Grunnleggende betjening

 

Instruksjoner for TV-en er beskrevet med Bang & Olufsen-fjernkontrollen, og du kan få tilgang til den enten via TV-en din, eller en annen enhet koblet til Internett. For noen funksjoner må du kanskje finne beskrivelsen av LGs instruksjoner. For disse instruksjonene anbefaler vi at du gjør deg kjent med forskjellene mellom Bang & Olufsen-fjernkontrollen og LG-fjernkontrollen, som beskrives i artikkelen 'FJERNKONTROLL'.

 

Betjening med fjernkontroll

Nedenfor vises et eksempel på betjening med fjernkontroll.

For å aktivere bildemoduser direkte...

 1. Trykk LISTE, deretter  eller  for å få opp bilde i BeoRemote One-skjermen, og trykk knappen i midten (sentrum).
 2. Bruk  og  for å veksle mellom moduser, og trykk sentrumfor å velge et modus.
 3. Trykk  for å fjerne bildefra skjermen.

Fjernkontrollknapper, for eksempel LISTEeller Høyttaler, angir enten en fysisk knapp du må trykke eller en BeoRemote One-skjermtekst. Trykk LISTE, TV eller MUSIKKpå BeoRemote One for å få opp tekst i BeoRemote One-skjermen. For mer informasjon, kan du se din BeoRemote One guide www.bang-olufsen.com/guides/beoremoteonebt.

 

 

Hvordan du navigerer i menyer

V200_Example-of-a-menu.png

 

Du kan navigere i menyer og velge innstillinger ved hjelp av fjernkontrollen. Ved å trykke  bringer du opp en Hjem-meny, som gir en oversikt over tilgjengelige apper og ulike funksjoner.

Når en meny er på skjermen, kan du flytte mellom menyalternativer, vise innstillinger eller skrive inn data.

 • Bruk , ,  og  for å markere en meny, få opp en undermeny, gå tilbake et menynivå eller endre en innstilling.
 • Bruk tallknappene til å angi data.
 • Trykk på senter-knappen for å lagre en innstilling.
 • Bruk de fargede knappene for å velge et alternativ.
 • Trykk  for å forlate menyen.

 

Naviger mellom menysider

Noen menyer tar mer plass enn tilgjengelig på TV-skjermen. Du kan deretter bla gjennom disse menyene.

 • Trykk  eller  for å bevege deg mellom sidene.
 • Trykk  eller  for å bla gjennom menyelementer.

 

Velg kilde

Du kan hente frem en kilde ved å trykke på TV- eller MUSIKK-knappen og velge en kilde på fjernkontrollskjermen. Noen kilder kan også velges fra Hjem-menyen.

 1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.
 2. Bruk pilknappene til å markere en kilde og trykk senter-knappen. 

 

Hjem-menyen

I menyen finner du en rekke ulike funksjoner slik at du for eksempel kan starte et program, bytte til en TV-kanal eller bytte til en tilkoblet enhet. Her kan du også finne Innstillinger.

I raden av funksjoner i Hjem-menyen kan du også finne et brukerguide felt med informasjon om online-guiden.

For mer informasjon om Home, beskriver LG:

Du kan åpne Hjem-skjermen ved å trykke på HJEM-knappen på fjernkontrollen. Du kan kombinere mye brukte programmer på en enkelt skjerm og bruke den som du vil til enhver tid.

 

 w15_home_main.png

 1. Du kan enkelt endre innstillingene for TV'en din.
 2. Du kan vise dagens vær og tidsplan. Hvis du vil vise tidsplaner, må du definere tidsplaner på forhånd.*
 3. Legg til innhold du liker for å bruke det enkelt og raskt. (Denne funksjonen støttes ikke i enkelte land. Når du velger funksjonen, vil du bli sendt til LG Content Store.)
 4. Ved å legge til programmer du liker, kan du sjekke programinformasjon og se dine ønskede programmer raskt og enkelt.
 5. Dette er en liste over nylig brukte programmer. Du kan kjøre eller avslutte alle programmene du har brukt nylig.
 6. Du kan kjøre, flytte og slette alle programmer som er installert på TV'en.

 

Bruker listen over nylig brukte

Du kan kjøre eller avslutte alle programmer du har brukt nylig.**

 

 w15_recent.png

 1. Avslutt programmet.

* For mer informasjon, kan du se artikkelen 'GENERELLE INNSTILLINGER'.

** For å få opp listen over nylig brukte trykker du LISTE  på BeoRemote One, trykker  og   for å finne Nylig brukt og trykker senter-knappen.

 

Administrere programmer

Du kan vise en liste over alle programmer som er installert på TVen, endre deres posisjoner eller slette dem.

w15_appall.png

 1. Trykk på  for å få opp Hjem-menyen.
 2. Trykk  for å gå til den siste funksjonen i raden av apper, som er appredigeringsmodus, og trykk senter-knappen.
 3. Trykk  eller  for å gå til appen du vil redigere, og trykk senter-knappen. 
 4. Trykk  eller  for å flytte appen til ønsket posisjon, og trykk senter-knappen. Hvis du vil slette en app, velg Slett app-ikonet over appen. Du kan flytte og slette så mange apper som du ønsker, før du avslutter redigeringsmodus.
 5. Velg FERDIG for å avslutte programredigeringsmodus.
 • Noen programmer kan ikke redigeres.

 

Stopper den gjeldende funksjonen

 1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
 2. Velg programnavnet øverst i venstre hjørne av skjermen med fjernkontrollen for å vise lukk-ikonet.
 3. Velg Lukk-ikonet som vises ved siden av programnavnet for å avslutte funksjonen i bruk.

w15_appclose.png