Tilpass TV-opplevelsen din

Du kan tilpasse din BeoRemote One ved hjelp av en MyButton. Du kan lagre et «skjermbilde» av en gjeldende titte- eller lytteopplevelse, og derved tilpasse den opplevelsen slik at du kan gjenopprette den raskt med ett enkelt knappetrykk. Et skjermbilde kan inkludere innstillingene for den valgte kilden, for eksempel sokkelposisjoner, lydmous og høyttalergruppe. Du kan også ganske enkelt aktivere en spesifikk kilde med en MyButton.

For å få informasjon om hvordan du kan aktivere en kilde direkte med  TV- eller MUSIC-knappen fra ventemodus, se artikkelen 'SERVICE OG PROGRAMVAREOPPDATERING'.

 

Lagre et skjermbilde

Du kan lagre skjermbilde som kan aktiveres med MyButtons. TV-en din må være slått på, og kilden må være valgt.

  1. Trykk på og hold inne en MyButton for å hente frem en liste over elementene du kan inkludere i skjermbildet.
  2. Uthev de forskjellige elementene, og trykk på senter-knappen for å aktivere eller deaktivere dem.
  3. Uthev Lagre og trykk på senter-knappen for å lagre innstillingene.

Dersom ingen elementer er avmerket, kan du velge Fjern for å fjerne stillbildet fra knappen.

Dersom du lagrer et stillbilde på en knapp der et stillbilde allerede er lagret, blir det eksisterende stillbildet erstattet med det nye. 

 

Bruk et stillbilde

Bruk et ønsket stillbilde når du ser på TV.

  1. Trykk på knappen som er knyttet til stillbildet du ønsker. 

Når du aktiverer et lagret stillbilde er innstillingene midlertidige, og vil gjelde til du justerer innstillingene, velger en annen kilde eller setter TV-en i ventemodus.

Dersom elementet du lagret som et stillbilde ikke lenger er tilgjengelig, blir stillbildet likevel aktivert, men elementet som spilles av vil følge normal kildeoppførsel for den valgte kilden.