Tilgjengelighetsinnstillinger

I Tilgjengelighets-menyen kan du endre innstillingene for blant annet gjennomsiktighet for menyer, undertekster og tilpasning for syns- og hørselshemmede.

 1. Trykk på  for å få opp Hjem-menyen.
 2. Bruk piltastene for å velge Innstillinger, og trykk på senter-knappen.
 3. Trykk på  eller  for å velge Bilde og programmer...og trykk deretter på senter-knappen.
 4. Trykk på  eller  for å velge Tilgjengelighet, og trykk deretter på T20-Nav-Right.jpg-knappen. 
 5. Trykk på  eller  for å velge et menyelement, og trykk deretter på senter-knappen.
 6. Følg instruksjonene på skjermen.

 

For ytterligere informasjon om tilgjengelighetsinnstillinger, beskriver LG:

Konfigurer menyens gjennomsiktighet

Ved å stille denne funksjonen til , kan du gjøre noen av menyene (f.eks. live-menyen, søk, skjermkontroll osv.) gjennomsiktige.

 

For å angi undertekst

Se undertekster når TV-stasjonen tilbyr undertekst for programmene sine.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

Gjelder for digital kringkasting.*

 *I noen markeder gjelder funksjonen også for eksterne inndata.

 

Meny for synshemmede

Slå på/av tekst-til-tale-konvertering av informasjonen på skjermen for synshemmede brukere.
Du kan bruke denne funksjonen dersom kringkasteren støtter Lydbeskrivelse for synshemmede.*

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

*I noen markeder kalles den tilgjengelige funksjonen Videobeskrivelse.

 

Konfigurering for hørselshemmede

Denne funksjonen brukes for hørselshemmede.
Hvis den er slått på, vises undertekst som standard.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

 

For å bruke lydveiledning

Dersom Lydveiledning er angitt til , får du lydveiledning i enkelte situasjoner, som når du endrer program, justerer volum eller endrer innstillinger og inndatasignaler.

Fart
Juster farten for taleveiledningen.

Volum
Juster volumet for taleveiledningen.

Tone
Juster tonefallet på taleveiledningen.

 

 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig på enkelte språk.
 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.
 • De konfigurerbare elementene varierer fra land til land.
 • For synshemmede brukere.

 

Ytterligere lydfunksjon

Lydbeskrivelser eller undertekster tilbys for folk som er hørsels- eller synshemmet.

Ingen
Velger standard lyd.

Lydbeskrivelse
For synshemmede. Velger foretrukket standard lyd, kombinert med lyd for synshemmede.

Ren lyd
For hørselshemmede. Velger foretrukket ren effekt og lyd for hørselshemmede.

Opplest undertekst
For synshemmede. Velger kun foretukket lyd for synshemmede.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

 

Endre menyen til høykontrast-skjerm

Når denne funksjonen er slått , justeres bakgrunnen og skriftfargen på noen av menyene for å forsterke kontrasten mellom de lyse og mørke områdene.

Effekten forsvinner midlertidig når du konfigurerer innstillingene for Bildemodus eller Sideforhold.

 

Av/på-lyd for TV-en

Denne funksjonen lar deg slå på eller av lydeffektene du hører når du slår TV-en av eller på.

 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.
 • Dersom du angir Lydveiledning til , blir Av/på-lyd for TV-en også slått automatisk.

 

Angi undertekst for hørselshemmede

I noen markeder kan du se undertekst for hørselshemmede der TV-stasjonen tilbyr dette for sine programmer. I noen makeder fungerer kun undertekst for hørselshemmede for digitale/analoge sendinger eller eksterne inndata. De tilgjengelige innstillingene for undertekst for hørselshemmede kan variere, avhengig av markedet ditt.