Datatjeneste

For mer informasjon om Data Service, beskriver LG:

Denne funksjonen lar brukere velge mellom MHEG* (digitalt tekst-TV) og tekst-TV dersom begge finnes samtidig. Hvis bare én av dem eksisterer, vil enten MHEG eller tekst-TV være aktivert, uavhengig av hvilket alternativ du har valgt.

Dette systemet har en MHEG (Multimedia and Hypermedia Experts Group) som hjelper deg med å navigere alle visningsalternativene.

  • Tjenestefunksjonene kan være begrenset når TV-en ikke er koblet til Internett.
  • Når direkteavspilling er i drift, er denne tjenesten utilgjengelig.
  • Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land. 

Og i noen markeder er kun MHEG tilgjengelig.

For å konfigurere datatjeneste kan du trykke  og velge Innstillinger, etterfulgt av Bilde og programmer ..., Programmer og Datatjeneste.