Nettverksinnstillinger

Du kan konfigurere TV-en din med en kablet eller trådløs Internettilkobling. For å få en mest mulig pålitelig nettverkstilkobling, anbefaler Bang & Olufsen en kablet tilkobling. Bang & Olufsen anbefaler også at du bruker separat ruter og tilgangspunkt – en Network Link-ruter – for å sørge for pålitelig avspilling av digitale filer.

I noen land er det ikke mulig å konfigurere en trådløs tilkobling, og du blir nødt til å bruke en kablet tilkobling.

 1. Koble TV-en din til ruteren med en LAN-kabel for en kablet tilkobling, eller slå på ruteren din for å koble til trådløst. Ruteren skal kobles til internett på forhånd.
 2. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.
 3. Bruk piltastene for å velge Innstillinger, og trykk på senter-knappen.
 4. Trykk  eller  for å velge Bilde og programmer ...og deretter senter-knappen.
 5. Trykk  eller  for å velge Nettverk, og trykk deretter T20-Nav-Right.jpg-knappen. 
 6. Trykk  eller  for å velge et menyelement, og trykk deretter senter-knappen. For å konfigurere en kablet tilkobling velger du Kablet tilkobling (Ethernet). For å konfigurere en trådløs tilkobling velger du Wi-Fi-tilkobling
 7. Følg instruksjonene på skjermen

 

For ytterligere informasjon om nettverksinnstillinger, beskriver LG:

Angi TV-navnet

Du kan bruke tastaturet på skjermen for å angi navnet smart TV'en skal ha på nettverket.

 • Opptil 30 tegn kan angis fra det engelske alfabetet.

 

Konfigurer et kablet nettverk

TV-en blir koblet automatisk til nettverket dersom en kablet tilkobling opprettes.* 

For å endre innstillingene for nettverkstilkobling, velg Rediger i nettverksinnstillingene.

 *Vær oppmerksom på at ruteren må støtte DHCP for automatisk tilkobling.

Konfigurer et trådløst nettverk

Dersom du har konfigurert TV-en for et trådløst nettverk, kan du sjekke og koble til de tilgjengelige trådløse nettverkene.

Legg til skjult trådløst nettverk...
Dersom du angir navnet på nettverket direkte, kan du legge til et trådløst nettverk.

Koble til via WPS PBC ...
Kobler enkelt til når du trykker på knappen for et trådløs trådløst tilgangspunkt som støtter PBC.*

Koble til via WPS PIN-kode ...
Kobler enkelt til når PIN-koden for det trådløse tilgangspunktet du ønsker å koble til, blir angitt på konfigurasjonsnettstedet for tilgangspunktet.**

Avanserte Wi-Fi-innstillinger...
Hvis du angir nettverksinformasjonen direkte, kan du legge til et trådløst nettverk.

*I noen markeder må du kanskje også trykke på NETTVERKSKONFIGURERING.

**I noen markeder må du angi PIN-nummeret som vises på TV-skjermen, på tilgangspunktets Wi-Fi-enhet.

Bruk av Wi-Fi Direct-funksjonen

Wi-Fi Direct er en funksjon som lar TV-en din koble til en Wi-Fi Direct-aktivert enhet, uten Internett-tilkobling. Du kan åpne filer lagret på enheten som er tilkoblet via Wi-Fi Direct i Bilde og video-appen og Musikk-appen.

 1. Aktiver Wi-Fi Direct på enheten du ønsker å koble sammen med.
 2. En liste over enheter som kan kobles til TV-en vises.
 3. Velg en enhet for å koble sammen.
 4. Dersom den ønskede enheten godtar forespørselen, blir Wi-Fi Direct koblet til.
 5. Fra den ønskede tilkoblede enheten, velg video-, musikk- eller bildefilene du vil åpne på TV-en din ved hjelp av innholdsdeling-funksjonen på smartenheten.
 6. Du kan åpne filer lagret på enhetene som er tilkoblet via Wi-Fi Direct, i Bilde og video-appen og Musikk-appen.

 

Bruk LG-tilkoblingsapper

LG-tilkoblingsapper byr på apper, som bildedeling eller fjernkontroller på mobilenheter, som kan få tilgang til og kontrollere visse funksjoner på TV-en din. 

Still alternativet LG-tilkoblingsapper til . (Når du ikke bruker dem lenger, bør du stille dette tilbake til Av.)

 • Dersom du ønsker å koble alle enheter fra TV-en din, klikk på Fjern sammenkobling på skjermen din.

