Mediefiler, smarttelefoner og nettbrett

Du kan spille av musikk- og videofiler og se gjennom bilder som enten er lagret på en lagringsenhet eller på et annet produkt som er koblet til via en DLNA/UPnP-aktivert medieserver. Du kan også spille av filer via datamaskin, smarttelefon eller nettbrett.

Du får tilgang til filene når du kobler for eksempel en lagringsenhet eller smarttelefon til TV-en din.

Trykk på TV eller MUSIKK og uthev kildenavnet som tilhører den tilknyttede enheten, for eksempel Bilde og video eller Musikk, og trykk deretter på senter-knappen.

Lagringsenheter inkluderer for eksempel USB-enheter og vanlige harddisker, koblet til via USB eller Ethernet.

 

Se videoer og bilder 

For ytterligere informasjon om å se på videoer og bilder, beskriver LG:

Du kan se bilder og videoer ved hjelp av Bilde og video-appen.

 1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
 2. Kjør Bilde og video-appen.
 3. Velg den ønskede lagringsenheten.
 4. Velg og se bildet eller videoen du ønsker.

share_photomovie.png

 1. Velg innholdstypen og visningsmetoden du ønsker å bruke.
 2. Velg og slett innholdet du ønsker.
  - Du kan ikke slette filer som deles fra andre enheter.
 3. Velg innholdet du vil spille av. Du kan kun velge samme type innhold som det du først valgte.
 4. Du kan kopiere eller flytte bildene du har tatt til USB-lagringsenheten.
  - Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.
 5. Start Søk.
 • Enkelte typer innhold blir kanskje ikke vist på listen hvis det totale innholdstallet overskrider 40 000.

 

Bildefremviser

Hvis du velger et bilde i Bilde og video-appen, kjører bildefremviseren. Du kan se de lagrede bildene dine.

share_photomovie_photo.png

 1. Går tilbake til hele innholdslisten.
 2. Du kan spille av bakgrunnsmusikken ved å kjøre musikkspilleren.
 3. Du kan zoome inn/ut av bildene.
 4. Starter lysbildefremvisningen.
 5. Roterer bilder.
 6. 360°-bilder kan vises i 360°.
  - Dersom du bruker 360°-modusen på et normalt bilde, kan det blir forvrengt.
  - Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller.
 7. Du kan angi størrelsen for et bilde, eller endre farten og effektene for en lysbildefremvisning.

 

Støttede bildefiler

Filformat

Format

Oppløsning

.jpeg, .jpg, .jpe

JPEG

Minimum: 64 x 64 Maksimum normal type: 15360 (B) × 8640 (H) Progressiv type : 1920 (B) × 1440 (H)

.png

PNG

Minimum : 64 × 64 Maksimum : 5760 (B) × 5760 (H)

.bmp

BMP

Minimum: 64 x 64 Maksimum: 1920 (B) × 1080 (H)

 

Videoavspiller

Hvis du velger en video i Bilde og video-appen, kjører videoavspilleren. Du kan se de lagrede videoene dine.

share_photomovie_video.png

 1. Går tilbake til hele innholdslisten.
 2. Du kan velge annet innhold ved å vise spillelisten mens du ser på en video.
 3. Du kan kontrollere grunnleggende funksjoner for videoavspilling.
 4. 360°-videoer kan vises i 360°.
  – Dersom du bruker 360°-modusen på en normal video, kan den bli forvrengt.
  - Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller.
 5. Du kan angi ytterligere alternativer.

 

Angir ytterligere alternativer...

share_photomovie_videomore.png

 1. Du kan endre innstillinger for undertekster.
 2. Du kan angi lydspor.
 3. Du kan angi Se videre for å fortsette avspillingen fra siste scenen du så.
  - Når TV-en blir slått på ved bruk av Quick Start+, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere umiddelbart.
 4. Du kan angi kontinuerlig avspilling. Dersom kontinuerlig avspilling er angitt, spilles neste video av automatisk etter at en video er ferdig avspilt.
 5. Gå tilbake til skjermen for grunnleggende drift.

