Geluidsinstellingen

Sluit luidsprekers en subwoofers van BeoLab draadloos of met de kabel aan op uw televisie en u hebt een surroundgeluidssysteem dat probleemloos in uw woonkamer past. De beste geluidservaring ontstaat binnen het gebied gecreëerd door de luidsprekers.

Wanneer u extra luidsprekers op uw televisie aansluit, worden bekabelde luidsprekers automatisch door de televisie gedetecteerd. Draadloze luidsprekers moeten eerst worden gescand alvorens de televisie ze detecteert.* Op het scherm verschijnt een bericht met daarin instructies om de luidspreker te configureren. U kunt ook luidsprekergroepen aanmaken om de luidsprekeropstelling aan te passen voor andere luisterposities dan recht voor de televisie, bijvoorbeeld aan de eettafel of in de luie stoel. 

 1. Druk op  om het menu Home te openen.
 2. Gebruik de pijltjestoetsen om Instellingen te selecteren en druk op de middelste knop.
 3. Druk op T20-Nav-Up.jpg of  om Geluid & BeoLink... te selecterenen druk op de middelste knop.
 4. Druk op T20-Nav-Up.jpg of  om Geluid te selecteren en druk op de knop T20-Nav-Right.jpg
 5. Druk op T20-Nav-Up.jpg of  om een menu-item te selecteren en druk op de middelste knop.
 6. Volg de instructies op het scherm. 

De geluidsinstellingen zijn in de fabriek ingesteld op neutrale waarden die voor de meeste programma‘s geschikt zijn. U kunt deze instellingen echter altijd aan uw eigen wensen aanpassen. Pas instellingen voor geluid aan zoals volume, lage en hoge tonen en, voor bekabelde luidsprekers, schakel de eco-modus in. U kunt ook informatie over de gekozen geluidsinstellingen opzoeken en de standaardwaarden van de geluidsinstellingen herstellen. In het menu Geluid kunt u ook het menu Luidsprekeraansluitingen vinden, waar u zowel bekabelde als draadloze luidsprekers kunt instellen.

Voor meer informatie over het dagelijks gebruik van luidsprekergroepen, zie het artikel 'LUIDSPREKERGROEPEN EN GELUIDSMODI GEBRUIKEN'.

Uw contentprovider kan verspreiding van digitaal draadloos geluid naar uw luidsprekers verbieden. In dat geval moet u bekabelde luidsprekers gebruiken die met Power Link zijn aangesloten.

Voor meer informatie over geluidsinstellingen, zie de Technische Geluidshandleiding op de website van Bang & Olufsen www.bang-olufsen.com/guides

 *Om te zoeken naar draadloze luidsprekers, druk op T30-Home2.jpg, en vervolgens Zoek naar draadloze luidsprekers en volg de instructies op het scherm.

Geluidsinformatie

Zoek in het menu Geluidsinfo informatie over het huidige geluidssysteem op.

 

Geluidsmodi

De televisie beschikt over verschillende geluidsmodi die zijn geoptimaliseerd voor verschillende soorten programma's en bronnen.

De geluidsmodi zijn door geluidstechnici ontworpen voor gebruik in alle situaties. U kunt de waarden in de geluidsmodi echter altijd aan uw eigen wensen aanpassen in het menu Geluidsmodi . De geluidsmodi hebben voorgedefinieerde namen. Gebruik bijvoorbeeld Film wanneer u een Blu-ray-speler gebruikt of gebruik Spel om het geluid te verbeteren wanneer u een spelconsole gebruikt. De geluidsmodus Aangepast kan worden ingesteld als u een nieuw gebruikstype en nieuwe instellingen wilt definiëren.

Als u een geluidsmodus wilt terugzetten naar de standaardwaarden, moet u RESETTEN selecteren in het instellingsmenu van de specifieke geluidsmodus en bevestigen dat u de waarden wilt resetten.

U kunt een lijst met geluidsmodi op het tv-scherm weergeven door Geluid te zoeken in het menu LISTvan de BeoRemote One en op de middelste toets te drukken. Hier kunt u een gewenste geluidsmodus selecteren.

Voor informatie over het selecteren van een specifieke geluidsmodus van een bron, zie het artikel 'AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN'.

 

Luidsprekergroepen

In het menu Luidsprekergroepen kunt u verschillende luidsprekergroepen voor verschillende luisterposities of luidsprekercombinaties maken. Dit betekent dat u uw luidsprekers in verschillende scenario‘s op een andere manier kunt gebruiken.

