Opptak og påminnelser

Med en USB-harddisk koblet til TV-en, kan du ta opp programmer og se dem senere. De planlagte opptakene dine står oppført i opptakslisten. Her kan du også slette planlagte opptak. 

 

Ta opp et program

Med TV-ens opptaksfunksjon kan du ta opp et program.

For mer informasjon om å ta opp et program, beskriver LG:

 Bruk av umiddelbart opptak

 1. Koble til en harddisk eller en minnepinne til en USB-port.
 2. Mens du ser på en direktesending, trykk på (OK)-knappen.
 3. Trykk på Start opptak-knappen i venstre hjørne av skjermen.
 4. Dersom du vil stanse opptaket, trykker du på Stans opptak-knappen.

w15_rec_main.png

 • Mens du tar opp, kan du se på andre programmer eller bruke andre funksjoner.* (Denne funksjonen er kun tilgjengelig for visse modeller i enkelte land.)
  - Når du er koblet til ett sattelittsignal: Alle opptak av standard- eller kabel-TV-programmer vil endres til standard- eller kabel-TV-programmet når du ser på et satellitt-TV-program. Du kan ikke se et satellitt-TV-program når du tar opp et standard- eller kabel-TV-program. Ethvert programopptak av satellitt-TV vil endres til satellitt-TV-programmet når du ser på et standard- eller kabel-TV-program. Du kan ikke se et standard- eller kabel-TV-program n¨år du tar opp et satellitt-TV-program.**
  - Når du er koblet til to satellitt-signaler: Alle standard- eller kabel-TV-opptak eller -visninger blir ikke endret til et standard- eller kabel-TV-program når du ser på et satellitt-TV-program. Du kan se et satellitt-TV-program mens du tar opp et standard- eller kabel-TV-program. Alle satelitt-TV-opptak eller -visninger blir ikke endret når du ser på et standard- eller kabel-TV-program. Du kan se et standard- eller kabel-TV-program mens du tar opp et satellitt-TV-program.**
 • Opptakets varighet kan angis før opptaket starter.***
 • Dersom flere USB-lagringsenheter er koblet til, velges den enheten som sist ble brukt til å lagre direkteopptak automatisk.
 • Dersom ingen USB-lagringsenheter er koblet til, lagres opptaket i det interne minnet. Koble til en USB-lagringsenhet for å lagre flere opptak. (Denne funksjonen er kun tilgjengelig på enkelte modeller eller i enkelte land.)
 • Mens du tar opp, trykk på (OK)-knappen for å vise informasjon om opptaket. (OK)-knappens funksjon kan variere fra land til land.****
 • Du kan kun bruke programmet du tar opp og gratisprogrammer mens du tar opp et kryptert program.****

 *Vær oppmerksom på at i enkelte markeder kan du ikke se på et analogt program mens du tar opp et analogt program.

**Å koble til et satelittsignal er kun tilgjengelig for modeller som har en satelittuner.

***I noen markeder kan du angi opptakstiden før opptaket starter, og du kan endre tiden under opptaket ved å velge Ta opp-knappen.

****Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for alle markeder.

 

Saker som krever opptaksoppmerksomhet

 • Noen funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige mens opptak pågår.
 • De konfigurerbare elementene varierer, avhengig av modell.
 • Programmer koblet til HDMI IN blir ikke tatt opp når du tar opp via inndata. 
 • Den tilgjengelige kapasiteten for USB HDD-partisjonen må være minst 1 GB.
 • Det må være minst 4 GB partisjonstørrelse på USB-minnepennen.
 • Når USB-minnepennen brukes til å ta opp for første gang, går TV-en gjennom en ytelsestest. Du kan ikke ta opp før testen er fullført.
 • Bluetooth og USB-inngangen fungerer kanskje ikke skikkelig når du tar opp med en USB-enhet.
 • Dersom det er en feil på USB-lagringsenheten, er det ikke sikkert Time Machine-funksjonen vil fungere som normalt.
 • USB-lagringsenheten vil kanskje ikke fungere (eller fungere riktig) når en USB-hub eller en skjøteledning brukes.
 • Siden lagringsenheten kan brukes til andre formål enn Time Machine, kan opptaket stanses dersom den tilgjengelige lagringsplassen ikke er tilstrekkelig. Vi anbefaler at du bruker en lagringsenhet med nok lagringsplass.
 • På grunn av den benyttede teknologien for innholdsbeskyttelse, kan ikke videoen du tar opp spilles av på datamaskiner eller andre TV-modeller. Videoen kan heller ikke spilles av hvis TV-ens videokrets byttes ut.
 • Opptakstiden kan variere, avhengig av kapasiteten på USB-lagringsenheten.
 • Ikke fjern USB-kabelen mens du tar opp.
 • Dersom du tvinger TV-en til å slå seg av under et opptak, er det ikke sikkert opptaksinnholdet blir lagret. Ideelt sett bør du stanse opptaket og sjekke at programmet er tatt opp før du slår av TV-en.
 • Dersom ULTRA HD-innhold spilles av på enkelte ULTRA HD-modeller, mens du tar et opp et program som sendes analogt, blir opptaket lagret og stanset automatisk.
 • Hvis du tar opp et program som sendes analogt på enkelte ULTRA HD-modeller, mens innhold eller et program sendt i ULTRA HD spilles av, blir programmet byttet til det analoge programmet automatisk.
 • Opptak som er mindre enn 10 sekunder lange, blir ikke lagret.
 • Analoge opptak er kun tilgjengelige for enkelte modeller.