 

Støttede videofiler

Maksrate for dataoverføring:

 • Full HD-video
  H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 40 Mbps
  HEVC 1920 × 1080@60P MP@L4.1, Main10 Profile@L4.1 40 Mbps
 • ULTRA HD-video (kun ULTRA HD-modell)
  H.264 4096 × 2160@60P BP/MP/HP@L5.1 60 Mbps
  HEVC 4096 × 2160@60P MP@L5.1, Main10 Profile@L5.1 60 Mbps

 • Dolby Vision-video (kun ULTRA HD-modell som støtter Dolby Vision)
  HEVC 3840 × 2160@60P MP@L5.1, Main10 Profile@L5.1 50 Mbps

 

Eksterne undertekster som støttes:

.smi, .srt, .sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), .ass, .ssa, .txt (TMPlayer), .psb (PowerDivX), .dcs (DLP Cinema)

 

Format for innebygde undertekster:

Matroska (.mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT MP4 : Timed Text

 

Støttede videokodeker:

Utvidelser

Kodek

asf wmv

Video

VC-1 Advanced-profil (unntatt WMVA), VC-1 Simple- og Main-profiler

Lyd

WMA Standard (unntatt WMA v1 / WMA Speech)

avi

Video

Xvid (unntatt 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4

Lyd

MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS

mp4 m4v mov

Video

H.264/AVC, MPEG-4, HEVC

Lyd

Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)

3gp 3g2

Video

H.264/AVC, MPEG-4

Lyd

AAC, AMR-NB, AMR-WB

mkv

Video

MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC

Lyd

Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)

ts trp tp mts

Video

H.264/AVC, MPEG-2, HEVC

Lyd

MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM

.mpg .mpeg .dat

Video

MPEG-1, MPEG-2

Lyd

MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)

.vob

Video

MPEG-1, MPEG-2

Lyd

Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

rm rmvb

Video

RV30, RV40

Lyd

Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC

 • rm, rmvb: Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

 

Forsiktighetsregler for videoavspilling

 • Noen undertekster som er laget av brukere, vil kanskje ikke fungere skikkelig.
 • En videofil og den tilhørende underteksten må befinne seg i samme mappe. For at undertekstene skal vises på riktig måte, må du sørge for at videofilen og undetekstfilen har samme navn.
 • Undertekster på en Network Attached Storage (NAS)-enhet støttes kanskje ikke, avhengig av produsent og modell.
 • Strømmer som inkluderer Global Motion Compensation (GMC) og Quarterpel Motion Estimation (Qpel), støttes ikke.
 • ULTRA HD-video (kun ULTRA HD-modell): 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Noen HEVC-kodede ULTRA HD-videoer, utenom innhold som er offisielt levert fra LG Electronics, vil kanskje ikke spilles av.
  Noen kodeker kan støttes etter en programvareoppdatering.

  Utvidelser

  Kodek

  mkv / mp4 / ts

  Video

  H.264/AVC, HEVC

  Lyd

  Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

 • Filstørrelser som kan spilles av kan variere, avhengig av kodingsalternativene.
 • Kun Windows Media Audio V7 og nyere støttes.
 • AAC-hovedprofilen støttes ikke.
 • Videofiler opprettet av enkelte kodere kan ikke spilles av.
 • Videofiler i et annet format enn det som er spesifisert, vil kanskje ikke spilles av på riktig måte.
 • Videofiler som er lagret på en USB-lagringsenhet som ikke støtter High Speed, vil kanskje ikke spilles av på riktig måte.
 • DTS-kodeker støttes kun for avspilling av videofiler gjennom USB eller HDMI.

 

Lytt til musikk

For mer informasjon om å lytte til musikk, beskriver LG:

Du kan lytte til musikk ved å bruke Musikk-appen.

 1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
 2. Kjør Musikk-appen.
 3. Velg den ønskede lagringsenheten. Du kan velge sangene du ønsker fra alle lagringsenhetene dine, og legge dem til Min spilleliste.
 4. Velg ønsket musikkinnhold, og lytt.

share_music.png

 1. Velg ønsket type innholdsliste.
 2. Velg og slett innholdet du ønsker.
  - Du kan ikke slette filer som deles fra andre enheter.
 3. Velg innhold og legg det til Min spilleliste.
 4. Åpne musikkspilleren.
 5. Start Søk.

 

Bruk musikkspilleren

Musikkspilleren lar deg velge musikk fra andre apper, og bruke den som bakgrunnsmusikk.

