Bruk høyttalergrupper og lydmoduser

Du kan utvide TV-en til et surround-lydsystem ved å legge til BeoLab-høyttalere og subwoofere.

Når du slår på en kilde, velger TV-en automatisk den passende lydmodusen for kilden du bruker. Men du kan når som helst velge en annen lydmodus. Og når du slår på TV-en, velges høyttalergruppen automatisk. Men du kan alltid velge en annen gruppe høyttalere, dersom du ønsker å lytte til musikk uten å måtte sitte foran TV-en - for eksempel når du sitter ved spisebordet eller i en lenestol. Du kan justere innstillingene for lydmodusene og konfigurere høyttalergrupper. For mer informasjon om lydmoduser og høyttalergrupper, se artikkelen 'LYDINNSTILLINGER'.

Når du konfigurerer en kilde, kan du angi en lydmodus som skal velges automatisk hver gang du skrur på kilden. For å få informasjon om forhåndsvalg, kan du lese om høyttalergrupper i artikkelen «LYDINNSTILLINGER».

 

Velg en lydmodus

Du kan velge lydmodusen som passer best til kilden du bruker.

  1. Trykk på LISTE, deretter  eller  for å hente frem Lyd på BeoRemote One-skjermen, og så senter-knappen.
  2. Trykk på eller  for å fremheve lydmodusen du ønsker, og trykk deretter på senter-knappen.
  3. Trykk på  for å fjerne Lyd fra skjermen.

 

Velg en høyttalergruppe 

Velg høyttalergruppen som passer best for lytteposisjonen din.

  1. Trykk på LISTE, deretter eller  for å hente frem Høyttalere på BeoRemote One-skjermen, og trykk så på senter-knappen.
  2. Trykk på eller  for å fremheve høyttalergruppen du ønsker, og trykk på senter-knappen. De valgte høyttalerne settes i gang automatisk.
  3. Trykk på for å fjerne Høyttaler fra skjermen.