 

Advarsler for nettverksinnstilling

 • Bruk en standard LAN-kabel (koble til Cat7 eller nyere med RJ45-tilkobling, 10 Base-T eller 100 Base TX LAN-inngang).
 • Noen problemer med nettverkstilkobling kan løses ved å slå modemet av og på. Trykk på AV, koble fra og koble til på nytt, og slå deretter på igjen for å løse problemet.
 • Nettverkstilkoblingen vil kanskje ikke fungere skikkelig på grunn av nettverksinnstillingene eller Internett-tjenesteleverandøren.
 • DSL-leveranser må bruke et DSL-modem, og kabel-leveranser må bruke et kabelmodem. Siden kun et begrenset antall nettverkstilkoblinger kan være tilgjengelige, er det ikke sikkert TV-nettverksinnstillingen blir brukt, avhengig av kontrakten med Internett-leverandøren. (Dersom kontrakten ikke tillater mer enn én enhet per linje, kan du kun bruke datamaskinen som allerede er tilkoblet.
 • Et trådløst nettverk kan oppleve forstyrrelser fra andre enheter som bruker 2,4 GHz-frekvensen (trådløs telefon, Bluetooth-enhet eller mikrobølgeovn). Forstyrrelser kan også skje når du bruker 5 GHz-frekvens, men det er mindre sannsynlig.
 • Det trådløse miljøet kan gjøre den trådløse nettverkstjenesten treg.
 • Dersom du ikke slår av alle lokale hjemmenettverk, kan det føre til overdreven trafikk på enkelte enheter.
 • Tilgangspunkt-enheten må støtte trådløse tilkoblinger, og funksjonen for trådløs tilkobling må være aktivert på enheten for å koble til tilgangspunkt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for diskutere tilgjengelige trådløse tilkoblinger for tilgangspunktet.
 • Sjekk SSID og sikkerhetsinnstillinger for tilgangspunktet. Se relevant dokumentasjon for SSID og sikkerhetsinnstillingene for tilgangspunktet.
 • Ugyldige innstillinger for nettverksenheter (kablet/trådløs linjedeler, knutepunkt) kan føre til at TV-en fungerer tregt eller ikke fungerer skikkelig. Installer enhetene riktig i henhold til passende manual og nettverk.
 • Tilkoblingsmetoden kan variere, avhengig av tilgangspunkt-produsent.

Avhengig av markedet kan den trådløse LAN-tilkoblingen kreve en trådløs adapter, som kjøpes separat.

Når du kobler TV-en din til Internett, sørg for at du sjekker informasjonen fra Internett-leverandøren din og følger veiledningen for ruteren.

 

3g4g-tilkobling*

For mer informasjon om 3g4g-tilkobling, beskriver LG:

Denne funksjonen lar en smart-TV koble seg til et nettverk ved hjelp av 3G-/4G-nettverket.

 • For å bruke denne funksjonen, trenger du en 3G-/4G-USB-dongel. Dersom du ønsker å kjøpe en, ta kotakt med en leverandør av 3G/4G i ditt område.
 • Kompatibilitet for 3G-/4G-USB-dongel er kun tilgjengelig for utvalgte dongeler. For å unngå problemer, anbefaler vi at du sjekker om dongelen og TV-en er kompatible.

India
Airtel : E392, E1731, E3272s-927, E3276, E3372h-607
Huawei : E173, E303C, E3531, E369 Mini, E8221, E8231
Idea : E1732
ZTE : MF825A

Indonesia
Aircard 320U, STC E3276s-920

 • Nettleserhastigheten kan variere, avhengig av styrken på 3G-/4G-signalet.
 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller eller enkelte land.

 

Koble til et nettverk ved hjelp av 3G-/4G-USB-dongel...

Dersom du kobler 3G-/4G-USB-dongelen til en smart-TV, blir TV-en automatisk koblet til et nettverk.**

*Dette gjelder kun i enkelte markeder.

**Dersom nettverkstilkoblingen er treg og ustabil, trykk på , velg Innstillinger, Bilde og programmer..., Nettverk,3G-/4G-tilkobling, 3G-/4G-NETTVERKSSTATUS og velg KOBLE TIL PÅ NYTT. Dersom tilkoblingen fremdeles ikke virker, ta kontakt med 3G-/4G-leverandøren.

Dersom du ønsker å angi tilgangspunktet manuelt, trykk , velg Innstillinger, Bilde og programmer..., Nettverk, 3G-/4G-tilkoblingAngi tilgangspunkt, velg tilgangspunktet du ønsker å angi og deretter Rediger for å angi Tilgangspunktsnavn, Oppringingsnummer, Brukernavn og Passord. (Ytterligere informasjon leveres av 3G-/4G-leverandøren.)