Sett programmer på pause og spill dem av

Denne funksjonen gjelder kun for enkelte markeder.

Med en USB-harddisk koblet til TV-en, kan du pause, starte og gjenta et program mens det pågår. TV-en fortsetter å lagre under tidsforskyvningen, så du kan være sikker på at du får se hele programmet.

 1. Koble en USB-harddisk til TV-en din.
 2. Velg START DIREKTEAVSPILLING-knappen i venstre hjørne av skjermen.*
 3. Mens du ser på en direktesending, kan du bruke og  for å velge et tidligere punkt på fremdriftslinjen.

*I noen markeder må du velge skjermvisningsfunksjonen øverst på skjermen, og velge DIREKTEAVSPILLING På-ikonet nederst til høyre på kontrollskjermen for direkteavspilling. Her kan du stille direkteavspilling til .

For ytterligere informasjon om direkteavspilling, beskriver LG:

 • Velg en enhet som skal brukes med direkteavspilling når to eller flere USB-harddisker er koblet til TV-en.
 • Du kan ikke bruke en USB-minnepenn. Koble til en USB-harddisk med 80 GB eller mer i total lagringsplass.
 • Dersom det ikke er nok lagringsplass igjen på USB-harddisken, er det ikke sikkert direkteavspilling vil fungere skikkelig. For å bruke direkteavspilling-funksjonen, trenger du en USB-harddisk som har minst 2,3 GB ledig.
 • Den kan brukes med analog eller digital kringkasting. Men du kan ikke bruke dette alternativet mens du lytter til et radioprogram. (Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller.)
 • Programmer koblet til HDMI IN støttes ikke av direkteavspilling.
 • Med direkteavspillingsfunksjonen kan du spille av et program på nytt i løpet av to timer, avhengig av gjenværende kapasitet på USB-harddisken. Tidsperioden kan variere fra region til region.
 • Videoene som lagres i direkteavspillingsmodus, blir slettet hvis du slår av TV-en uten å ta dem opp.*
 • For noen ULTRA HD-modeller kan du ikke velge buffer-delen av programmer som sendes i ULTRA HD, hvis direkteavspillingsfunksjonen er i bruk for et analogt program. (Programmet endres til det gjeldende programmet som sendes når du prøver å velge delen.)

For noen markeder gjelder også følgende:

 • Programmer lagret som Direkteavspilling lagres midlertidig, og vises ikke i Opptak-listen. For å skape et ikke-midlertidig opptak av en video, velg Start opptak på kontrollskjermen for Direkteavspilling, eller bruk planleggingsfunksjonen for opptak i programguiden.
 • Video som blir tatt opp i Direkteavspilling, lagres fra det øyeblikket Start opptak velges. Mens du spoler tilbake og ser sendingen igjen i Direkteavspilling, velg Start opptak for å ta opp innholdet som allerede er sendt.
 • Innholdet som er lagret i Direkteavspilling, slettes når du ser opptaket, spiller innholdet i Opptak eller slår av TV-en.*
 • Å spole tilbake og se på nytt mens du tar opp, støttes kun når du ser på en kanal som er tatt opp. Innholdet kan ikke spoles tilbake og sees på nytt mens du ser på andre kanaler enn kanaler som er tatt opp.

*Vær oppmerksom på at i enkelte markeder lagres maksimalt to timer med innhold, hvis du velger LAGRE i forgrunnsvinduet som vises når direkteavspilling starter. Dette gjelder også dersom TV-en blir slått av og på igjen. Når TV-en blir slått av og på igjen, starter avspillingen av det lagrede innholdet opp igjen. (Varigheten for direkteavspilling må være mer en 90 sekunder etter at direkteavspilling er angitt.)