 1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
 2. Velg appen Musikk i Hjem-menyen.

share_listenmusic_overayplayermain.png

 1. Du kan spille av musikk fra den valgte lagringsenheten.
 2. Du kan angi gjentatt avspilling og tilfeldig avspilling.
 3. De konfigurerbare elementene varierer, avhengig av modell.
  Skjermmodus: Du kan slå skjermen av mens du lytter til musikk, eller vise musikkspilleren i fullskjermmodus.
  Skjerm av: Du kan lytte til musikk mens skjermen er slått av.
 4. Du kan endre plasseringen på musikkspilleren.
 5. Du kan minimere musikkspilleren.
 6. Denne funksjonen lukker musikkspilleren.
 7. Sangtekster er tilgjengelige for musikkfiler som har dem. I noen musikkfiler kan du velge noe av teksten og flytte avspillings-posisjonen.
  - Sangtekst-funksjonen støttes kun på enkelte enheter.
  - Teksten blir kanskje ikke vist synkront, avhengig av tekstdataene i musikkfilen.
 • Åpne musikkspilleren på nytt ved å trykke på VOLUME-tasten på fjernkontrollen din.
 • Du kan kanskje ikke bruke musikkspilleren til enkelte funksjoner.
 • Du kan også kjøre musikkspilleren som følger:
  - Velg Musikkspiller i Musikk-appen.
  - Velg Musikkspiller mens du ser på bilder i Bilde og video-appen.

 

Lydformat

Filformat

Element

Info

.mp3

Bitrate

32 kbps ~ 320 kbps

Eksempelfrekvens

16 kHz ~ 48 kHz

Støtte

MPEG-1, MPEG-2

Kanaler

mono, stereo

.wav

Bitrate

-

Eksempelfrekvens

8 kHz ~ 96 kHz

Støtte

PCM

Kanaler

mono, stereo

.ogg

Bitrate

64 kbps ~ 320 kbps

Eksempelfrekvens

8 kHz ~ 48 kHz

Støtte

Vorbis

Kanaler

mono, stereo

.wma

Bitrate

128 kbps ~ 320 kbps

Eksempelfrekvens

8 kHz ~ 48 kHz

Støtte

WMA

Kanaler

opptil 6 kanaler

.flac

Bitrate

-

Eksempelfrekvens

8 kHz ~ 96 kHz

Støtte

FLAC

Kanaler

mono, stereo

 • Antallet kanaler som støttes kan variere, avhengig av eksempelfrekvensen.

 

Koble til en USB-enhet

For mer informasjon om å koble til en USB-enhet, beskriver LG:

Koble en USB-lagringsenhet (harddisk eller minnepenn) til USB-inngangen på TV-en, for å bruke de lagrede filene på TV-en din.

 

Tips for å bruke en USB-lagringsenhet

 • En USB-lagringsenhet som har et innebygd automatisk gjenkjenningsprogram, eller bruker sin egen driver, vil kanskje ikke være gjenkjennelig.
 • Noen USB-lagringsenheter støttes kanskje ikke, eller vil kanskje ikke fungere riktig.
 • Hvis du bruker en USB-skjøteledning, er det ikke sikkert USB-lagringsenheten kan gjenkjennes eller fungerer på riktig måte.
 • Du må kun bruke USB-lagringsenheter som er formatert med FAT32- eller NTFS-filsystemet fra Windows operativsystem.
 • Vi anbefaler at du bruker en ekstern USB-harddisk med en merkespenning på 5 V eller mindre, og en merkestrøm på 500 mA eller mindre.
 • Vi anbefaler at du bruker en USB-hub eller -harddisk med strømforsyning. (Dersom den forsynte strømmen ikke er tilstrekkelig, er det ikke sikkert USB-lagringsenheten oppdages på riktig måte.)
 • Vi anbefaler at du bruker en USB-minnepenn på minst 32 GB, eller en USB-harddisk på mist 2 TB.* 
 • Dersom en USB-harddisk med strømsparingsfunksjon ikke fungerer, slå harddisken av og på igjen for å få den til å fungere skikkelig. Se brukermanualen for USB-harddisken for ytterligere informasjon.
 • Data på en USB-lagringsenhet kan bli skadet, så vi anbefaler at du lager sikkerhetskopier av alle viktige filer. Brukere er ansvarlige for håndteringen av data. Produsenten har intet ansvar.
 • For mer informasjon om andre tilkoblingsmetoder, gå til HJEM > Enhetstilkobling.
 • Velg den tilkoblede USB-enheten fra Inndata, og velg Formater-knappen for å formatere USB-lagringsenheten. Etter formateringen vil alle dataene på på USB-lagringsenheten bli slettet, og formatert som NTFS- eller FAT32-filsystemet.
 • Når du kobler til en USB-lagringsenhet, kan en tilfeldig fil/mappe bli opprettet for å levere Smart TV-tjenester, som lagring og fremhenting av miniatyrbilder.

