Smart TV

Med Smart TV kan du for eksempel få tilgang til Internett, motta varsler og høre lyd, i tillegg til å se informasjon fra en annen smart enhet.

For mer informasjon om Smart TV, beskriver LG:

Hjem

Mens du ser på TV, trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen for å raskt kjøre smartfunksjonen.*

w15_home.png

 

Live-meny

Mens du ser på TV, kan du enkelt søke etter andre programmer ved å flytte pekeren til høyre side av skjermen. Du kan også trykke på høyre-pilen på fjernkontrollen for å se live-menyen. Du kan finne programmet du er ut etter, og raskt og enkelt bytte kanal.*

w15_livemenu.png

 

LG-innholdsbutikk

Du kan benytte spill, apper og mer med den praktiske LG webOS TV-en.

w15_lgcontentstore.png

 • De konfigurerbare elementene varierer fra land til land.*

*For informasjon om Hjem-menyen, se artikkelen «GRUNNLEGGENDE BETJENING». For informasjon om live- menyen, se artikkelen «PROGRAMLISTE OG FAVORITTER». For informasjon om LG-innholdsbutikken, se artikkelen «APP- OG INNHOLDSBUTIKK».

 

Min startside 

For informasjon om Min startside, beskriver LG:

Min startside lar deg se informasjon gjennom TV-en din, som klokkeslett, vær og timeplaner du har lagt til smartenheten din.

 • Ved å konfigurere Min startside på TV-en din, eller i LG TV Plus-appen, kan du få Min startside til å kjøre automatisk på et bestemt tidspunkt når TV-en din blir slått på.*
 • Noen funksjoner er kun tilgjengelige etter at du har installert LG TV Plus-appen på smartenheten din.

*For å aktivere Min startside på TV-en din trykker du , velger Innstillinger, etterfulgt av Bilde og programmer ..., Generelt, Timere, Slå på med timer, Angi min startside og til slutt .

Konfigurer i LG TV Plus-appen

 1. Last ned LG TV Plus-appen fra appbutikken for smartenheten din. 
 2. Koble TV-en og smartenheten til samme nettverk.
 3. Kjør LG TV Plus-appen som er installert på smartenheten din.
 4. Velg Min startside i LG TV Plus-appen, og angi alternativene.

 

Se en timeplan med Min startside

Konfigurer deling av timeplan med TV-en din i LG TV Plus-appen ved å følge instruksjonene, og deretter kan TV-en vise timeplanene som er lagt til smartenhetene din.

 1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
 2. Kjør Min startside ved å velge klokkeslettet som vises øverst til høyre på skjermen.
 • Dersom intet klokkeslett vises, må du konfigurere klokkeslettet for TV-en din.

useful_runmystarter.png

 • Dersom flere smartenheter er konfigurert for å dele timeplaner med TV-en din, leveres timeplanen fra den siste smartenheten som ble konfigurert for timeplandeling.
 • Du kan bruke timeplandeling uten å konfigurere Angi min startside.

 

Internett

For mer informasjon om nettleseren, beskriver LG:

Du kan gå til nettstedet når du angir nettaddressen i addressefeltet. Dersom du skriver inn søkeordet, finner det informasjonen om søkeordet, basert på søkemotoren.*

 1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
 2. Kjør Nettleser-appen.

