Bildeinnstillinger

Du kan justere bildeinnstillingene via Bilde  menyen. 

 1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.
 2. Bruk piltastene for å velge Innstillinger, og trykk på senter-knappen.
 3. Trykk  eller  for å velge Bilde og programmer ...og deretter senter-knappen.
 4. Trykk  eller  for å velge Bilde, og trykk T20-Nav-Right.jpg-knappen. 
 5. Trykk  eller  for å velge et menyelement, og trykk deretter senter-knappen.
 6. Følg instruksjonene på skjermen. 

For å fjerne bildet fra skjermen midlertidig, trykk på LISTE, finn Vis bilde og deretter Bilde av, og trykk på senter-knappen på BeoRemote One-skjermen. For å få bildet tilbake, velg Bilde på.

 

Smart bildemodus

For ytterligere informasjon om smart bildemodus, beskriver LG:

Når denne funksjonen er aktivert, vil TV-en automatisk justere seg til de optimale bildeinnstillingene, basert på data den mottar angående sjangeren på programmet som spiller. 

Angi alternativet til for å aktivere denne modusen.

 • Dersom du aktiverer denne funksjonen, kan du ikke angi bildemodus manuelt.
 • Kun tilgjengelig for digitale sendinger.
 • Programmer koblet til HDMI IN, støttes ikke av Smart bildemodus.
 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

 

Bildemodus

Bildemodus finnes i menyen Innstillinger for bildemodus. For mer informasjon om bildemodus, beskriver LG:

Velg bildemodusen som passer best for omgivelsene, videotypen eller preferansene dine.

 

Når du bruker normale signaler

Livlig
Gjør bildet skarpere ved å øke kontrasten, lysstyrken og skarpheten.

Standard
Viser bildet med normale nivåer for kontrast, lysstyrke og skarphet.

Øko / APS
Energisparingsfunksjonen endrer innstillingene på TV-en for å redusere strømforbruket.

 • De konfigurerbare alternativene varierer avhengig av modell eller land.

Kino
Optimerer skjermen for filmer.

Sport / Fotball / Cricket
Optimaliserer skjermen for idrett. Skjerper bilder av raske bevegelser, som ballkast eller -spark.

 • Navnet på idretten kan variere fra region til region.

Spill
Optimerer skjermen for spilling.

HRD-effekt
Denne funksjonen gir deg et klarere, mer dynamisk bilde ved å korrigere de lyse og mørke områdene på skjermen.
Denne funksjonen gir et realistisk bilde, selv når kildebildets fargegraderingsnivå er høyt.

 • Dersom du angir Bildemodus til HDR-effekt, vil du ikke kunne bruke enkelte Bildemodus-innstillinger.

ISF-ekspert (lyst rom) / ISF-ekspert (mørkt rom)*
Lar eksperter og andre som virkelig bryr seg om bildekvalitet, stille inn den beste bildekvaliteten. Alternativet er en justeringsmeny for ISF-sertifiserte eksperter på finjustering av bildekavlitet.
ISFccc: Kalibreringskontroll sertifisert av Imaging Science Foundation.

 

Når du bruker HDR / Dolby Vision-signaler

Livlig
Gjør bildet skarpere ved å øke kontrasten, lysstyrken og skarpheten.

Standard
I et normalt visningsmiljø, åpnes en skjerm som virkelig kan vise ekspressiviteten og lysstyrken HDR har å by på.

Hjemmekino**
Skjermen vises som lysere og klarere enn Kino.

Kino**
Optimerer skjermen for HDR-videosignal.

Spill
Optimerer skjermen for spilling.

 • Dersom HDR / Dolby Vision-videosignalet mates inn i modeller som ikke støtter HDR / Dolby Vision-teknologi, vil det oppgi normale signaler for bildemodus-alternativer.
 • De konfigurerbare alternativene varierer avhengig av modell eller land.
 • De tilgjengelige bildemodusene kan variere, avhengig av inndatasignalet.
 • Når du ser på nettbasert tjenesteinnhold, kan bildemodus endres for å samsvare med innholdet som vises.
 • ISF-ekspert er et alternativ som lar en ekspert på bildekvalitet finjustere kvaliteten på standardbildet. Det er derfor ikke sikkert det vil være effektivt for et vanlig bilde.*
 • Bildemodus-endring kan tilpasse innstillingene for Energisparing og Synsbevarende bevegelse, og kan påvirke strømforbruk. Du kan justere disse innstillingene manuelt i menyene Energisparing og Bildealternativer.

*ISF er kun tilgjengelig for enkelte markeder - for andre markeder, velg en modus som er egnet for et filmlerret.

**I noen markeder er Hjemmekino og Kino kjent som Lys kino og Mørk kino.

 

Innstillinger for bildemodus

For mer informasjon om innstillinger for bildemodus, beskriver LG:

Denne funksjonen lar deg justere den valgte bildemodusen i detalj.

OLED-LYS

Justerer lyset på skjermen ved å variere lysstyrken på OLED-panelet.

Kontrast
Justerer kontrasten mellom de lyse og mørke områdene i bildet. Jo nærmere 100 dette tallet er, desto høyere er kontrasten.