*Viktig! Husk å stille TV-en til ventemodus før du fjerner USB-enheten.

I enkelte markeder må du kanskje trykke  og velge Enhetstilkobling før du kobler til en USB-enhet.

 

Del og se smarttelefon-innhold

For mer informasjon om å bruke smarttelefonen din, beskriver LG:

Innholdsdeling med smarttelefon

Innholdsdeling lar deg bruke videoer, musikk og bilder som er lagret på en smarttelefon koblet til samme nettverk.

 

Koble en smarttelefon sammen med TV-en din...

 1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
 2. Du kan starte Enhetstilkobling-appen.
 3. Velg Smarttelefon.
 4. Følg instruksjonene i Enhetstilkobling.

w15_sharephone_deviceconnector.png

 

Saker som krever oppmerksomhet fra Innholdsdeling...

 • Sjekk nettverksinnstillingene dersom innholdsdeling-alternativet ikke fungerer skikkelig.
 • Vil kanskje ikke fungere skikkelig på et trådløst nettverk. Vi anbefaler at du kobler til et kablet nettverk.
 • Vil kanskje ikke fungere skikkelig, avhengig av nettverksmiljøet.
 • Dersom flere TV-er er koblet til én enhet, er det ikke sikkert innholdet blir spilt av på riktig måte, avhengig av serverytelsen.
 • For å se 1080p-videoen via Innholdsdeling-funksjonen, kreves en ruter som bruker 5 GHz-frekvensen. Dersom en 2,4 GHz-ruter bukes, er det ikke sikkert videoen blir spilt av på riktig måte.
 • Tekster støttes kun på noen tilkoblede enheter.
 • Når en undertekst-fil blir lagt til senere, deaktiver den delte mappen og aktiver den på nytt.
 • DRM-filer i den tilkoblede enheten vil ikke spilles av.
 • Til og med når filformatet støttes av TV-en, kan støttede filformater variere, avhengig av omgivelsene for den tilkoblede enheten.
 • Dersom det er for mange mapper, eller for mange filer i en mappe, er det ikke sikkert ting vil fungere skikkelig.
 • Informasjonen for filen som er importert fra den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke vises på riktig måte.
 • Det er ikke sikkert alle strømmer kan spilles av i innholdsdeling-modus, avhengig av kodingen.

 

For å se mobilenhetens skjerm på TV-en

 1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
 2. Kjør Skjermdeling-appen.
 3. Aktiver Miracast-modus på mobilenheten.
 4. TV-en din vil vises på listen over tilgjengelige enheter.
 5. Velg TV-en og forespør tilkobling.
 6. Meldingen «Kobler til...» vil vises for å starte tilkoblingen.
 7. Etter at tilkoblingen er opprettet, vil TV-en vise skjermen på den tilkoblede enheten.
 • Vi anbefaler at du alltid oppdaterer operativsystemet på enheten som skal kobles til TV-en din, for å få en pålitelig tilkobling.
 • En enhet som ikke kommer fra LGE, kan kanskje ikke sammenkobles, selv om den oppdages.
 • Vi anbefaler at du kobler enheten til en ruter på 5 GHz, fordi ytelsen kan påvirkes av de trådløse omgivelsene dine.
 • Responsraten kan variere, avhengig av brukerens omgivelser.
 • For ytterligere informasjon om enheten du vil koble til, se enhetens brukerveiledning.
 • Lyttemodus kan påvirke ytelsen fra den trådløse tilkoblingen din, når den er koblet til et tilgangspunkt. Dersom det er noen problemer knyttet til trådløs ytelse, anbefaler vi at du slår av Lyttemodus.
 • Dersom tilkoblingen feiler gjentatte ganger, slå av TV-en og enheten du vil koble til, slå dem på igjen og prøv på nytt.

 

Del og se datamaskin-innhold

For mer informasjon om å bruke datamaskinen din, beskriver LG:

Hva er Innholdsdeling?

Innholdsdeling lar deg bruke videoer, musikk og bilder som er lagret på datamaskinen din.

 

Spill av innholdet med delingsprogramvare på datamaskinen...