In scenario 1 in de illustratie kan de rechtse luidspreker bovenaan worden ingesteld als een luidspreker rechtsvoor wanneer u op de bank naar televisie kijkt, terwijl dezelfde luidspreker in scenario 2 de functie van een surroundluidspreker rechts kan vervullen wanneer u in de luie stoel naar muziek luistert. Dezelfde luidspreker heeft verschillende rollen in de verschillende luidsprekergroepen, en in sommige luidsprekergroepen is de luidspreker misschien niet eens opgenomen.

Voor elke groep moet u rollen aan de luidsprekers toewijzen, de afstand tussen de luidsprekers en uw luisterpositie instellen en het luidsprekerniveau kalibreren. De afstanden en de luidsprekerniveaus voor elke luidsprekergroep kunnen ofwel handmatig via het menu Luidsprekergroepen ofwel automatisch met de aansluiting van een kalibratiemicrofoon worden ingesteld. Een kalibratiemicrofoon moet afzonderlijk bij uw Bang & Olufsen-dealer worden gekocht.

U hebt toegang tot het menu Configuratie luidsprekergroep vanuit het menu Home als u drukt op  en Instellingenselecteert. Volg de instructies op het scherm om een luidsprekergroep aan te maken of te bewerken. Voor meer geavanceerde instellingen van de luidsprekergroep, druk op  en selecteer Instellingen, selecteer vervolgens Geluid & BeoLink... en daarna Geluid en stel luidsprekergroepen in.

U kunt de luidsprekergroepen een naam geven of groepen verwijderen die u niet meer nodig hebt. De luidsprekergroep Start heeft een voorgedefinieerde naam en kan worden ingesteld voor wanneer u voor de televisie zit.

 • Om de instellingen voor een luidsprekergroep te openen, selecteert u de groep en drukt u op de middelste toets.
 • Om een nieuwe luidsprekergroep aan te maken, selecteert u NIEUW en drukt u op de middelste toets. De nieuwe groep heeft instellingen in overeenstemming met de momenteel spelende luidsprekergroep. U kunt deze instellingen aan uw voorkeur aanpassen.
 • Om de naam van een luidsprekergroep te wijzigen, opent u de groep, selecteert u Naam, drukt u op de middelste toets en volgt u de instructies op het scherm.
 • Om een luidsprekergroep te verwijderen, opent u de groep, selecteert u VERWIJDEREN, drukt u op de middelste toets en volgt u de instructies op het scherm.
 • Om een luidsprekergroep te activeren, drukt u op de afstandsbediening op LIST, selecteert u Luidspreker en vervolgens de gewenste groep.

U kunt de luidsprekergroep Start niet hernoemen of verwijderen.

Sommige geavanceerde Bang & Olufsen-luidsprekers ondersteunen voorkeurselectie. Het voorkeursnummer vindt u in de app voor de luidspreker. U beslist welke voorkeur er moet worden geactiveerd als u een luidsprekergroep selecteert.

 

Luidsprekerrollen

Via de toekenning van rollen aan aangesloten luidsprekers kunt u de functie van luidsprekers bepalen in een surround-soundsysteem, evenals het aantal te gebruiken luidsprekers. Gebruik de pijltjestoetsen om een aangesloten luidspreker te selecteren en om een luidsprekerfunctie aan te duiden en druk vervolgens op de middelste toets. Als u van luidspreker naar luidspreker gaat, wordt er een geluid geproduceerd om aan te geven dat de luidspreker is ingesteld.

Illustratie van een voorbeeld van het tv-kijken:

Luidspreker A Links voor
Luidspreker B Subwoofer
Luidspreker C Midden voor
Luidspreker D Rechts voor
Luidspreker E R. surround
Luidspreker F Rechts achter
Luidspreker G Links achter
Luidspreker H L. surround

 

Ondersteunde luidsprekerkalibratie*

U kunt de afstanden en de luidsprekerniveaus voor elke luidsprekergroep automatisch instellen als u een kalibratiemicrofoon op de MIC-uitgang op uw televisie aansluit. Een kalibratiemicrofoon moet afzonderlijk bij uw Bang & Olufsen-dealer worden gekocht. De kalibratiemicrofoon kan enkel voor de luidsprekerkalibratie worden gebruikt.

Plaats de aangesloten microfoon in de primaire luisterpositie voor de huidige luidsprekergroep en start een kalibratie van de aangesloten luidsprekers door op de middelste toets te drukken en de instructies op het scherm te volgen. 

U kunt het menu Ondersteunde luidsprekerkalibiratie openen door te drukken op Instellingente selecteren, en vervolgens Geluid & BeoLink..., Geluidte kiezen.

Het is aanbevolen om de achtergrondgeluiden tijdens het kalibreren tot een minimum te beperken.

