Snu TV-en

Snu TV-en din med fjernkontrollen.

 

Snu TV-en mens den er montert på en gulvsokkel.

  1. Trykk LISTE, deretter  eller  for å hente frem Stativ på BeoRemote One-skjermen, og trykk så senter-knappen.
  2. Velg Manuell kontroll og trykk deretter på senter -knappen.
  3. Trykk  eller  for å snu TV-en etter røret på gulvsokkelen.
  4. Trykk  eller  for å snu TV-en ved bunnen av gulvsokkelen, eller ...
  5. ... trykk  eller  for å utheve en posisjon du vil snu TV-en til, og trykk senter-knappen.

 

Snu TV-en når den er montert på veggbrakett

  1. Trykk LISTE og deretter  eller  for å hente frem Stativ på BeoRemote One-skjermen, og trykk så senter-knappen.
  2. Velg Manuell kontroll og trykk deretter på senter -knappen.
  3. Trykk eller  for å slå på TV-en, eller ...
  4. ... trykk på  eller  for ¨å utheve en posisjon du vil snu TV-en til, og trykk på senter-knappen.

 For å bruke den motoriserte gulvsokkelen, må du kalibrere sokkelen først. For mer informasjon kan du se artikkelen «SOKKELINNSTILLINGER».