Fjernkontroll

Betjening av TV er beskrevet med BeoRemote One.

 

Sammenkoble fjernkontrollen

Merk at for å betjene TV'en din, må den først være koblet sammen med BeoRemote One. Trykk på knappen SAMMENKOBLINGplassert på baksiden av TV eller koble gjennom Service-menyen som du finner når du velger innstillinger i Hjem-menyen og velger Lyd & BeoLink... Husk å sette fjernkontrollen i sammenkoblingsmodus før sammenkobling.

  1. Koble TV'en til strømnettet.
  2. Sett i nye batterier i fjernkontrollen og plasser deg foran produktet.
  3. Etter tidsavbrudd på en velkomstskjerm i displayet, bruk   eller  og senter-knappen for å angi ønsket språk.
  4. Hvis produktet er åpnet for sammenkobling, finner sammenkobling sted.

 

Koble sammen via menyen...

  1. Trykk T30-Home2.jpg for å få opp hjem-menyen.
  2. Bruk piltastene for å velge Innstillinger  og trykk på senter-knappen.
  3. Trykk på T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for å velge Lyd og BeoLink... og trykk senter-knappen.
  4. Trykk T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for åvelge Service og trykk T20-Nav-Right.jpg knappen.
  5. Trykk T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for å velge Sammenkobling av fjernkontroll  og trykk senter-knappen.

Følg instruksjonene på skjermen for å sammenkoble fjernkontrollen.

Både TV og fjernkontrollen må være i tilkoblingsmodus for å kunne pare de to produktene.

Når du mottar din BeoRemote One sammen med TV'en, setter du den i paringsmodus når du setter opp fjernkontrollen for første gang. Hvis din BeoRemote One av en eller annen grunn ikke lenger er paret til TV'en og du behøver å pare den igjen, eller du ikke finner den og må pare en annen BeoRemote One, må du sette både TV'en og fjernkontrollen i paringsmodus, for å pare den til TV'en. 

For mer informasjon om hvordan du aktiverer sammenkoblingen av BeoRemote One, kan du se i veiledningen for fjernkontrollen, www.bang-olufsen.com/guides/BeoRemoteOneBT. For mer om sammenkobling, kan du se artikkelen 'SAMMENKOBLING OG NETTVERK'.

Bruk av fjernkontrollen

Se hvordan du bruker fjernkontrollen. Noen instruksjoner for denne TVen kan være beskrivelser fra LG. Du finner også en forklaring på hvilke Bang & Olufsen knapper å bruke i stedet for valgte LG knapper.

T30_NetflixAmazon---color.png

Display
Displayet viser en liste med kilder eller funksjoner når det er slått på. 

AmazonButton.png
AMAZON-kilde.

NetflixButton.png
NETFLIX-kilde.

TV
Vis tilgjengelige TV-kilder i displayet som du kan slå på. Bruk  eller for å manøvrere i listen*.

MUSIKK
Viser tilgjengelige kilder i displayet du kan slå på. Bruk  eller for å manøvrere i listen*.

 (MyButtons)**
Trykk lenge for å lagre gjeldende oppsett, for eksempel lyd og stativposisjoner, kort trykk for å aktivere det. 

0–9
Velg kanaler og angi informasjon i menyer på skjermen.

LISTEN
Viser tilleggsfunksjonene i displayet. Bruk  eller  for å manøvrere i listen.

GUIDE
Viser TV-programoversikten.

 (Tilbake-knappen)
Forlate eller forflytte deg bakover gjennom TV-menyene og BeoRemote One-listene.

INFO
Få fram informasjon om en meny eller funksjon.

 (Hjem-knappen)
Ta fram hjem-menyen, der du kan du få tilgang til ulike programmer og funksjoner, blant annet Innstillinger, en TV  -app og MUSIKK -app.

, og
Piltastene venstre, høyre, opp og ned.Flytt deg i menyer og BeoRemote One-visning.

 (Senterknappen)
For å velge og aktivere, for eksempel innstillinger.

, , og  og  (Fargeknapper)
Velg farge-spesifikke funksjoner.

 
Starte avspilling av spor, fil eller opptak eller starte replay.

 og
Søk bakover eller fremover steg for steg.

 og
Gå gjennom kanaler og stasjoner.


Pause avspillingen av et program eller opptak.

 og
Juster lydstyrke.For å dempe, trykk i midten av knappen.

 (Standby-knappen)
Bytt til standby.

 

*Noen kilder i displayet kan re-konfigureres under installasjonen. For mer informasjon, kan du se artikkelen 'STILLE INN TILKOBLEDE PRODUKTER'. 

**Avhengig av fjernkontrollen, kan , ,  (MyButtons) være én knapp, eller fire.

For generell informasjon om betjening med fjernkontroll, kan du se i veiledningen for fjernkontrollen, www.bang-olufsen.com/guides/BeoRemoteOneBT.

Noen land og CA-moduler krever aktivering av Digital tekst/MHEG. Derfor gjelder noen forskjeller for en BeoRemote One. For mer informasjon, kan du se artikkelen 'DIGITAL TEKST-TV'.

 

BeoRemote One-knapper for LG instruksjonene

Bruk knappene på Bang & Olufsen-fjernkontrollen for instruksjoner som er beskrevet i LG-veiledningen. Du bør bruke pilknappene og senter-knappen for å navigere på skjermen.

 

Søkeknappen
Trykk og bruk pilknappen og deretter senter-knappen for å finne Søk-feltet.

HJEM-knapp
Trykk .

Høyre, venstre, opp og ned tastene
trykk, ,  og .

(OK) -knappen
Trykk senter-knappen.

P opp og P ned knapper
Trykk  og .

TEKST
Trykk LISTE deretter  eller for å finne Tekst i BeoRemote One-displayet og trykk senter-knappen.

T.OPT (Tekstalternativer)
Trykk LISTEderetter   eller for å finne T.Opt  i BeoRemote One-displayet og trykk senter-knappen.

REC
Trykk LISTEderetter  eller for å finne Opptak i BeoRemote One-displayet og trykk senter-knappen.

Søk
Trykk LISTE deretter  eller for å finne Søk  i BeoRemote One-displayet og trykk senter-knappen.

LIVE ZOOM
Trykk LISTE deretter  eller for å finne Live Zoom  i BeoRemote One-displayet og trykk senter-knappen.

NYLIG
Trykk LISTEderetter  eller for å finne Nylig i BeoRemote One-displayet og trykk senter-knappen.

UNDERTEKST
Trykk LISTE deretter  eller for å finneundertekster i BeoRemote One-displayet og trykk senter-knappen.

AD
Trykk LISTE deretter  eller for å finne Lydbeskrivelse  i BeoRemote One displayet og trykk senter-knappen.