Koble sammen produkter

Koble sammen andre produkter, som digitale kilder, smartkort, høyttalere eller en datamaskin. I Enhetstilkobling, valgt i Hjem-menyen, kan du se en liste over tilkoblede produkter.

 

Digitale kilder

Koble til eksterne HDMI-kilder, som en TV-mottaker, datamaskin eller spillkonsoll. Alle produkter koblet til TV-en kan konfigureres. For ytterligere informasjon kan du se artikkelen «KONFIGURERE TILKOBLEDE PRODUKTER».

Avhengig av produktet du kobler til TV-en, kreves ulike kabler og kanskje også adaptere. Hvis du har mer enn én type produkt som trenger en inngang for periferienhet-kontrolleren, må du kjøpe en ekstra kabel. Kabler og adaptere er tilgjengelige fra din Bang & Olufsen-forhandler.

Koble til en digital kilde ...

 1. Koble kabelen til riktig inngang på det digitale produktet.
 2. Sett inn kabelen i en HDMI IN-inngang på TV-en. Du bør bruke en av HDMI A-D-inngangene for å kunne styre kilden med Bang & Olufsen-fjernkontrollen.
 3. For å kunne styre det digitale produktet med Bang & Olufsen-fjernkontrollen din, kan du koble en IR-sender til en av inngangene for periferienhet-kontroller, og feste den til IR-mottakeren på det digitale produktet. Finn mer informasjon om IR-sendere under «IR-sendere» i denne artikkelen.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kilden.*

*Når du velger Spillkonsoll som en kilde, blir bildemodusen Spill aktivert som standard. Du kan endre denne innstillingen midlertidig. For ytterligere informasjon, gå til artikkelen «BILDEINNSTILLINGER».

Koble til et kamera ...

 1. Koble kabelen til riktig inngang på kameraet.
 2. Sett inn kabelen i en HDMI IN-inngang på TV-en. 
 3. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kilden.

 

Datamaskin

Før du kobler til en datamaskin, må du koble TV-en, datamaskinen og alle tilkoblede produkter fra strømnettet.

 1. Bruk riktig type kabel og koble den ene enden til DVI- eller HDMI-utgangen på datamaskinen din, og den andre enden til en HDMI IN-inngang på TV-en. Du bør bruke en av HDMI A-D-inngangene for å kunne styre kilden med Bang & Olufsen-fjernkontrollen.
 2. Dersom du bruker DVI-utgangen på datamaskinen. bruk riktig kabel og koble lydutgangen på datamaskinen til LINE-IN-inngangen på TV-en for å høre lyd fra datamaskinen i høyttalerne koblet til TV-en.
 3. Koble TV-en, datamaskinen og alle tilkoblede produkter til strømnettet på nytt. Husk at datamaskinen må være koblet til en jordet stikkontakt, som spesifisert i oppsettsinstruksjonene.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kilden.

 

Bluetooth-kilder

Du kan bruke Bluetooth for å strømme fra hvilken som helst musikkilde, eller direkte fra den håndholdte enheten din. Koble enheten din til TV-en via Bluetooth - se artikkelen «SMART TV»

 

Analog lydkilde 

Du kan koble til én analog lydkilde. For å konfigurere produkter som er koblet til TV-en, se artikkelen «KONFIGURERE TILKOBLEDE PRODUKTER».

Koble alle systemer fra strømnettet før du kobler til ytterligere produkter.

 1. Koble kabelen til riktig inngang på produktet du ønsker å koble til.
 2. Sett inn kabelen i HDMI IN-inngangen på TV-en.
 3. Koble TV-en og de tilkoblede produktene til strømnettet på nytt.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kilden.

Diverse adaptere og muligens også kabler er nødvendige. Kabler og adaptere er tilgjengelige fra din Bang & Olufsen-forhandler.

 

IR-sendere

For å bruke en BeoRemote One til å styre et produkt som ikke kommer fra Bang & Olufsen, fest en IR-sender fra Bang & Olufsen til det andre produktet, og koble den deretter til en av inngangene som er markert som PUC (periferienhet-kontroller) på tilkoblingspanelet. Fest senderen i nærheten av IR-mottakeren på det tilkoblede produktet for å sørge for at fjernkontrollen fungerer. Før du fester senderen permanent, sjekk at du kan styre produktmenyene på TV-skjermen ved hjelp av BeoRemote One.

