Tilkoblinger

Med tilkoblingspanelet på TVen kan du koble inn signalkabler, samt en rekke ekstra produkter slik som en Blu-ray-spiller eller et musikksystem. 

Produkter du kobler til disse kontaktene kan registreres i Kilder -menyen. For mer informasjon, kan du se artikkelen 'SETTE OPP TILKOBLEDE PRODUKTER'.

 

V200_12_TV-connections.png

Illustrasjonen viser et eksempel på tilkoblinger til kontaktene AERIALSAT 1-2 og PL1-4.

Før du kobler produkter til TVen, må du huske å koble TVen fra strømnettet. Bortsett fra når du kobler en kilde til en HDMI IN eller USB-kontakt.

Avhengig av typen produkt du kobler til TV, kreves ulike kabler og kanskje også adaptere. Kabler og adaptere er tilgjengelig fra din Bang & Olufsen-forhandler.

 

Mottaker

Hvis du bruker funksjonene for harddisk-opptaker i forbindelse med en parabol, må du bruke et LNB hode med to utganger. Hvis du har mer enn én parabol, må du også bruke en multi DISEqC-bryter. For mer informasjon, kan du kontakte din Bang & Olufsen-forhandler.

Merk at tuneralternativene kan variere avhengig av markedet.

 

Høyttalere

Bruk Bang & Olufsen høyttalere. Kabler er tilgjengelige fra din Bang & Olufsen-forhandler.

Du kan også koble opp til åtte høyttalere trådløst. For mer informasjon, kan du se artikkelen 'LYDINNSTILLINGER'.

For å få best mulig trådløs tilkobling, er det anbefalt å plassere alle trådløse høyttalere innenfor en rekkevidde på ca 9 meter (29,5 ft) fra TV.

Ikke plasser noen hindringer foran TV eller trådløse høyttalere da dette kan forstyrre trådløsforbindelsen. De trådløse høyttalerne skal plasseres i ett rom og være synlig fra TV'en. Se veiledning for din høyttaler for informasjon om hvorvidt din høyttaleren kan kobles til trådløst.

 

Produkter med HDMI™ utgang

Produkter med HDMI-tilkobling som en set-top-boks kan kobles til alle tilgjengelige HDMI IN-kontakter på TV'en. For mer informasjon om hvordan du setter opp tilkoblede produkter, kan du se artikkelen 'SETTE OPP TILKOBLEDE PRODUKTER'.

En konfigurert kilde kan velges på BeoRemote One, og noen via Hjem-menyen.

Tilkoblede produkter kan betjenes med egen fjernkontroll eller du kan laste ned en kontroll for ekstern enhet (PUC)-tabell, hvis tilgjengelig, for å bruke fjernkontrollen fra Bang & Olufsen. For mer informasjon, kan du se artikkelen 'SERVICE OG OPPDATERING AV PROGRAMVARE'.

 

Tilkoblingspaneler 

Produkter du kobler permanent til tilkoblingspanelet, kan registreres i  Kilder-menyen ved å trykke  for hver kilde. For mer informasjon kan du se artikkelen 'KONFIGURERE TILKOBLEDE PRODUKTER'.

Vi anbefaler at du kobler TV til Internett for å bruke Smart TV funksjoner, motta programvareoppdateringer og laste ned fjernkontroll for eksterne enheter (PUC)-tabeller. Med PUC-tabeller kan du betjene tilkoblede ikke-Bang & Olufsen produkter med fjernkontrollen fra Bang & Olufsen.

Koble strømkontakten (͠  )på tilkoblingspanelet på TVen til strømuttaket.

Medfølgende plugg and strømledning er spesielt utviklet for produktet. Endre ikke pluggen, hvis strømledningen er skadet, må du kjøpe en ny fra din Bang & Olufsen-forhandler.

 

(͠ ) Strømnett (Skjerm)
Tilkobling til strømnettet.

 

SoundCenter - tilkoblingspanelet

Mains_connection_panel.png

(͠ ) Strømnett (Sound Center)
Tilkobling til strømnettet.

 01 d.-V200_SC-main-connection-panel.png

SOKKEL
For tilkobling av en motorisert sokkel eller en veggbrakett. For informasjon om hvordan du kalibrerer en gulvsokkel eller veggbrakett, se artikkelen 'SOKKEL INNSTILLINGER'

 

PUC 1-3 (A + B)<br />For IR styresignaler til eksterne produkter som er tilkoplet en HDMI IN -kontakt. Lar deg kontrollere ikke-Bang & Olufsen produkter med fjernkontrollen fra Bang & Olufsen.

 

MIC
Kun for tilkobling av en kalibreringsmikrofon, for å kunne kalibrere tilkoblede høyttalere automatisk.

 

PL 1-4 (Power Link)<br />For tilkobling av eksterne høyttalere i et surround-lydoppsett. For mer informasjon, kan du se artikkelen 'KOBLE TIL PRODUKTER'.

 

LINJE-INN, OPTISK-INN
Venstre og høyre linje-inngang/optisk inngang.

 

 (Ethernet)
For tilkobling til Internett. For tilgang til Internett, Smart TV, programvareoppdateringer og PUC-nedlastning.

Forsikre deg om at kabeltilkoblingen mellom produktet og ruteren ikke går ut av bygningen for å unngå kontakt med høyspenning.

