Sett opp sammenkoblede produkter

Hvis du kobler eksterne videoprodukter til TV-en din, kan du konfigurere produktene i Kilder-menyen.

Når TV-en er slått på, og du kobler tilleggsprodukter til en HDMI IN-inngang, vil TV-en oppdage en ukonfigurert kilde. En melding vises på skjermen, og du kan følge disse instruksjonene for å konfigurere kilden. Konfigurasjonssekvensen vil variere, avhengig av om du kobler produkter til HDMI-inngangene  på baksiden av SoundCenter, eller på siden av TV-skjermen. Det anbefales at du kobler produkter til en av HDMI A-D-inngangene på baksiden av SoundCenter.

Når du registrerer et produkt koblet til TV-en, får du muligheten til å styre det med din BeoRemote One. Men for dette formålet må du bruke en av HDMI A-D-inngangene på baksiden av SoundCenter, kombinert med en inngang for periferenhet-kontroller og en IR-sender.

Kilder har standardinnstillinger, for eksempel for lyd og bilde, som passer til de fleste situasjoner. Du kan endre disse innstillingene hvis du ønsker det. 

  1. Trykk  for å hente frem Hjem-menyen.
  2. Bruk piltastene for å velge Innstillinger, og trykk på senter-knappen.
  3. Trykk  eller  for å velge Lyd og BeoLink ...og trykk deretter senter-knappen.
  4. Trykk  eller  for å velge Kilder, og trykk deretter T20-Nav-Right.jpg-knappen. 
  5. Trykk på  eller  for å velge en kilde, og trykk deretter på senter-knappen.
  6. Følg instruksjonene på skjermen.

Du kan gi kilden det navnet du ønsker å se i kildelisten hvis du velger Navn, trykker på senter-knappen og følger instruksjonene på skjermen.*

*Denne endringen vil også gjenspeiles på BeoRemote One-skjermen.

I Enhetsoppsett-menyen konfigurerer du det tilkoblede produktet til en tabell og inngang for periferienhet-kontroller, og velger om du vil at produktet skal gå til ventemodus automatisk. For å få informasjon om hvordan du kan laste ned tabellen for periferenhet-kontrolleren, se artikkelen «SERVICE OG PROGRAMVAREOPPDATERING».

Du kan også angi en høyttalergruppe som skal aktiveres når du velger kilden. For informasjon om lydmoduser og høyttalergrupper, se artikkelen «LYDINNSTILLINGER».