*De functie Ondersteunde luidsprekerkalibratie is in de huidige softwareversie mogelijk niet beschikbaar.

Volume

Pas het volumeniveau van de televisie aan.

Het volumeniveau dat hier wordt ingesteld, is het niveau waarop de televisie start wanneer hij wordt ingeschakeld, ongeacht het niveau waarop de televisie werd uitgeschakeld.

Hier kunt u ook het maximaal toegelaten volumeniveau bij normaal gebruik instellen. Dit kan worden gebruikt om de maximale uitgang van de televisie te beperken.

 

Lage en hoge tonen

In het menu Lage en hoge tonen kunt u het niveau van de lage en hoge tonen verlagen of verhogen.

 

Geluidssterkte activeren

Het menselijk oor is minder gevoelig voor lage frequenties wanneer ze op een laag volume worden afgespeeld. Met andere woorden: hoe lager het volume, hoe minder lage tonen u kunt horen. De functie Geluidssterkte heft dit effect op.

Naarmate u het volume verlaagt, worden de niveaus van de lage en de hoge tonen automatisch verhoogd ter compensatie van uw verminderde waarneming van de buitenste frequentiebanden.

 

Energiebesparende modus

Stel in het menu Energiebesparende modus energiebesparingen voor het geluid in.

Als u de energiebesparende modus inschakelt, worden de luidsprekers die geen signaal ontvangen wanneer de televisie is ingeschakeld, automatisch uitgeschakeld. Draadloze luidsprekers worden niet uitgeschakeld wanneer ze geen signalen van de televisie ontvangen.

 

Luidsprekeraansluitingen

Luidsprekers bekabeld of draadloos instellen.

 

Bekabelde luidsprekers

Bij het opstellen van bekabelde luidsprekers moet u in het menu Luidsprekeraansluitingen selecteren welke luidsprekers met welke Power Link-aansluiting (PL) zijn verbonden.*

*Als in het menu Luidsprekeraansluitingen niet alle Power Link-aansluitingen met aangesloten luidsprekers worden weergegeven, kunt u ALLES TONEN selecteren en op de middelste toets drukken om alle Power Link-aansluitingen weer te geven.

Belangrijk! Als u Lijn als luidsprekertype selecteert in de lijst Luidsprekeraansluitingen, zal het volume erg luid zijn en kunt u het volume niet met uw BeoRemote One aanpassen. U moet de eigen afstandsbediening van het product gebruiken. 'Lijn' wordt bijvoorbeeld gebruikt voor versterkers van een ander merk dan Bang & Olufsen.

 

Draadloze luidsprekers

Als u draadloze luidsprekers in uw opstelling hebt, zoekt de televisie automatisch naar draadloze luidsprekers en worden de gedetecteerde luidsprekers gekoppeld aan draadloze Power Link-kanalen tijdens het instellen voor eerste gebruik. U kunt echter ook zelf scannen op draadloze luidsprekers en de gedetecteerde luidsprekers handmatig aan de draadloze Power Link-kanalen van de televisie koppelen als u op drukt,  Instellingen selecteert, vervolgens Zoek naar draadloze luidsprekers kiest en de instructies op het scherm volgt.

U kunt de functie ook bereiken door te drukken op , Instellingen en vervolgens Geluid & BeoLink..., Geluid en Luidsprekeraansluitingen.

 

Draadloze luidsprekers zoeken en koppelen …

 1. Selecteer in het menu Luidsprekeraansluitingen OPNIEUW SCANNEN en druk op de middelste toets om opnieuw te scannen.
 2. Als het scannen is voltooid, druk dan op de middelste toets om de gedetecteerde luidsprekers aan de televisie te koppelen.

 

Een luidspreker ontkoppelen van de televisie …

 1. Druk op  of  om een draadloze luidspreker te selecteren in het menu Luidsprekeraansluitingen en druk op de middelste toets.
 2. Druk op of  om LOSKOPPELEN te selecteren en druk op de middelste toets.

Als de status van een luidspreker ontbreekt in het menu Luidsprekeraansluitingen, werd de luidspreker gekoppeld aan een draadloos kanaal en zal hij indien mogelijk automatisch opnieuw worden gedetecteerd.

 

Bekabelde en draadloze luidsprekers instellen...

 1. Druk in het menu Luidsprekeraansluitingen op  of om een PL-aansluiting of een draadloos PL-kanaal te selecteren, druk op de middelste toets en volg de instructies op het scherm.

Als u extra luidsprekers op uw televisie aansluit, denk er dan aan om de luidsprekers aan uw luidsprekergroepen toe te voegen.