Lysstyrke
Justerer den generelle lysstyrken for skjermen. Jo nærmere 100 dette tallet er, desto lysere er skjermen.

Skarphet
Justerer bildets skarphet. Jo nærmere 50 dette tallet er, desto skarpere er bildet.

V-skarphet
Justerer skarpheten på kontastkanten i vertikal (loddrett) retning.

H-skarphet
Justerer skarpheten på kontastkanten i horisontal (vannrett) retning.

Farge
Toner ned eller opp fargene som vises på skjermen. Jo nærmere 100 dette tallet er, desto dypere er fargen.

Fargetone
Justerer fargebalansen mellom rødt og grønt på skjermen. Jo nærmere Rød 50, desto rødere er fargen. Jo nærmere Grønn 50, desto grønnere er fargen.

Fargetemperatur
Justerer fargetemperaturen fra kald til varm.

 

 • Innstillingene du spesifiserer, gjelder kun for den valgte inndatamodusen.For å benytte de gjeldende bildeinnstillingene dine for alle inndatamoduser, velg Benytt for alle inndata.
 • De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av inndatasignalet eller den valgte bildemodusen.
 • De konfigurerbare elementene varierer, avhengig av modell.

 

Tilbakestille bildemodus

Dette alternativet vil tilbakestille Bilde-innstillingene.*

 • Du kan tilbakestille bildemoduser individuelt. Velg bildemodusen du ønsker å tilbakestille, og aktiver den.

*For å tilbakestille bildemodus trykker du  og deretter Innstillinger, etterfulgt av Bilde og programmer..., Bilde, Innstillinger for bildemodus og Tilbakestill.

 

Avanserte kontrollere / Ekspertkontrollere

Avanserte kontrollere / Ekspertkontrollere finnes i menyen Innstillinger for bildemodus. For mer informasjon om avanserte kontrollere og ekspertkontrollere, beskriver LG:

Dynamisk kontrast
Retter opp forskjellen mellom lyse og mørke deler av skjermen for å skape optimale resultater, avhengig av hvor lyst bildet er.

Dynamisk farge
Justerer fargen og metningen i bildet, for å gjøre det mer fargerikt og livlig.

Foretrukket farge
Justerer fargene på hud, gress og himmel etter din personlige preferanse.

Superoppløsning
Justerer oppløsningen for å gjøre mørke og uklare bilder skarpere.

Gamma
Justerer bildets middels lysstyrke.

Fargeomfang
Velger fargespekteret som skal vises.

Kant-forsterker
Viser kanter i videoen som er skarpe og klare, men likevel naturlige.

Fargefilter
Filtrerer et spesifikt fargespektrum i RGB-fargene, for å finjustere fargemetning og -tone nøyaktig.

Hvitbalanse
Justerer den generelle tonen for skjermen etter ønske.

Fargeadministrerings-system
Dette er en funksjon som brukes av eksperter når de justerer farger, ved hjelp av seks farger (rød/grønn/blå/cyan/magenta/gul), uten å påvirke andre fargeområder.
For normale bilder vil kanskje ikke justeringer føre til merkbare fargeendringer.

 

 • De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av inndatasignalet eller den valgte bildemodusen.
 • De konfigurerbare elementene varierer, avhengig av modell.

 

Bildealternativer

Bildealternativer finnes i menyen Innstillinger for bildemodus. For mer informasjon om bildealternativer, beskriver LG:

Støyreduksjon
Fjerner små prikker som skiller seg ut, slik at bildet blir renere.

MPEG-støyreduksjon
Reduserer støy som produseres av å opprette digitale videosignaler.

Svartnivå
Kompenserer for skjermens lysstyrke og kontrast ved å justere mørket på skjermen.

Ekte kino
Gir en realistisk kinoopplevelse.

Synsbevarende bevegelse
Justerer lysstyrken og reduserer uklarhet i bildet, basert på bildedata, for å redusere belastningen på øynene.

 • Dersom du slår dette alternativet Av, kan det øke strømforbruket.

Lokal LED-demping
Maksimerer kontrastforholdet ved å gjøre den lyse delen av skjermen lysere, og den mørke delen mørkere.

 • Av: Deaktiverer funksjonen Lokal LED-demping.
 • Lavt/Middels/Høyt: Endrer kontrastforholdet.

- Dersom du slår dette alternativet Av, kan det øke strømforbruket.

TruMotion
Optimerer bildekvaliteten for bilder som beveger seg raskt.

 • Av: Slår av TruMotion.
 • Glatt: Glatter ut bilder som beveger seg raskt.
 • Klarhet: Gjør bilder som beveger seg raskt, klarere.
 • Bruker: Angir Flimmerfjerning/Uklarhetsfjerning manuelt.
  - Flimmerfjerning: Justerer flimmer på skjermen.
  - Uklarhetsfjerning: Reduserer uklarhet forårsaket av bevegelse.
- De avanserte innstillingene kan kun endres i Bruker-modus.
 • De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av inndatasignalet eller den valgte bildemodusen.
 • De konfigurerbare elementene varierer, avhengig av modell.