Vær oppmerksom på at i noen markeder er ikke opptak tilgjengelig for UHDTV-kanaler.

 

Planlegg et opptak

Planlegg et program du vil se på eller ta opp. I noen markeder er det kun mulig å planlegge et program du vil se på.

For informasjon om å planlegge opptak, beskriver LG:

Denne funksjonen brukes til å angi klokkeslett og dato for å ta opp et spesifikt program.

 1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
 2. Du kan planlegge et opptak ved å velge appen TV-planlegger.

w15_scheduler.png

 1. Du kan sortere listen.
 2. Du kan angi slettemodus.
 3. Du kan angi nytt planlagt opptak.
 4. Du kan angi den nye påminnelsen.
 5. Start TV-guide.*

 

Planlegg etter program

Du kan velge et program for å planlegge å se det eller ta det opp.

 1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
 2. Du kan planlegge et opptak ved å velge appen TV-guide.
 3. Velg programmet du ønsker.
  Dersom du ønsker å ta opp direktesendingen, klikk på Ta opp-knappen.**
  Dersom det er snakk om et kommende program, klikk på Planlagt opptak-knappen.**
 • Planlagt opptak garanterer ikke nøyaktig opptakstid for programmet, fordi opptaket er basert på informasjon fra kringkasteren.**
 • Gjelder for digital kringkasting.**

 

Manuell planlegging

Du kan velge dato, klokkeslett og program for å ta opp eller se på programmer.

 1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
 2. Du kan planlegge et opptak ved å velge appen TV-planlegger.
 3. Angi dato, klokkeslett og program for å ta opp.

Lengden på det planlagte opptaket må være minst ett minutt.

 

Ta opp en serie

Serieopptak-funksjonen brukes til å automatisk ta opp hver episode av det valgte programmet. Dersom et program er en episode i en serie, kan du ta opp serien med Planlagt opptak i TV-guide eller med Ta opp når du ser på TV.***

 • Du kan se oppaksfremgangen for en serie på detaljskjermen i Serieopptak.
 • Du kan spille av serieopptak i Opptak-appen.
 • Sjekk regionen og nettverkstilstanden din for å bruke disse funksjonene.
 • Hvis serieopptaket og et annet opptak er planlagt samtidig, eller det oppstår et problem med sendingsinformasjonen, er det ikke sikkert episodene i serien blir tatt opp i riktig rekkefølge.
 • De konfigurerbare alternativene varierer avhengig av modell eller land.

 

*I noen markeder er TV-guide kjent som Guide.

**Dette gjelder kanskje ikke for alle markeder. For markeder der programmer kun kan planlegges for titting, kan du velge SE og PÅMINNELSE istedenfor Ta opp og Planlagt opptak.

***Serieopptak er kun tilgjengelig i enkelte markeder.

 

Opptak

For mer informasjon om opptak, beskriver LG:

Du kan se på og spille av opptak lagret på lagringsenheter, ved å bruke Opptak-appen.

 1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
 2. Kjør Opptak-appen.

w15_recordedtvsee.png

 1. Velg opptakstypen, sorteringsmetoden og lagringsenheten du vil bruke.
 2. Velg og slett ønsket innhold.
 3. Vis detaljert informasjon om innholdet. Du kan endre tittelen på innholdet i forgrunnsvinduet for detaljert informasjon.*
 4. Start Søk.

 

Avspilling av opptak

Du kan få tilgang til og styre grunnleggende funksjoner, som avspilling og pause, på avspillingsskjermen.

 1. Velg ønsket opptak fra Opptak-appen.
 2. Du kan kontrollere avspillingen av det ønskede opptaket ved å trykke på (OK)-knappen ved avspilling.**

w15_recordedtvsee_recordingplay.png

 1. Du kan styre grunnleggende avspillingsfunksjoner.
 2. Dette fører deg til en skjerm hvor du kan konfigurere ytterligere funksjoner.

 

Konfigurer ytterligere funksjoner

Du kan konfigurere Gjentagelse A-B, Undertekster osv.

 1. Trykk på (OK)-knappen under avspilling av det ønskede opptaket.**
 2. Velg Ytterligere alternativer på skjermen.***

w15_recordedtvsee_cc.png

 1. Spesifiser en del for å se gjentakelse, eller redigere og lagre.
 2. Velg et talespråk som er tilgjengelig.
 3. Slå undertekster av eller på.****
 4. Du kan angi Se videre for å fortsette avspillingen fra siste scenen du så.
  - Når TV-en blir slått på ved bruk av Quick Start+, vil kanskje ikke denne funksjonen virke umiddelbart.
 5. Du kan angi kontinuerlig avspilling. Dersom kontinuerlig avspilling er angitt, spilles neste video av automatisk etter at en video er ferdig avspilt.
 6. Gå tilbake til skjermen for grunnleggende drift.
 • De konfigurerbare elementene varierer fra land til land.

 

*I noen markeder er et ytterligere ikon tilgjengelig, som du kan bruke til å låse et valgt opptak for å unngå at det blir slettet. Velg et ulåst program, og aktiver alternativet for å vise Lås-ikonet. Velg et låst program og deaktiver alternativet for å skjule Lås-ikonet og låse opp programmet.

**I enkelte markeder må du trykke  eller  mens du spiller av et opptak for å hente frem avspillingskontrolleren.

***Ytterligere alternativer er ikonet med de tre prikkene øverst til høyre.

****I noen markeder er funksjonen kjent som undertekst for hørselshemmede.