door Beeld en programma's..., Programma's  en CI-informatie

Let op: het gebruik van CI- of CAM-modules is alleen mogelijk op bepaalde markten.

Voor meer informatie over CI en Smart Cards  beschrijft LG:

Als u een CI-module of CAM-module gebruikt:

 • Met deze functie kunt u een aantal gecodeerde services (betaalservices) bekijken.
 • Als u de CI-module verwijdert, kunt u geen betaalservices bekijken.
 • CI-functies worden mogelijk niet ondersteund al naargelang de uitzendingen in het desbetreffende land.
 • Als de module in de CI-sleuf wordt geplaatst, kunt u het modulemenu oproepen.
 • Wanneer de tv wordt ingeschakeld nadat een CI-module is geplaatst, hebt u wellicht geen video- en audio-uitvoer bij een gecodeerd programma.
 • Zorg er bij gebruik van een CAM (Conditional Access Module) voor dat deze volledig voldoet aan de vereisten van DVB-CI of CI plus.
 • Door een abnormale werking van CAM (Conditional Access Module) kan het beeld verslechteren.
 • Als de tv geen audio en video afspeelt terwijl CI+ CAM is aangesloten, neem dan contact op met de ethernet-/ kabel-/satellietexploitant. (Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde modellen.)

 

Luidsprekers

U kunt tot acht bekabelde luidsprekers en subwoofers op de televisie aansluiten door middel van Power Link-kabels.

Bovendien kunt u tot acht luidsprekers draadloos verbinden, inclusief subwoofers. Voor meer informatie over het instellen van draadloze luidsprekers, zie het artikel 'GELUIDSINSTELLINGEN'.

Koppel alle systemen los van de netstroom alvorens u extra  producten aansluit.

Afhankelijk van het type luidspreker dat u op de televisie aansluit, zijn andere kabels en mogelijk ook adapters nodig. Kabels en adapters zijn verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.

14.-V200_13_Speaker-connections.png

De afbeelding toont een voorbeeld van een luidsprekeropstelling met twee luidsprekers vooraan, twee gekoppelde luidsprekers achteraan en een subwoofer.

Luidsprekers aansluiten...

 1. Sluit een Power Link-kabel aan op de juiste aansluiting van de luidsprekers die u met de televisie wilt verbinden.*
 2. Verbind de kabels met de vrije aansluitingen P 1–4 op de televisie.
 3. Sluit een Power Link-kabel aan op de juiste aansluitingen van een subwoofer.
 4. Verbind de kabel met de vrije aansluiting P 1–4 op de televisie.
 5. Sluit uw televisie en alle aangesloten luidsprekers weer aan op de netstroom.

*Vergeet niet om de schakelaar voor de linker- en rechterpositie in te stellen op de luidsprekers, afhankelijk van hoe uw luidspreker is gepositioneerd, links of rechts van uw luisterpositie.

Als u twee luidsprekers wilt verbinden met één PL-aansluiting op de televisie en het niet mogelijk is om de kabel tussen de luidsprekers door te lussen, is een extra splitter nodig. Neem contact op met uw Bang & Olufsen-dealer voor meer informatie.