App- og innholdsbutikk

Hjem menyen viser apputvalget på TV-en din. I likhet med appene på en smarttelefon eller et nettbrett, tilbyr appene på TV-en din forskjellige funksjoner som beriker TV-opplevelsen din. Det kan være apper som YouTube, Twitter, spill, videobutikker eller værmeldinger. Eller du kan bruke Internett-appen til å surfe på nettet.

Vær oppmerksom på at appen for LG's innholdsbutikk ikke er tilgjengelig i alle markeder.

Apper og annet innhold kommer fra LG's innholdsbutikk, som du kan åpne fra Hjem-menyen. For at du skal kunne komme i gang, er et visst antall apper allerede installert på TV-en din. For å installere apper fra innholdsbutikken, må TV-en være koblet til Internett.

Utvalget av apper som kan lastes ned, kan komme til å endres over tid. Videre er vi ikke ansvarlige for de nedlastede appenes tilgjengelighet og ytelse da appleverandørene kan endre eller fjerne dem. 

For ytterligere informasjon om innholdsbutikken, beskriver LG:

Bruk av LG-innholdsbutikken

Du kan raskt og enkelt se etter TV-repriser, filmer og mer, som du kan se med én gang. Du kan også laste ned og bruke apper fra diverse kategorier, som utdanning, underholdning, livsstil, nyheter og spill.

 1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
 2. Åpne LG-innholdsbutikken.

w15_lgcontentstore.png

 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.
 • Funksjonene kan være begrenset i enkelte land.
 • Innholdet kan variere, basert på modell eller land.
 • Vær forsiktig når barn bruker enheten. Barn kan ha tilgang til upassende Internett-innhold via dette produktet. Du kan blokkere upassende innhold ved å begrense tilgang til noen apper.*

 

Anbefalt innhold på hovedskjermen...

Hovedskjermen for LG-innholdsbutikken viser det mest populære innholdet i hver kategori. Velg hvilket som helst annet innhold for å se detaljene.

 • Denne funksjonen krever Internett-tilkobling.

*To configure the settings, press  and select Settings followed by Picture & Programmes..., Safety and then Application Locks. Safety must be set to On.

 

Bruk Mitt innhold

Ved å legge ønsket innhold til Mitt innhold, kan du bruke det raskt og enkelt, når som helst.

contents_mycontents.png

 1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
 2. Velg Mitt innhold øverst til venstre på skjermen.
 3. Velg Legg til innhold.
 4. Søk etter innhold.
 5. Select your desired content from the search results to add it to My Content.
  - You can also select from among recommended content shown under the search box and directly add it to My Content.
 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.
 • Typen innhold du kan legge til Mitt innhold kan variere avhengig av land.
 • Du må ha en nettverkstilkobling for å bruke denne funksjonen.
 • Du kan flytte/slette innhold du har lagt til, på samme måte som du administrerer apper.
 • Noen av innholdstjenestene som er lagt til Mitt innhold, er kanskje ikke tilgjengelige dersom tjenesten er kansellert på grunn av leverandørens omstendigheter.

* For ytterligere informasjon om hvordan du kan administrere apper, se artikkelen «GRUNNLEGGENDE BETJENING». 

 

 

Søk etter innhold

Du kan søke etter videoer, musikk eller andre ting på Internett ved å velge Søk i Hjem-menyen. Bruk et skjermtastatur for å angi tekst. Du kan også finne Søk i BeoRemote One-LISTEN.

*Vær oppmerksom på at ikke alle funksjoner er tilgjengelige for alle markeder.

For ytterligere informasjon om å søke etter innhold, beskriver LG:

 1. Angi søkeord.
 2. Change the settings of the features provided by Search.

  - Some apps provide a feature that lets you search within your TV. If you run a search in such apps, the search will be carried out in Search.
 • Søkeresultater kan variere avhengig av program, region, språk, nettverksinnstillinger og om du har samtykket til vilkårene.
 • Søkeresultatene kan variere, avhengig av tastatur-inndataene. 

 

Bruk apper og innhold

For ytterligere informasjon om å bruke apper og innhold, beskriver LG:

Installering av apper

w15_lgcontentstore.png

 1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
 2. Åpne LG-innholdsbutikken.
 3. Velg Apper og spill-kategorien, vist øverst på skjermen. Listen over tilgjengelige apper i den valgte kategorien blir vist.
 4. Velg en app du vil konfigurere fra listen.
 5. Les appdetaljene, og trykk deretter på Installer.
 6. Når installasjonen er fullført, kan du kjøre appen umiddelbart.
 • Tilgjengelige kategorier kan variere, avhengig av land eller tjenestestatus.
 • Dersom lagringsplassen på TV-en din ikke er tilstrekkelig, kan du installere appene ved å koble til en ekstern lagringsenhet.
 • Noen USB-lagringsenheter støttes kanskje ikke, eller vil kanskje ikke fungere riktig.
 • USB-enheter som inneholder apper fra andre TV-er kan ikke brukes.

 

Se på strømmet innhold

Du kan få dramaserier, filmer og mye mer, direkte inn på TV-en din, med strømming i sanntid.

 1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
 2. Åpne LG-innholdsbutikken.
 3. Velg ønsket kategori fra kategoriene som vises øverst på skjermen, for eksempel TV-repriser og Filmer. Listen over tilgjengelig innhold i den valgte kategorien blir vist.
 4. Velg et element fra listen.
 5. Les innholdsdetaljene, og trykk deretter på Se nå.
 6. Du kan spille av ønsket innhold. En app kan være nødvendig for å spille av innholdet. Dersom du ikke har den installert, installer appen for å spille av innholdet.
 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.
 • Tilgjengelige kategorier kan variere, avhengig av land eller tjenestestatus.