Se på TV

Se kanaler fra analogt og digitalt bakkenett, kabel- og satellitt-TV, avhengig av mottakeralternativene dine. Se programinformasjon og åpne TV-guiden. Ta opp programmer hvis du har en riktig formatert USB HDD- eller SSD-enhet koblet til. For å raskt hente frem favorittkilden din, kan du lagre den på en MyButton på BeoRemote One. For ytterligere informasjon, se artikkelen'TILPASS TV-OPPLEVELSEN'.

 

Velg en kilde

 1. Trykk på TV, deretter  eller  for å hente frem den ønskede kilden på BeoRemote One-skjermen, og trykk så på  senter-knappen.*

*Du kan angi at en videokilde skal aktiveres direkte fra BeoRemote One  TV-knappen fra ventemodus. For ytterligere informasjon kan du se artikkelen «SERVICE OG PROGRAMVAREOPPDATERING».  

 

Velg en kanal

 1. Trykk på  og  eller bruk talltastene for å velge en kanal, eller ...
 2. ... trykk på  for å velge den forrige kanalen.

 

Hent frem og bruk kildespesifikke funksjoner

 1. Trykk på LISTE, deretter eller  for å bytte mellom kildespesifikke funksjoner på BeoRemote One-skjermen.
 2. Uthev den ønskede funksjonen, og trykk på senter-knappen. 

 

Ta opp her og nå

Du kan ta opp programmet du ser på akkurat nå, dersom du trykker på senter-knappen og velger det røde ikonet til venstre, eller trykker på LISTE og deretter  eller for å finne Ta opp på BeoRemote One-skjermen, og deretter trykker på senter-knappen. For ytterligere informasjon om opptak, se artikkelen «OPPTAK OG PÅMINNELSER».

 

Bruk tekst-TV

Dersom det er tilgjengelig fra programleverandøren din, kan du hente frem tekst-TV for den valgte kanalen.

 1. Trykk på LISTE og deretter eller  for å hente frem Tekst på BeoRemote One-skjermen, og trykk så på senter-knappen.
 2. Trykk på T20-P-plus.jpg eller T20-P-minus.jpg for å gå opp eller ned i sidene.
 3. Bruk talltastene for å angi et sidetall.
 4. Bruk piltastene for å navigere.
 5. Trykk på  for ¨å lukke tekst-TV.

For ytterligere informasjon om tekst-TV, se artikkelen «TEKST-TV».

 

Programinformasjon

Du kan hente frem informasjon om det gjeldende programmet. Du kan også endre språk for tale og undertekst, eller hente frem interaktiv informasjon via HbbTV.**

En informasjonsskjerm vises raskt på skjermen hver gang du endrer kanal eller stasjon. Du kan også hente frem en skjerm manuelt, ved å trykke på INFO for å se programinformasjonen.

**HbbTV er kanskje ikke tilgjengelig for alle markeder.

For ytterligere informasjon om programinformasjon, beskriver LG:

Informasjon om programmet du ser på, klokkeslettet osv. vises.

 1. Mens du ser på en direkteavspilling, trykk på (OK)-knappen. Programbanneret vises.
  w15_programinfo.png

 2. Velg programmets banner. Du kan se detaljert informasjon om programmet du ser på for øyeblikket.w15_programinfo_full.png

Ved å trykke på piltastene på fjernkontrollen din, kan du se informasjonen om kommende programmer eller andre programmer uten å bytte program.

 • Du kan se kringkastingsinformasjon om andre programmer ved å bruke opp/ned-pilene.
 • Du kan se kringkastingsinformasjon om programmet du ser på ved å bruke venstre/høyre-pilene.

 

Magic Link 

For mer informasjon om funksjonen Magic Link, beskriver LG:

Den tilbyr diverse videoer og informasjon knyttet til programmet du ser på.

livetv_magictips_banner.png

 1. Trykk på (OK)-knappen på fjernkontrollen. Programbanneret vises.*
 2. Trykk på MAGISK KOBLING-knappen på programbanneret.
 3. Diverse typer informasjon knyttet til programmet du ser på, vil vises på bunnen av skjermen.
  Velg ønsket informasjon.

livetv_magictips.png

 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.
 • Søkespekteret kan variere fra land til land.
 • Mens MAGIC LINK er i bruk, er det ikke sikkert innholdet som leveres vil samsvare med programmet du ser på akkurat da. Endre program før du bruker MAGIC LINK.
 • Noen låste programmer, eller programmer som kun er for voksne, støtter ikke denne funksjonen.
 • Søkeresultatene kan variere, avhengig av informasjonen for programmet du ser på.

I noen markeder omtales programbanner som kanalbanner.

Vær oppmerksom på at Magic Link-funksjonen via en TV-mottaker kun støttes i enkelte land og på enkelte modeller, og at funksjonen ikke er tilgjengelig for alle TV-mottakere. TV-mottakere som er koblet til via HDMI IN er de eneste som støttes.

 

TV guide

Du kan hente frem en TV-guide og se gjeldende og fremtidige TV-programmer for kanalene dine.

TV-guideinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte områder og for enkelte kanaler.

