Sikkerhetsinnstillinger

I Sikkerhet-menyen kan du konfigurere blokkeringer som begrenser tilgang til for eksempel programmer og apper.

  1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.
  2. Bruk piltastene for å velge Innstillinger, og trykk på senter-knappen.
  3. Trykk  eller  for å velge Bilde og programmer ...og deretter senter-knappen.
  4. Trykk  eller  for å velge Sikkerhet, og trykk deretter T20-Nav-Right.jpg-knappen. 
  5. Trykk  eller  for å velge et menyelement, og trykk deretter senter-knappen.
  6. Følg instruksjonene på skjermen.

 

Alderslås for TV-programmer*

For mer informasjon om alderslås for TV-programmer, beskriver LG:

Denne funksjonen fungerer i henhold til informasjon fra kringkastingsstasjonen. Så hvis signalet har feil informasjon, vil ikke denne funksjonen virke.
Forhindrer barn fra å se på visse TV-programmer for voksne, i henhold til de angitte aldersgrensene. Angi et passord for å se et blokkert program. Aldersgrensene er forskjellige fra land til land.

Støttes kun i digital modus.

Standardpassordet er agitt som «0000».
Når det valgte landet er Frankrike, er ikke passordet «0000» men «1234».

I Sikkerhet-menyen, angi Sikkerhet til  og velg Alderslås for TV-programmer.

*Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. I andre markeder er funksjonen alderslås for TV-programmer kjent som TV-programlås.

 

Programlåser

For mer informasjon om programlåser, beskriver LG:

Blokkerer programmene som har upassende innhold for barn. Programmene kan velges, men skjermen er tom og lyden er avslått. For å se et låst program, angi passordet.

Standardpassordet er agitt som «0000».
Når det valgte landet er Frankrike, er ikke passordet «0000» men «1234».

I Sikkerhet-menyen stiller du Sikkerhet til , og velger Programlås. Velg deretter programmene du vil låse, etterfulgt av Programlås-ikonet, og velg så LÅS. I noen markeder er programmer og Programlås kjent som kanaler og Kanallås.

 

Applåser

For mer informasjon om applåser, beskriver LG:

Du kan låse eller låse opp appen.

Standardpassordet er agitt som «0000».
Når det valgte landet er Frankrike, er ikke passordet «0000» men «1234».

Låsefunksjonen er ikke øyeblikkelig tilgjengelig for appen som kjører for øyeblikket.

I Sikkerhet-menyen, angi Sikkerhet til , velg Applåser og velg deretter hvilke apper som skal låses.

 

Inngangslåser

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. For informasjon om inngangslåser, beskriver LG:

Du kan låse eller låse opp inngangslåsene.

Standardpassordet er agitt som «0000».
Når det valgte landet er Frankrike, er ikke passordet «0000» men «1234».

I Sikkerhet-menyen, angi Sikkerhet til , velg Inngangslåser og deretter inngangene som skal låses.

 

Tilbakestill passord

For mer informasjon om sikkerhetspassordet, beskriver LG:

Angi eller endre passordet for TV-en.

Standardpassordet er agitt som «0000».
Når det valgte landet er Frankrike, er ikke passordet «0000» men «1234».