Digital tekst-TV

Denne artikkelen gjelder kun for enkelte markeder.

Noen digitale kringkastere tilbyr et eget digitalt tekst-TV på sine digitale TV-kanaler. Dette inkluderer å bruke tall-, farge- og piltastene for å velge og navigere.

Vær oppmerksom på at digitalt tekst-TV kun er tilgjengelig i enkelte markeder.

Du kan hente frem digital tekst-TV hvis du trykker LISTE og deretter  og for å finne Tekst på BeoRemote One-skjermen. Trykk til slutt senter-knappen.

For informasjon om hvordan du bruker digitalt tekst-TV, beskriver LG:

TV-en gir deg tilgang til digital tekst-TV, som gir mye bedre tekst, grafikk osv. enn eldre, analoge tekst-TV. Dette digitale tekst-TV-et har tilgang til spesielle og spesifikke tjenester som sender digitalt tekst-TV.

  • Kun i Storbritannia/Irland
  • Den digitale tekst-TV-tjenesten leveres av store kringkastere, som BBC, iTV osv.
  • Den digitale tekst-TV-tjenesten produseres av MHEG.

 

Tekst-TV med digital tjeneste

  1. Trykk på tall- eller sidetasten for å velge en bestemt tjeneste som sender digitalt tekst-TV.
  2. Følg instruksjonene for digitalt tekst-TV, og gå videre til neste trinn ved å trykke på TEKST, navigasjons-, rød-, grønn-, gul-, blå- eller talltastene osv.*
  3. Trykk på tall- eller sidetasten for å bruke en annen tjeneste for digitalt tekst-TV.

 

Tekst-TV i digital tjeneste

  1. Trykk på tall- eller sidetasten for å velge en bestemt tjeneste som sender digitalt tekst-TV.
  2. Trykk på TEKST eller fargeknappen for å slå på tekst-TV.*
  3. Følg instruksjonene for digitalt tekst-TV, og gå videre til neste trinn ved å trykke på Navigasjons, rød-, grønn-, gul-, blå- eller talltastene osv.
  4. Trykk på TEKST eller en fargetast for å slå av digitalt tekst-TV, og gå tilbake til å se på TV.*

* Vær oppmerksom på at Tekst-knappen finnes på BeoRemote One-listen når du trykker på LISTE.

Hvis du kan bruke b¨åde digitalt og vanlig tekst-TV, kan du konfigurere hvilken funksjon som skal brukes i Datatjeneste-menyen. For ytterligere informasjon, se artikkelen «DATATJENESTE».