Service en software-update

In het menu Service kunt u de software bijwerken, tabellen voor de peripheral unit controller (PUC) downloaden en een andere afstandsbediening koppelen. Het is ook mogelijk om uitgebreidere service-instellingen door te voeren. Houd er echter rekening mee dat het menu Geavanceerd primair bedoeld is voor de installateur en voor service.
 
Als uw televisie is opgesteld in een systeem, is het belangrijk dat u de automatische software-update inschakelt om ervoor te zorgen dat alle producten in uw systeem up-to-date worden gehouden en kunnen communiceren.

U kunt altijd software-informatie opzoeken en de tv-software handmatig bijwerken.

 1. Druk op  om het menu Home te openen.
 2.  Gebruik de pijltjestoetsen om Instellingen  te selecteren en druk op de middelste toets.
 3. Druk op of  om Geluid & BeoLink... te selecteren en druk op de middelste knop.
 4. Druk op of  om Service te selecteren en druk op de knop T20-Nav-Right.jpg
 5. Druk op  of  om een menu-item te selecteren en druk op de middelste knop.
 6. Volg de instructies op het scherm. 

 

De software bijwerken

Om beschikbare software-updates in het menu Software-update te downloaden, moet uw televisie met internet zijn verbonden. Wij raden aan dat u de televisie instelt om automatisch de software te updaten. U kunt de beschikbare software-updates ook op een USB-apparaat downloaden via de website van Bang & Olufsen, www.bang-olufsen.com. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort in het aansluitpaneel van SoundCenter

Op sommige markten is het ook mogelijk om de software te updaten via het antennesignaal (OAD).

Neem voor meer informatie over software-updates contact op met uw dealer.

 

Controleren op updates

Selecteer CONTROLEREN OP UPDATES en druk op de middelste knop. De tv controleert nu of er nieuwe software is. Druk op de middelste knop als er updates beschikbaar zijn. De update wordt nu gestart. Volg daarbij de instructies op het scherm.

Terwijl de televisie de software bijwerkt, knippert het stand-bylampje rood en moet de televisie verbonden blijven met het stroomnet.

Als de update is voltooid, zal de informatie met Release notes worden weergegeven. Druk op de middelste knop om de informatie te verwijderen.

 

Automatische systeemupdates

Als u een systeemopstelling met verschillende Bang & Olufsen-producten hebt, wordt het volledige systeem bijgewerkt wanneer u op updates controleert. U moet de automatische software-update van het systeem inschakelen in het tv-menu. De beschikbare software-updates voor alle producten van Bang & Olufsen in uw opstelling zullen vervolgens regelmatig automatisch worden gedownload.* 

*U kunt de automatische systeemupdates alleen voor een volledig systeem en niet voor één product in- of uitschakelen.

 

Uw afstandsbediening koppelen

In het menu Koppelen afstandsbediening kunt u nog een BeoRemote One met uw televisie koppelen.

 1. Druk in het menu Koppelen afstandsbediening op KOPPELEN.
 2. De koppeling vindt plaats als de afstandsbediening beschikbaar is om te worden gekoppeld.

Een afstandsbediening ontkoppelen ...

 1. Selecteer in het menu Koppelen afstandsbediening het apparaat dat u wilt ontkoppelen en druk op de middelste knop.
 2. Selecteer  VERWIJDEREN en druk op de middelste knop. 

 

Een specifieke bron activeren vanuit stand-by*

Selecteer een specifieke bron die u wilt opstarten als u op de knop TV of MUSIC drukt om de televisie vanuit stand-by in te schakelen.

* Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in de huidige softwareversie.

 

PUC-tabellen*

In het menu PUC-beheer kunt u Peripheral Unit Controller-tabellen (PUC) downloaden of verwijderen of kijken of er updates beschikbaar zijn voor tabellen die reeds op de televisie zijn gedownload. De Peripheral Unit Controller maakt het mogelijk om een aangesloten niet-Bang & Olufsen-product te bedienen met de Bang & Olufsen-afstandsbediening. De ingebouwde Peripheral Unit Controller in uw televisie zet de signalen van de afstandsbediening om in signalen die door het aangesloten product worden begrepen.Voor een correcte omzetting moet de geschikte PUC-tabel op de televisie zijn gedownload.

Het aantal ondersteunde producten wordt op regelmatige basis bijgewerkt. We kunnen echter niet garanderen dat u uw product in de lijst kunt vinden.

 

PUC-tabellen downloaden

In het menu Download meer kunt u de PUC-tabellen ofwel van het internet ofwel van een aangesloten USB-apparaat downloaden. De PUC-tabellen maken het mogelijk om niet-Bang & Olufsen-producten te bedienen met de Bang & Olufsen-afstandsbediening.

Als u meer dan één USB-apparaat hebt aangesloten, moet u eerst het gewenste USB-apparaat selecteren.

U kunt naar randapparatuur zoeken door de naam van het aangesloten product in te voeren, of u kunt op merknaam naar de randapparatuur zoeken.

Als uw aangesloten uitrusting niet in de downloadlijst staat, is er op dat moment geen bedieningsoplossing en moet u Bron niet ondersteund selecteren. U zult uw uitrusting niet met uw Bang & Olufsen-afstandsbediening kunnen bedienen. Meer informatie over de ondersteuning van bronnen is verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.

 

PUC-tabellen bijwerken

Ga na of er updates beschikbaar zijn voor de gedownloade PUC-tabellen.

 1. Selecteer in het menu PUC-beheer de optie CONTROLEREN OP UPDATES en druk op de middelste knop.
 2. Gebruik in de lijst met beschikbare updates de pijltjestoetsen voor de selectie van de PUC-tabellen die u wilt updaten en druk op de middelste knop.
 3. Selecteer UPDATE en druk op de middelste knop. Als u een tabel hebt geselecteerd die u niet wilt updaten, markeer hem dan en druk op de middelste toets om hem te deselecteren.

PUC-tabellen worden afzonderlijk bijgewerkt en maken geen deel uit van een automatische systeemupdate als deze functie is ingeschakeld.

 

PUC-tabellen verwijderen

Verwijder Peripheral Unit Controller-tabellen van de televisie.Zorg ervoor dat u geen tabellen verwijdert die momenteel door aangesloten producten worden gebruikt.

 1. Gebruik in het menu PUC-beheer de pijltjestoetsen om de PUC-tabel te selecteren die u wilt verwijderen. Druk daarna op de middelste toets. Als u een tabel hebt geselecteerd die u wilt behouden, wijs deze dan aan en druk op de middelste toets om hem te deselecteren.
 2. U kunt de geselecteerde tabellen verwijderen door VERWIJDEREN te selecteren en vervolgens op de middelste knop te drukken.

 

PUC-versies

Raadpleeg informatie over de versies van de verschillende decoderbestanden die in het systeem zijn geconfigureerd.

* Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in de huidige softwareversie.

 

Gebruiksgegevens - Privacy en voorwaarden

Om ons te helpen ons assortiment beschikbare producten en diensten te verbeteren, kan het zijn dat we bepaalde informatie over de prestaties en de gebruikspatronen van uw product vragen. De informatie zal altijd uitsluitend anoniem worden gegeven. U kunt deze functie op elk gewenst moment in- of uitschakelen via Gebruiksgegevens - Privacy en voorwaarden.