 

Innstillinger for sideforhold

Sideforhold finner du i Innstillinger for sideforhold-menyen. For mer informasjon om sideforhold, beskriver LG:

16:9Viser et sideforhold på 16:9.

Original
Endrer sideforhold til 4:3 eller 16:9, avhengig av videosignalet som kommer inn.

Fullt bred
Du kan se på innhold over hele skjermen.
Vær oppmerksom på at bildet kan bli forvrengt, avhengig av signaltype.

4:3
Viser et sideforhold på 4:3.

Vertikal zooming
Du kan justere skjermens vertikale (loddrette) dimensjoner og justere skjermen vertikalt ved å bruke Juster zoomforholdet og Juster skjermposisjon.

Zooming i alle retninger
Du kan justere skjermens horisontale/vertikale/diagonale dimensjoner og justere skjermen horisontalt/vertikalt ved å bruke Juster zoomforholdet og Juster skjermposisjon.

 • De konfigurerbare alternativene varierer avhengig av modell eller land.
 • Dersom du ser på innhold fra en ekstern enhet, eller har fastsatt tekst (f.eks. programnavnet) eller bruker sideforhold på 4:3 over en lengre periode, kan det føre til at bildet setter seg fast.
 • De tilgjengelige skjermstørrelsene kan variere, avhengig av inndatasignalet.

 

Se skjermen med Bare skann

HJEM Innstilling-ikon Alle innstillinger-ikon Bilde Innstillinger for sideforhold Bare skann

Dersom du slår denne funksjonen , kan du se innholdet i sideforholdene fra kringkastingssignalet eller innholdskilden. Dersom skjermkanten ikke er ren, bør du slå funksjonen Av.

*For å aktivere funksjonen Bare skann trykker du  og Innstillinger, etterfulgt av Bilde og programmer..., Bilde, Innstillinger for sideforhold og Bare skann.

I noen markeder gjelder følgende, beskrevet av LG:

 • Dette produktet lar deg velge mellom diverse skjermstørrelser. Dersom du velger en modus med andre sideforhold enn de opprinnelige sideforholdene, for eksempel en TV-sending, vil sideforholdene være annerledes enn for det opprinnelige bildet.
 • Avhengig av kombinasjonen av bildeformat og skjermstørrelse, kan kantene være skjult eller vist i svart, eller begge sider av bildet kan flimre. Og når du velger et element vist på kringkastingsskjermen, vil kanskje ikke omrisset være riktig justert.
 • Dersom du bruker redigeringsfunksjonen for skjermbildestørrelse til å komprimere, utvide eller på andre måter manipulere bildet når produktet brukes til kommersielle formål eller offentlig visning, kan det regnes som et brudd på åndsverk som er beskyttet ved lov.

 

Energisparing

For mer informasjon om energisparing, beskriver LG:

Reduserer strømforbruket ved å justere lysstyrken på skjermen.

Auto
TV-sensoren finner omgivelsesbelysningen, og justerer lysstyrken på skjermen automatisk.

 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller.

Av
Slår av Energisparing-modusen.

Minimum/Medium/Maksimum
Gjelder for den forhåndsinnstilte Energisparing-modusen.

Skjerm av
Skjermen blir slått av, og kun lyden spilles.
Trykk på hvilken som helst knapp på fjernkontrollen, unntatt av/på-knappen, for å slå skjermen på igjen.

 

Øyekomfort-modus

For mer informasjon om øyekomfort-modus, beskriver LG:

Fargetemperaturen blir justert for å redusere tretthet i øynene.


Fargetemperaturen på TV-skjermen din blir justert.

Av
Slår av Øyekomfort-modus.

 

 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller.

 

OLED-panelinnstillinger

For mer informasjon om OLED-panelinnstillinger, beskriver LG:

Med OLED-panelinnstillinger kan du forbedre bildekvalitetsproblemene knyttet til at bildet setter seg fast når skjermen har vært påslått over en viss periode.

Piksel-oppfrisker
Den kalibrerer alle problemer som kan oppstå på skjermen når TV-en din har vært slått på lenge.
Kalibreringen tar mer enn en time.

 • START NÅR TV-EN ER AV: Trykk på av/på-knappen for å slå av TV-en når du er ferdig med å se på den. Piksel-oppfriskeren vil begynne å kjøre.
 • START NÅ: TV-en din slår seg av øyeblikkelig, og Piksel-oppfriskeren begynner å kjøre. TV-en vil slå seg på igjen automatisk når den er ferdig.

Dersom du slår på TV-en, vil Piksel-oppfriskeren slutte å fungere.

Skjermflytt
Denne flytter skjermen litt med jevne mellomrom, for å forhindre at bildet blir sittende fast på skjermpanelet.

 

Bildetest

For mer informasjon om bildetest, beskriver LG:

Først av alt, start Bildetest for å se om videosignal-sendingen er normal, og velg deretter om det er en feil.
Dersom det ikke er noen problemer med testbildet, sjekk den tilkoblede eksterne enheten eller kringkastingssignalet.