Tilgjengelighetsinnstillinger

I Tilgjengelighets-menyen kan du endre innstillingene for blant annet gjennomsiktighet for menyer, undertekster og tilpasning for syns- og hørselshemmede.

 1. Press  to bring up the Home menu.
 2. Bruk piltastene for å velge Innstillinger, og trykk på senter-knappen.
 3. Press  or  to select Picture & Programmes... and press the centre button.
 4. Press  or  to select Accessibility and press the T20-Nav-Right.jpg button. 
 5. Press  or  to select a menu item and press the centre button.
 6. Følg instruksjonene på skjermen.

 

For ytterligere informasjon om tilgjengelighetsinnstillinger, beskriver LG:

Konfigurer menyens gjennomsiktighet

Ved å stille denne funksjonen til , kan du gjøre noen av menyene (f.eks. live-menyen, søk, skjermkontroll osv.) gjennomsiktige.

 

For å angi undertekst

Se undertekster når TV-stasjonen tilbyr undertekst for programmene sine.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

Gjelder for digital kringkasting.*

 *I noen markeder gjelder funksjonen også for eksterne inndata.

 

Meny for synshemmede

Turn on/off text-to-speech conversion of on-screen information for visually impaired viewers.
You can use this function if the broadcasting company supports Audio Description for the visually impaired.*

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

*I noen markeder kalles den tilgjengelige funksjonen Videobeskrivelse.

 

Konfigurering for hørselshemmede

This function is used for the hearing impaired.
If it is set to on, the subtitle is displayed by default.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

 

For å bruke lydveiledning

Dersom Lydveiledning er angitt til , får du lydveiledning i enkelte situasjoner, som når du endrer program, justerer volum eller endrer innstillinger og inndatasignaler.

Speed
Adjust the speed of spoken guide.

Volume
Adjust the volume of spoken guide.

Pitch
Adjust the tone of spoken guide.

 

 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig på enkelte språk.
 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.
 • De konfigurerbare elementene varierer fra land til land.
 • For synshemmede brukere.

 

Ytterligere lydfunksjon

Lydbeskrivelser eller undertekster tilbys for folk som er hørsels- eller synshemmet.

None
Selects default Audio.

Audio Description
For the visually impaired. Selects the preferred default Audio combined with Visual Impaired Audio.

Clean Audio
For the hearing-impaired. Selects the preferred Clean Effect and Hearing Impaired Audio.

Spoken Subtitle
For the visually impaired. Selects the preferred Visual Impaired Audio only.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

 

Endre menyen til høykontrast-skjerm

Når denne funksjonen er slått , justeres bakgrunnen og skriftfargen på noen av menyene for å forsterke kontrasten mellom de lyse og mørke områdene.

Effekten forsvinner midlertidig når du konfigurerer innstillingene for Bildemodus eller Sideforhold.

 

Av/på-lyd for TV-en

Denne funksjonen lar deg slå på eller av lydeffektene du hører når du slår TV-en av eller på.

 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.
 • Dersom du angir Lydveiledning til , blir Av/på-lyd for TV-en også slått automatisk.

 

Angi undertekst for hørselshemmede

I noen markeder kan du se undertekst for hørselshemmede der TV-stasjonen tilbyr dette for sine programmer. I noen makeder fungerer kun undertekst for hørselshemmede for digitale/analoge sendinger eller eksterne inndata. De tilgjengelige innstillingene for undertekst for hørselshemmede kan variere, avhengig av markedet ditt.