 1. Trykk på GUIDE på fjernkontrollen for å hente frem TV-guiden. Trykk en gang til for å lukke TV-guiden.

TV-guiden viser kanalene for den valgte tuneren.Første gang du åpner TV-guiden, kan TV-en komme til å skanne etter programinformasjon for alle TV-kanalene. Dette kan ta flere minutter.

TV-en kan innhente informasjon om TV-guide for kanaler som er installert på TV-en. TV-en kan ikke innhente informasjon om TV-guide for kanaler du ser på fra en ekstern digital mottaker eller dekoder.

For ytterligere informasjon om TV-guide, beskriver LG:

Du kan se programmer og timeplanen for hvert program.

 1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
 2. Du kan starte appen for TV-guide.*

w15_tvguide.png
 1. Du kan se informasjon om programmet du ser på for øyeblikket, i tillegg til den fokuserte programinformasjonen.
 2. Viser informasjonen fra kringkasteren.
 3. Gå til et ønsket program og trykk på (OK)-knappen. Du kan se ytterligere informasjon om programmet, og utføre SE/TA OPP eller PÅMINNELSE / PLANLAGT OPPTAK, osv.*
 4. Angir filteret.
 5. Last Programadministrator.
 6. Last TV-planlegger.
 7. Start Søk.
 8. Du kan se programinformasjon for gjeldende dato og klokkeslett.

Gjelder for digital kringkasting.

Etter å ha fullført nettverks- og programinnstillinger, kan du sjekke loggen for tidligere sendingsinformasjon og strømme filmer og programmer. (Støttes kun i Storbritannia)

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

De konfigurerbare alternativene varierer avhengig av modell eller land.

*I noen markeder er TV-guide kjent som Guide, Programadministrator er kjent som Kanaladministrator og funksjonene TA OPP og PLANLAGT OPPTAK er ikke tilgjengelige. 

I noen markeder har du et annet utvalg av alternativer:

 1. Velg Datoer-knappen.
 2. Søk program: Søk etter programmer ved å angi et søkeord.
  Velg Søk, velg Søk som vises på toppen av skjermen, og angi et søkeord for å finne programmet du er ute etter.
 3. Blå : Se gjeldende programguide.
 4. Rød -24t: Bytt til programguiden for dagen før.
 5. Grønn +24t: Bytt til programguiden for dagen etter.
 6. Gul TV-planlegger: Se planleggingslisten.
 7. Signal / velg media: Velg media som vises på programguide-skjermen (TV, Radio, Data) og endre kringkastingstype (digitalt bakkenett, BS, CS1, CS2).
  TV : TV
  Radio: Radio
  Data: Det finnes uavhengige data-kringkastinger som kun består av data, og interaktive data-kringkastinger som sendes sammen med digitale TV- eller radiosendinger.
 8. Kanalvisning-modus: Kanalene som vises i programguiden, kan veksles mellom alle kanaler og hovedkanalen for hver kringkastingsstasjon. Velg kanalmodus-nummer : Antallet kanaler som vises i programguiden kan angis som fem, syv eller ni kanaler.
  Bevegelsesmodus: Konfigurer navigering på skjermen når markøren er øverst eller nederst til venstre eller høyre i programguiden.
  Celle-til-celle: Naviger via celler (beveg deg loddrett for å endre time, og vannrett for å endre stasjon).
  Side-til-side: Naviger etter side, ved å rulle gjennom én side om gangen.
 9. Sjanger: Programmer i søket er uthevet i forskjellige farger, avhengig av sjanger. Programmer utenfor søkeresultatene er uthevet i mørkegrått.
 10. Gå til et ønsket program, og trykk på (OK)-knappen.
  Du kan se på eller ta opp et program. Du kan også planlegge å se eller ta opp.

Programguide-skjerm...

Programguiden viser informasjonen som er mottatt fra den digitale kringkastingen. Programguiden vises kanskje ikke når informasjonen fra den digitale kringkastingen ikke er mottatt, f.eks. rett etter at produktet er kjøpt, eller rett etter at strømmen er slått på.

 1. For å se programguiden for alle kanaler, slå TV-en av og vent omtrent én time (med strømmen fremdeles koblet til). (TV-en din skanner automatisk gjennom alle kanalene og henter frem programguiden, til og med når den er i ventemodus.)
 2. Mens du ser på en kringkasting som sendes digitalt gjennom bakkenettet, hentes programguiden kun for den gjeldende kanalen. For å hente frem programguidene åtte dager fremover, må du fortsette å se på kanalen i omtrent ti minutter.

Noe av programguiden kan mangle dersom TV-ens ventetid eller tittetid er for kort - dette er ikke en produktfeil.

Programmer kan endres av kringkasteren. I så tilfelle kan det faktiske programmet som sendes, være anderledes enn programguiden.

Avhengig av mottaksforholdene er det kanskje ikke mulig å hente frem programguiden.

