Sette opp TVen

 

Vi anbefaler at TVen settes opp av kvalifisert servicepersonell. TVen har flere plasseringsalternativer. Retningslinjer for plassering og tilkobling må følges.

For å sikre riktig ventilasjon, sørg for nok åpen plass rundt skjermen. 

ADVARSEL! Ikke løft eller på andre måter flytt TVen fysisk når den er montert på gulvsokkelen. Det kan føre til at TV-skjermen går i stykker. Kontakt din forhandler.

 

Plassering

TVen har flere plasseringsalternativer.

 

V200_7_Placement-of-TV.png

Se www.bang-olufsen.com for tilgjengelige sokler og veggbraketter, eller kontakt din Bang & Olufsen forhandler.

 

Håndtering

TV'en er ikke utformet for å stå selv. For å hindre skade, bruk braketter eller sokler som er godkjent av Bang & Olufsen!

 

Sokler og veggbraketter

V200_4_Motorised-wall-bracket.png

 

Å angi maksimal vinkel på TV vil aktivere den motoriserte gulvsokkelen eller veggbraketten. Husk å la det være nok plass rundt TVen til at den kan svinge fritt. For mer informasjon, kan du se artikkelen 'SOKKELINNSTILLINGER'.

 

V200_5_Motorised-floor-stand.png

Hvis TVen skal flyttes når det er montert på en gulvsokkel, må den flyttes av kvalifisert personell. Det er også viktig at sokkelen er satt i transportmodus. Når plassert i en ny stilling, må sokkelen kalibreres igjen. Finn innstillinger i hjemmemenyen, så  Lyd & BeoLink... og Sokkel  for å stille den inn igjen.

 

Oversikt

Finn tilkoblingspanelet og andre viktige elementer:

V200_9_Overview-of-TV-back.png

  1. Lokk for tilkoblingspaneler.
  2. Grensesnitt for montering på en gulvsokkel.
  3. Grensesnitt for å montere på en veggbrakett.

Avhengig av oppsettet, kan andre deksler for sokler eller veggbraketter brukes. 

 

Fest høyttalerdekselet

Når TVen er plassert på en veggbrakett eller sokkel, kan du feste høyttalerdekselet. Hold høyttalerdekselet med begge hender og plasser stiftene inn i hullene. Skyv deretter dekselet forsiktig på plass.

V200_11_Speaker-cover-off.png

Under rengjøring er det anbefalt å fjerne høyttalerdekselet. Unngå å spraye væske direkte på skjermen, da dette kan skade høyttalerne. Bruk en myk klut i stedet. Fjern forsiktig høyttalerdekselet ved å støtte det på siden og under.

Merk at tøydeksler i lyse farger kan bli misfarget over tid.