Tekst-TV

Denne artikkelen gjelder kun for enkelte markeder.

Du kan hente frem tekst-TV hvis du trykker LISTE, deretter  og for å finne Tekst på BeoRemote One-skjermen, og til slutt senter-knappen.

Hvis Digital tekst er aktivert og en MHEG-app er tilgjengelig for den gjeldende kanalen, kan Tekst knappen i LISTE ha alternative funksjoner, som beskrives på skjermen.

For informasjon om hvordan du bruker tekst-TV, beskriver LG:

Tekst-TV er en gratis tjeneste som leveres av TV-stasjonen, som tilbyr tekstbasert informasjon om TV-programmer, nyheter og været. Tekst-TV-dekoderen i denne TV-en kan støtte SIMPLE-, TOP- og FASTEXT-systemer.

Du kan se TV-sendinger og tekst-TV samtidig ved å trykke på TEXT-knappen på fjernkontrollen din i tekst-TV-vinduet.

Fargeknapp: For å velge forrige eller neste side.
Talltast: For å angi sidetallet du vil gå til.
P opp/ned-knappen: For å velge forrige eller neste side.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

 

Spesiell tekst-TV-funksjon

  1. Trykk på T.OPT-knappen på fjernkontrollen.*
  2. Velg menyen TEKST-TV.

Indeks: Velg hver indeksside.

Tid: Når du ser på et TV-program, velg denne menyen for å vise klokkeslettet øverst til høyre på skjermen.

Vent: Stanser den automatiske sideendringen som finner sted hvis en tekst-TV-side består av to eller flere undersider.

Vis: Velg denne menyen for å vise skjult informasjon, som løsninger på gåter og oppgaver.

Oppdater: Viser TV-bildet på skjermen mens den venter på neste tekst-TV-side.

Språk: Angir språk for tekst-TV.

  • Kun i digital modus

 

For å angi språk for tekst-TV

Bruk funksjonen for tekst-TV-språk når to eller flere tekst-TV-språk kringkastes.**

  1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen, og velg Innstilling-ikonet øverst til høyre.
  2. Velg Alle innstillinger-ikonet Generelt Språk Primærspråk for tekst-TV / Sekundærspråk for tekst-TV.
  • Kun i digital modus
  • Dersom tekst-TV-data ikke sendes på et valgt språk, vil standardspråket vises.
  • Dersom du har valgt feil lokalt land, vil kanskje ikke tekst-TV vises riktig på skjermen, og noen problemer kan oppstå ved bruk av tekst-TV.

* Vær oppmerksom på at Tekst-knappen finnes på BeoRemote One-listen når du trykker på LISTE. T.Opt-knappen er kjent som TEKSTALTERNATIVER, og kan også finnes i LISTE.

** For å konfigurere foretrukne språk trykker du   og velger Innstillinger, etterfulgt av Bilde og programmer ..., Generelt, Språk og Primærspråk for tekst-TV eller Sekundærspråk for tekst-TV.

Hvis du kan bruke b¨åde digitalt og vanlig tekst-TV. kan du konfigurere hvilken funksjon som skal brukes i Datatjeneste-menyen. For ytterligere informasjon, se artikkelen «DATATJENESTE».