Det anbefales sterkt at du setter TVen til å oppdatere systemprogramvaren automatisk, se artikkelen 'SERVICE OG OPPDATERING AV PROGRAMVARE'.

 

SERVICE
For bruk av service.

 

HDMI IN A-D
Med High Definition Multimedia Interface kan du koble til mange ulike kilder, som set-top bokser, multimedia-spillere, Blu-ray-spillere eller en PC. For å bruke ikke-Bang & Olufsen produkter med fjernkontrollen fra Bang & Olufsen og for optimal lydkvalitet, anbefales det å koble produkter til HDMI-kontaktene på SoundCenter.

 

TV-skjerm - hovedtilkoblings-panelet

Kun for EU

01a.-V200_LG-main_connection-panel-EU.png

Bare for Kina

01a.-V200_LG-main_connection-panel-CHINA.png


Bare for Hongkong/Asia

01a.-V200_LG-main_connection-panel-ASIA.png

 

Bare for Japan

01a.-V200_LG-main_connection-panel-JAPAN.png

Bare for Korea

01a.-V200_LG-main_connection-panel-KOREA.png

Bare for Nord-Amerika

01a.-V200_LG-main_connection-panel-US.png

 

RS232 (KUN SVC)
Kun for servicebruk.

 

LAN/CTRL
For tilkobling av Ethernet-kabelen koblet til SoundCenter. Bare for installasjon.

 

1-3 (input antennekontakter)

Kun for installasjon. Input antennekontakter, for eksempel for digital antenne/kabel TV-nettverk, digitale satellittsignaler eller UHD-TV-signal. Du har kanskje ikke alle stikkontaktene 1, 2 og 3. Input antennekontakter må bli flyttet til det sentrale-kontaktområdet på TVen med den medfølgende utvidelseskabelen for tuner. Matche tallene på sokkelen med tallene på utvidelseskablene.

  

HDMI IN 4
Med High Definition Multimedia Interface kan du koble mange ulike kilder, som set-top bokser, multimedia-spillere, Blu-ray-spillere eller en PC. For å bruke ikke-Bang & Olufsen produkter med fjernkontrollen fra Bang & Olufsen og for optimal lydkvalitet, anbefales det å koble produkter til HDMI-kontaktene på SoundCenter.

 

USB INN 2-3 ()
For tilkobling av en USB-enhet for å bla i digitale bilder, videoer eller musikkfiler. Hvis du kobler til en USB HDD eller SSD, kan du bruke den som en ekstern harddisk-opptaker.

 

TV-skjerm – sidetilkoblings-panelet

Kun for EU

01b.-V200_LG-main_connection-panel-EU.png

Bare for Kina

01b.-V200_LG-main_connection-panel-CHINA.png

Bare for Hongkong/Asia

01b.-V200_LG-main_connection-panel-ASIA.png 

Bare for Japan

01b.-V200_LG-main_connection-panel-JAPAN.png

Bare for Korea

01b.-V200_LG-main_connection-panel-KOREA.png

Bare for Nord-Amerika

01b.-V200_LG-main_connection-panel-NORTH_AM.png

HDMI INN 1 og 3*
Med High Definition Multimedia Interface kan du koble mange ulike kilder, som set-top bokser, multimedia-spillere, Blu-ray-spillere eller en PC. For å bruke ikke-Bang & Olufsen produkter med fjernkontrollen fra Bang & Olufsen og for optimal lydkvalitet, anbefales det å koble produkter til HDMI-kontaktene på SoundCenter.
* HDMI 2 forbeholdt SoundCenter kommunikasjon.

 

USB INN 1()
For tilkobling av en USB-enhet for å bla i digitale bilder, videoer eller musikkfiler. Hvis du kobler til en USB HDD eller SSD, kan du bruke den som en ekstern harddisk-opptaker.

 

PCMCIA-KORTSPOR X 2
For innsetting av en CA‑modul og kort for tilgang til kodede digitale kanaler. For mer informasjon om kompatible kort og modulkombinasjoner, kan du kontakte din Bang & Olufsen forhandler.Disse soklene er tilgjengelig kun på enkelte markeder.

 

TV-skjerm – sentertilkoblings-panelet

Kun for EU

01c.-V200_LG-side-connection-panel-EU.png

Bare for Kina

01c.-V200_LG-side-connection-panel-CHINA.png


Bare for Hong Kong/Asia

01c.-V200_LG-side-connection-panel-ASIA.png 

Bare for Japan

01c.-V200_LG-side-connection-panel-JAPAN.png

Bare for Korea

01c.-V200_LG-side-connection-panel-KOREA.png

Bare for Nord-Amerika

01c.-V200_LG-side-connection-panel-NORTH-AM.png

ANTENNE /KABEL INN
Antennekontakten for en digital antenne/kabel TV-nettverk eller et analogt TV-signal.

700mA LNB INN Satellitt Sub
Antennekontakt for digitale satellittsignaler. Denne sokkelen er tilgjengelig kun på enkelte markeder. 

700mA LNB INN Satellitt Hoved
Antennekontakt for digitale satellittsignaler. Denne inngangen er tilgjengelig kun i enkelte markeder.

ANTENNE /(UHDTV)
antennekontakten for digital antenne/kabel TV-nettverk eller UHDTV TV-signal. Denne sokkelen er kun tilgjengelig i enkelte markeder.