Dersom operativsystemet for datamaskinen er Windows 7, Windows 8 eller Windows 10, kan du spille av musikk, video eller bilder på TV-en din, uten å installere et ytterligere program.

 1. Konfigurer TV-en og datamaskinen på samme nettverk. Du kan også konfigurere nettverket på PC-en som har Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 installert.
 2. Høyreklikk på den ønskede musikk-, video- eller bildefilen, og velg modellen ved hjelp av Spill av på-funksjonen i Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 for å spille av det valgte elementet. For å spille av på andre enheter, som mobiltelefonen din, se den relevante brukerveiledningen.
 • Til og med når flere TV-er eller enheter er koblet sammen, spilles den valgte filen kun av på én enhet. Avspillingsraten kan variere, avhengig av nettverkstilkoblingen.

 

Bruk SmartShare PC-programvaren for å spille av innholdet som er lagret på datamaskinen...

Du kan bruke SmartShare PC-programvaren for å koble musikken/videoene/bildene på datamaskinen til hjemmenettverket, og spille dem av på TV-en din.

 1. Konfigurer TV-en og datamaskinen som har SmartShare installert, på samme nettverk.
  - SmartShare-tjenesten er kun tilgjengelig når TV-en og server-datamaskinen er koblet til samme ruter.
 2. Last ned og installer SmartShare PC-programvaren fra LG-nettstedet. Før installasjonen, lukk alle programmer som kjører på PC-en, for eksempel en brannmur eller antivirus-programvare.
 3. Kjør SmartShare PC-programvaren, og konfigurer delingsinnstillingene.
 4. De delte videoene og bildene spilles av fra Bilde og video-appen på TV-en, og delt musikk spilles av fra Musikk-appen på TV-en.
 • Serveren må kjøre for at du skal kunne se den delte filen på TV-en din.
 • Du kan sjekke nettstedsinformasjonen fra HJEM Enhetstilkobling PC Innholdsdeling.
 • For informasjon om hvordan du bruker SmartShare PC-programvare, se programvarens hjelpeseksjon.

 

Saker som krever oppmerksomhet fra Innholdsdeling ...*

 • Innholdsdeling-funksjonen støttes kanskje ikke for en ruter som ikke støtter multicast. For ytterligere informasjon, se brukerveiledningen som fulgte med ruteren din, eller ta kontakt med produsenten.
 • SmartShare PC-programvaren anbefales for å lese undertekster.

 

For å se PC-skjermen på TV-en

Koble til trådløst...

 1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
 2. Kjør Skjermdeling-appen.
 3. Legg en enhet med trådløs tilkobling til på PC-en. Dersom operativsystemet for PC-en er Windows 7 eller Windows 8, kjør Intel® WiDi.
 4. TV-en din vil vises på listen over tilgjengelige enheter.
 5. Velg TV-en og forespør tilkobling.
 6. Etter at tilkoblingen er opprettet, vil TV-en vise skjermen på den tilkoblede enheten.
 • Vi anbefaler at du alltid oppdaterer operativsystemet på enheten som skal kobles til TV-en din, for å få en pålitelig tilkobling.
 • Vi anbefaler at du bruker denne funksjonen på nært hold.
 • Selv om den kan kobles til uten en trådløs ruter, anbefaler vi at du kobler enheten din til en ruter på 5 GHz, fordi ytelsen kan påvirkes av de trådløse omgivelsene.
 • Den støtter tilkoblingen over Intel® WiDi versjon 3.5.
 • Responsraten kan variere, avhengig av brukerens omgivelser.
 • For ytterligere informasjon om enheten du vil koble til, se enhetens brukerveiledning.
 • Lyttemodus kan påvirke ytelsen fra den trådløse tilkoblingen din, når den er koblet til et tilgangspunkt. Dersom det er noen problemer knyttet til trådløs ytelse, anbefaler vi at du slår av Lyttemodus.
 • For ytterligere informasjon, se Skjermdeling-appen.
 • Dersom tilkoblingen feiler gjentatte ganger, slå av TV-en og enheten du vil koble til, slå dem på igjen og prøv på nytt.

 

Koble til kablet ...

Koble sammen datamaskinen og TV-en med en HDMI-kabel.

*For ytterligere saker som krever oppmerksomhet om Innholdsdeling, se delen «Del og se smarttelefon-innhold» i denne artikkelen.