Introduksjon

 

Veiledningen vil oppdateres regelmessig for at det skal gjenspeile for eksempel nye funksjoner og funksjoner introdusert med programvareoppdateringer. Vi forventer at din forhandler leverer, installerer og setter opp produktet. Bang & Olufsen forhandleren er første stopp for alle servicespørsmål. Se www.bang-olufsen.com for å finne din nærmeste forhandler.

Denne TVen er et samarbeid mellom Bang & Olufsen og LG. For informasjon om følgende funksjoner, er beskrivelser fra LG's veiledning presentert.

 • Fjernkontroll-enheter
 • Program- og innholdsbutikk
 • Bilde-, video- og musikkfiler
 • Smarttelefoner og nettbrett
 • Smart TV
 • TV guide
 • Programinformasjon
 • Kringkastingsinnstillinger
 • Replay
 • Innspilling
 • Ser to kilder samtidig
 • HbbTV
 • Tekst-TV
 • Digital tekst
 • Datatjeneste
 • Innstillinger (bilde, programmer, nettverk, generelt, sikkerhet, tilgjengelighet)

Merk at noen funksjoner ikke er tilgjengelig på alle markeder.

På denne Bang & Olufsen hjemmesiden finner du også informasjon om andre funksjoner, for eksempel tilkoblinger, lydinnstillinger og programvareoppdateringer.

Du kan få opp nåværende brukerveiledning via en datamaskin eller en smart enhet.

Vi anbefaler at du blir kjent med en rekke forskjeller mellom fjernkontrollen fra Bang & Olufsen og fjernkontrollen beskrevet i LG-veiledningen. For mer informasjon, kan du se artikkelen 'FJERNKONTROLL'.

Viktig informasjon! Bang & Olufsen er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten og ytelsen av Internett-tjenester, inkludert nedlastede programmer og apper. Bang & Olufsen gir det tekniske grunnlaget for å motta Internett-tjenester. Bang & Olufsen gir ikke noen garantier knyttet til tjenestene da leverandørene kan endre innhold og betingelser inkludert fjerning av programmer. Tilgjengelige Internett-tjenester og programmer kan variere avhengig av markedet.