w15_webbrowser.png 

 1. Du kan legge den gjeldende siden til Hjem-skjermen, eller legge den til eller fjerne den fra Bokmerker. (En side som er lagt til Hjem-skjermen kan kun slettes fra Hjem-skjermen. I så tilfelle blir den ikke slettet fra Bokmerker.)
 2. Laster inn siden på nytt.
 3. Du kan slå på/av Mini-TV.
 4. Zoomer inn og ut på skjermen.
 5. Historikk: Du kan åpne eller slette historikklisten.
  Bokmerker: Du kan åpne eller slette bokmerkelisten.
  Innstillinger: Du kan konfigurere enkle innstillinger for nettleseren.
  Koding: Du kan endre språket når innholdet ikke vises riktig på nettstedet.
 6. Du kan bruke nettleseren i fullskjermmodus. For å gå tilbake til den originale skjermen, bruk fjernkontrollen for å gå til toppen av skjermen. Gå ut av fullskjermmodus vil vises.
 7. Lukk nettleseren.
 8. Anbefalte nettsteder og Mest besøkte nettsteder vises i en ny fane.
  Anbefalte nettsteder er kanskje ikke tilgjengelig i landet ditt.
  For skjule Anbefalte nettsteder, velg Av i Innstillinger.
 • Nettleseren støtter kun HTML5-media og ikke Flash-plugins.
 • Nettleseren støtter ikke plugin-installering.
 • I nettleseren er det kanskje ikke mulig å spille mediefiler i andre formater enn: JPEG/PNG/GIF
 • Nettleseren kan lukkes dersom det ikke er tilstrekkelig lagringsplass.
 • I nettleseren brukes kun skrifttyper som er innebygd i TV-en. Derfor kan skrift vises i andre skrifttyper enn på datamaskinen.
 • Nettleseren støtter ikke nedlasting av filer og skrifttyper.
 • Siden nettleseren er laget for TV, er det ikke sikkert den vil fungere på samme måte som nettlesere for datamaskiner.
 • Siden nettleseren er laget for TV, er det ikke sikkert alt innholdet kan spilles av på riktig måte.
 • Vær forsiktig når barn bruker enheten. Barn kan ha tilgang til upassende Internett-innhold via dette produktet. Du kan blokkere upassende innhold ved å begrense tilgang til noen apper.**

*I noen markeder må du velge bokmerkede nettsteder istedenfor søkeord.

**For å konfigurere innstillinger trykker du og velger Innstillinger, etterfulgt av Bilde og programmer ... og Sikkerhet, og henter frem Applåser.

 

Innstillinger for nettleseren

Trykk MenuIcon.png-ikonet på toppen av skjermen, og velg Innstillinger.

Ved oppstart - Du kan angi startsiden for nettleseren som Åpne Ny fane-siden / Fortsett der jeg sluttet / Hjemmeside.

Søkemotorer - Du kan velge standard søkemotor.

Anbefalte nettsteder - Du kan endre innstillingene slik at Anbefalte nettsteder vises.

Vis alltid Bokmerker-feltet - Du kan endre innstillingene, slik at Bokmerker-feltet alltid vises.

Privat nettlesing - Du kan konfigurere innstillingene slik at ingen informasjon om søkene dine blir lagret.

Nettstedsfiltrering -
Godkjente nettsteder: Du kan konfigurere innstillingene slik at de kun åpner tidligere registrerte nettsteder.
Blokkerte nettsteder: Du kan konfigurere innstillingene slik at de blokkerer spesifikke nettsteder.

 • For å bruke funksjonen Nettstedsfiltrering, må du angi TV-passordet. Standardpassordet er angitt som «0000». Når det valgte landet er Frankrike, er ikke passordet «0000», men «1234».

*Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder.

Bruk filtreringsfunksjonen

Filtreringsfunksjonen begrenser visning av Internett-innhold som kanskje ikke er egnet for barn. Vi anbefaler sterkt at du aktiverer denne låsefunksjonen når barna dine har tilgang til Internett via TV-en, for å forhindre problemer som nettmobbing eller visning av upassende innhold. Bruk av denne funksjonen krever en kontrakt med Digital Arts Inc., som medfører et abonnementsgebyr.*

Registrer deg for i-Filter ...

 1. Trykk på Registrer deg for i-Filter i Filtreringsinnstilling.
 2. Les brukervilkårene og registrer deg. Etter at du har registrert deg, aktiver filtreringsfunksjonen.

Endre innstillinger for filtrering ...