Når du konfigurer senderen til en valgt inngang for periferienhet-kontrollere, i Kilder-menyen under Lyd og BeoLink ... i Innstillinger, blir innstillingene for IR-senderen angitt automatisk. Det er også mulig å utføre en manuell konfigurering av inngangen hvis alternative innstillinger kreves.

Dersom du trenger en ekstra PUC-kabel, ta kontakt med din Bang & Olufsen-forhandler.

For informasjon om å laste ned TV-mottaker-tabellene for periferienhet-kontrolleren, se artikkelen «KONFIGURER TILKOBLEDE PRODUKTER».

 

Smartkort

Dersom du ønsker å se på kodede kanaler, ta kontakt med tjenesteleverandøren din. Tjenesteleverandøren registrerer deg som en autorisert seer, som regel mot betaling. Du vil deretter motta et smartkort og en CA-modul. Vær oppmerksom på at disse kun vil være gyldige for én tjenesteleverandør, og derfor kun fungerer for enkelte kanaler.

For å se informasjon om et tilkoblet CI (Common Interface) trykker du  og deretter Innstillinger, etterfulgt av Bilde og programmer ..., Programmer og CI-informasjon

Vær oppmerksom på at bruk av CI-moduler eller CAM-moduler kun er tilgjengelig for noen markeder.

For ytterligere informasjon om CI og smartkort, beskriver LG:

Dersom du bruker CI-modus eller CAM-modul

 • Denne funksjonen gir deg muligheten til å se på noen krypterte tjenester (betalingstjenester).
 • Dersom du fjerner CI-modulen, kan du ikke se på betalingstjenester.
 • CI (Common Interface)-funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av kringkastingssituasjonen i landet.
 • Når modulen settes inn i CI-inngangen, får du tilgang til modulmenyen.
 • Når TV-en slås på etter at du har satt inn en CI-modul, får du kanskje ikke bilde eller lyd i et kryptert program.
 • Når du bruker en CAM (Conditional Access Module), sørg for at den oppfyller kravene for enten DVB-CI eller CI plus.
 • En unormal prosess for CAM kan forårsake et dårlig bilde.
 • Dersom TV-en ikke viser video eller lyd når CI+ CAM er tilkoblet, ta kontakt med tjenesteleverandøren for antennen/kabelen/satellitten. (Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller.)

 

Høyttalere

Du kan koble opptil åtte kablede høyttalere og subwoofere til TV-en ved hjelp av Power Link-kabler.

Dessuten kan du koble sammen opptil åtte høyttalere trådløst, inkludert subwoofere. For ytterligere informasjon om å konfigurere trådløse høyttalere, se artikkelen «LYDINNSTILLINGER».

Koble alle systemer fra strømnettet før du kobler til ytterligere produkter.

Avhengig av typen produkt du kobler til TV-en, kreves ulike kabler og kanskje også adaptere. Kabler og adaptere er tilgjengelige fra din Bang & Olufsen-forhandler.

14.-V200_13_Speaker-connections.png

Illustrasjonen viser et eksempel på et høyttaleroppsett med to fremre høyttalere, to seriekoblede bakre høyttalere og en subwoofer.

Koble til høyttalere...

 1. Koble en Power Link-kabel til riktig inngang på høyttalerne du ønsker å koble til TV-en.*
 2. Trekk kablene til tilgjengelige innganger markert PL 1–4 på TV-en.
 3. Koble en Power Link-kabel til riktig inngang på en subwoofer.
 4. Trekk kabelen til en tilgjengelig inngang markert PL 1–4 på TV-en.
 5. Koble TV-en og de tilkoblede høyttalerne til strømnettet på nytt.

*Husk å angi bryteren til den venstre og høyre posisjonen på høyttalerne, avhengig av om høyttaleren din er plassert til venstre eller høyre for lytteposisjonen din.

Dersom du ønsker å koble to høyttalere til én PL-inngang på TV-en, og det ikke er mulig å sløyfe kabelen mellom høyttalerne, trenger du en ekstra splitter - ta kontakt med Bang & Olufsen-forhandleren din for ytterligere informasjon.