 

Undertekster og lydalternativer

Dersom disse er tilgjengelige, kan du aktivere undertekster og velge talespråk og flerlyd. Trykk på INFO for å hente frem programinformasjon.*

For ytterligere informasjon om avanserte kringkastingsinnstillinger, beskriver LG:

Dersom sendingen du ser på inneholder informasjon om Undertekst, Talespråk eller Flerlyd, kan du bruke disse funksjonene.

 1. Trykk på (OK)-knappen på fjernkontrollen.
 2. Velg den ønskede funksjonen på toppen av skjermen, og angi funksjonen til ønsket verdi.

w15_programinfo.png

 • Sub.png: Du kan angi Undertekst.
 • AudioLanguage.png: Du kan angi Talespråk.

  Kun tilgjengelig for digitale sendinger. 
 • MultiAudio.png: Du kan angi Flerlyd.

  Kun tilgjengelig for analoge sendinger.

Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av kringkastingssignalet.

*I noen markeder er undertekster kjent som undertekst for hørselshemmede. Vær oppmerksom på at ikke alle funksjoner er tilgjengelige for alle markeder. 

For ytterligere informasjon om undertekster og syns- og hørselshemmede, se artikkelen «TILGJENGELIGHETSINNSTILLINGER».

 

UHDTV

Du kan få tilgang til diverse kanaltjenester kringkasteren har å tilby, inkludert Ultra HD-kanaler. Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder.

 1. Koble UHDTV-kringkastingskabelen til TV-ens UHDTV-inngang.
 2. Trykk  for å få opp hjem-menyen.
 3. Bruk piltastene  eller  og senter-knappen for å velge Innstillinger, deretter Bilde og programmer..., KanalerKanaltuning og så Automatisk tuning.
 4. Sjekk Finjustering av UHDTV-kanal.
 5. Trykk på Start for å skanne etter kanaler.

Noen funksjoner på TV-en vil kanskje ikke fungere mens du ser på UHDTV-sendinger.

 

Datasending/Hybridcast

Disse funksjonene er kun tilgjengelige for enkelte markeder. For å bruke Hybridcast, må TV-en være koblet til Internett.

 1. Trykk på LISTE, deretter  eller for å finne Data  på BeoRemote One-skjermen, og trykk på senter-knappen.
 2. Benytt datasending/Hybridcast ved å følge instruksjonene på skjermen.

For mer informasjon om datasending, beskriver LG:

Dersom en datasending er koblet til sendingen du ser på, kan du se en hel del informasjon, som programguider, vær og trafikknyheter. Hva som kan styres på skjermen for datasending varierer, avhengig av kringkasteren.
 • Dette produktet støtter ikke en utskriftsfunksjon eller en telefonbasert toveis kommunikasjonstjeneste. Noen sendinger kan ikke brukes som datasendinger.
 • Det kan ta en stund før datasending-skjermen vises, avhengig av innholdet i sendingen eller bildet.
 • Produktet lagrer den personlige informasjonen kundene har angitt for å motta data fra kringkastere. Vi anbefaler på det sterkeste at du sletter data lagret i produktets minne når du gir fra deg eller kvitter deg med produktet.*

For mer informasjon om Hybridcast, beskriver LG:

Hybridcast er en ny type kringkastingstjeneste, som kombinerer kringkasting og kommunikasjon.
Dette produktet kan brukes for visse programmer fra kringkastere som støtter Hybridcast.
Hva som kan styres i Hybridcast varierer, avhengig av kringkasteren.
Du mottar et utvalg av informasjon, som programguider, vær og nyheter, av høyere kvalitet enn eksisterende datasending. Dessuten kan du bruke videostrømmingstjenester, samt koble til smartenheten din. (Vær oppmerksom på at du kun kan bruke Hybridcast-programmer som støtter disse tjenestene.)
For å bruke enhetstilkoblingstjenester med smartenheten din, må du laste ned den gratis LG Hybridcast-appen fra Android Market eller Apples appbutikk.

Se på Hybridcast...

 • For å bruke Hybridcast må du samtykke til brukervilkårene når du konfigurerer TV-en din - etter at du har tilbakestilt TV-en, eller når du slår den på for første gang etter at du kjøpte den. 
 • Selv om du ikke har godtatt brukervilkårene, kan du fremdeles bruke Hybridcast ved å angi ( og velge Innstillinger,deretter Bilder og programmer....Kanaler) Hybridcast som .
 • Det kan ta en stund før Hybridcast-skjermen vises, avhengig av innholdet i sendingen eller bildet. Vær oppmerksom på at dette ikke er et tegn på produktfeil.
 • Hybridcasts brukbarhet og funksjonalitet kan være begrenset, avhengig av kvaliteten på Internettilkoblingen.
 • Du kan ikke bruke Hybridcast mens du spiller av et program du har tatt opp, eller mens du bruker direkteavspilling.
 • Produktet lagrer den personlige informasjonen kundene har angitt for å motta data fra kringkastere. Vi anbefaler på det sterkeste at du sletter data lagret i produktets minne når du gir fra deg eller kvitter deg med produktet. For å slette data, utfør oppstartskonfigurering.

 

*For å slette data, utfør oppstartskonfigurering i Generelt-menyen når du trykker på  og velger Innstillinger, og til slutt Bilder og programmer...