Sammenkobling, nettverksstatus og fabrikkresetting

På baksiden av TVen finner du en knapp for sammenkobling og tilbakestilling.

01e.-V200_mains_network_pairing.png

Når du trykker og holder knappen SAMMENKOBLING , som er plassert på bunnen av TV'en, i 1,5 sekunder, åpner du TVen for sammenkobling med en fjernkontroll. Trykk på knappen igjen for å avbryte sammenkoblingsmodus.

FACTORY RESET-knappen er for tjenestebruk. Kun SoundCenter vil bli tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.

NETTVERKSTATUS indikatorlyset under knappen  FABRIKKRESETT  gir deg status for sammenkoblingen og nettverkstilkoblingen:

 

Hvit (fast) Koblet til et nettverk.
Hvit (blinker) TV har blitt koblet fra strømnettet, koblet til igjen og starter nå. 
Orange (fast) Koblet til et trådløst nettverk, signalstyrken er lav.
Orange (blinker) Kobler til et trådløst nettverk.
Rød (fast kort) Sammenkobling mislyktes. Prøv igjen, og hvis problemet vedvarer, kontakt din forhandler.
Rød (blinker sakte) Programvaren oppdateres.
Blå (fast) Trådløst nettverk er ikke innstilt, og det er ingen kablet nettverkstilkobling.
Blå (fast kort) Sammenkobling vellykket.
Blå (blinker) TV'en er åpen for sammenkobling.