 1. Trykk på Konfigurer i-Filter i  Filtreringsinnstilling.
 2. Angi et passord.
 3. Du kan aktivere/deaktivere filtrering, og angi filtreringsnivå og informasjon om brukerregistrering.
  • Filtreringsinnstilling
   i-Filter på: Aktiverer filtrering.
   i-Filter av: Deaktiverer filtrering.
  • Angi et filtreringsnivå
   Klikk på Innstilling for filtreringsstyrke.
   Angi et filtreringsnivå ved å følge instruksjonene på skjermen.

Avslutter abonnement...

Dette alternativet aktiveres når du har registrert deg for filtreringskontrakten.

 1. Trykk på Konfigurer i-Filter i Filtreringsinnstilling.
 2. Angi et passord.
 3. Klikk på Innstilling for filtreringsstyrke.
  Avslutt abonnementet ved å følge instruksjonene på skjermen.

Etter at du har registrert deg, vil Tilbakestill til opprinnelige innstillinger suspendere filtreringstjenesten, men det avslutter ikke kontrakten.

 • For å begynne å bruke filtreringstjenesten igjen, registrer deg på nytt i Registrer deg for i-Filter.

Etter at du har avsluttet abonnementet, også når filtreringsinnstillingen er angitt til i-Filter av, kan abonnementsgebyret belastes frem til abonnementet er avsluttet.

*Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte markeder. For å hente frem Filtreringsinnstilling trykker du , velger Nettleser, etterfulgt av menyikonet øverst til høyre, og velger Innstillinger

 

 

Bluetooth

Du kan bruke Bluetooth for å strømme fra hvilken som helst musikkilde, eller direkte fra den håndholdte enheten din. Koble enheten din til TV-en via Bluetooth.

 

Sammenkoble en enhet...

Sørg for at enheten din er i sammenkoblingsmodus.

 1. Trykk T30-Home2.jpg for å få opp Hjem-menyen.
 2. Bruk piltastene for å velge Innstillinger  og trykk på senter-knappen.
 3. Trykk T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for å velge Lyd og BeoLink ..., og trykk senter-knappen.
 4. Trykk T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for å velge Kilder, og trykk T20-Nav-Right.jpg-knappen.
 5. Trykk T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for å velge Bluetoothog trykk senter-knappen.
 6. Bluetooth-menyen, uthev SAMMENKOBLE og trykk på senter-knappen for å søke etter en enhet du vil koble sammen med TV-en din.
 7. Hvis enheten er åpnet for sammenkobling, finner sammenkobling sted.

 

Koble fra en enhet...

 1. Trykk T30-Home2.jpg for å få opp Hjem-menyen.
 2. Bruk piltastene for å velge Innstillinger  og trykk på senter-knappen.
 3. Trykk T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for å velge Lyd og BeoLink ..., og trykk senter-knappen.
 4. Trykk T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for å velge Kilder, og trykk T20-Nav-Right.jpg-knappen.
 5. Trykk T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for å velge Bluetoothog trykk senter-knappen.
 6. Gå til  Bluetooth-menyen, uthev Sammenkoblede enheter og trykk på senter-knappen for å hente frem en liste over sammenkoblede enheter.
 7. Uthev enheten du ønsker å koble fra, og trykk på senter-knappen.
 8. Uthev SLETT, og trykk på senter-knappen. 

  

Varsler

For mer informasjon om varsler, beskriver LG:

Varsler overfører varsler i sanntid fra diverse apper og LG-tjenester. Den viser statusen for apper som kjører for øyeblikket, og lar deg se, slette og kjøre alle varsler på ett sted.

 1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
 2. Kjør Varsler-appen.

w15_notifications.png

 1. Du kan slette varsler.
 2. For varsler med mye innhold, trykk på mer for å åpne dem i full visning.
 3. Du kan slette alle varsler.
 4. Du kan starte appen eller gå til nettadresse.

 

Vær oppmerksom på at ikke alle funksjoner er tilgjengelige for alle markeder.