Indikatorlys for ventemodus

Ventemodus-indikatoren er sentralt plassert på bunnen av TV-en, og gir deg informasjon om stusen til TV'en.

 (lyser grønt) TV-en er slått på, men det er ikke noe bilde på skjermen.
 (blinker grønt) TV-en har blitt koblet fra strømforsyningen og koblet til på nytt. 
 (blinker sakte rødt) Ikke koble TV-en fra strømnettet. Kan være fordi ny programvare blir aktivert.