Lydinnstillinger

Legg BeoLab-høyttalere og subwoofere til TV-en din, kablet eller trådløst, så du kan få et surround-lydsystem som enkelt får plass i stuen din. Du får den beste lydopplevelsen i området mellom høytalerne.

Når du kobler tilleggshøyttalere til TV-en din, finner TV-en kablede høyttalere automatisk. Trådløse høyttalere må skannes først for at TV-en skal kunne finne dem.* En melding vises på skjermen, og du kan følge disse instruksjonene for å konfigurere høyttaleren. Du kan også opprette høyttalergrupper for å tilpasse høyttalerkonfigurasjonen for andre lytteposisjoner enn den foran TV'en - for eksempel ved spisebordet eller i en lenestol.

 1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.
 2. Bruk piltastene for å velge Innstillinger, og trykk på senter-knappen.
 3. Trykk T20-Nav-Up.jpg eller  for å velge Lyd og BeoLink ...og trykk deretter senter-knappen.
 4. Trykk T20-Nav-Up.jpg eller  for å velge Lyd, og trykk deretter T20-Nav-Right.jpg-knappen. 
 5. Trykk T20-Nav-Up.jpg eller  for å velge et menyelement, og trykk deretter senter-knappen.
 6. Følg instruksjonene på skjermen. 

Lydinnstillingene er fabrikkinnstilt til nøytrale verder, som er egnet for de fleste programmer. Dersom du ønsker det, kan du tilpasse disse innstillingene slik du selv vil. Juster lydinnstillinger som volum, bass og diskant, og, for kablede høyttalere, aktiver økomodus. Du kan også slå opp informasjon om lydinnstillingene du har valgt, og tilbakestille til standardinnstillingene. Lyd-menyen kan du også finne Høyttalertilkoblinger-menyen, hvor du kan konfigurere både kablede og trådløse høyttalere.

For ytterligere informasjon om daglig bruk av høyttalergrupper, se artikkelen «BRUK HØYTTALERGRUPPER OG LYDMODUSER

Innholdsleverandøren kan ha forhindret distribusjonen av digital trådløs lyd til høyttalerne dine. Da må du bruke kablede Power Link-tilkoblede høyttalere isteden.

For avansert informasjon om lydinnstillinger, se den tekniske lydveiledningen på Bang & Olufsens nettsted www.bang-olufsen.com/guides

 *For å skanne etter trådløse høyttalere trykker du T30-Home2.jpg og deretter Skann etter trådløse høyttalere, og følger instruksjonene på skjermen.

Lydinformasjon

Slå opp informasjon om det gjeldende lydsystemet i Lydinfo-menyen.

 

Lydmoduser

TV-en har flere lydmoduser som er optimert for diverse typer programmer og kilder.

Lydmodusene er designet av lydingeniører, og skal være egnet for alle situasjoner. Men hvis du ønsker det, kan du justere verdiene i lydmodusene etter dine egne preferanser, i Lydmoduser-menyen. Lydmodusene har forhåndsdefinerte navn. Bruk for eksempel Film når du ser på Blu-ray, eller bruk Spill for å forbedre lyden når du bruker en spillkonsoll. Lydmodusen Egendefinert kan konfigureres dersom du ønsker å definere en ny type bruk og innstillinger.

Hvis du ønsker å tilbakestille en lydmodus til standardverdier, må du velge TILBAKESTILL i oppsettmenyen for den spesifikke lydmodusen, og bekrefte at du ønsker å tilbakestille verdiene.

Du kan hente frem en liste over lydmoduser på TV-skjermen, ved å finne Lyd på  LISTE-menyen for BeoRemote One, og trykke på senter-knappen. Herfra kan du velge en ønsket lydmodus.

For mer informasjon om å velge en spesifikk lydmodus for en kilde, se artikkelen «KONFIGURERE TILKOBLEDE PRODUKTER».

 

Høyttalergrupper

Høyttalergrupper-menyen kan du opprette forskjellige høyttalergrupper for forskjellige lytteposisjoner eller høyttalerkombinasjoner. Dette betyr at du kan bruke høyttalerne på forskjellige måter i forskjellige situasjoner.

I scenario 1 på illustrasjonen kan den høyre høyttaleren øverst konfigureres som en høyttaler til høyre foran når du ser på TV fra sofaen, mens i scenario 2 kan den samme høyttaleren fungere som en høyre surround-høyttaler når du sitter i lenestolen for å lytte til musikk. Den samme høyttaleren har forskjellige roller i de forskjellige høyttalergruppene, og i noen høyttalergrupper er høyttaleren kanskje ikke inkludert.

For hver gruppe må du tildele høyttalerne roller, angi avstanden mellom høyttalerne og lytteposisjonen din, og kalibrere høyttalernivået. Det er mulig å angi avstander og høyttalernivåer for hver høyttalergruppe, enten manuelt via Høyttalergrupper-menyen eller automatisk hvis du kobler til en kalibreringsmikrofon. En kalibreringsmikrofon må kjøpes separat fra din Bang & Olufsen-forhandler.

Du får tilgang til en Høttalergruppekonfigurasjon-meny fra Hjem-menyen dersom du trykker  og velger Innstillinger. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette eller redigere en høyttalergruppe. For mer avanserte innstillinger for høyttalergrupper trykker du  og velger Innstillinger, så Lyd og BeoLink ... og Lyd, og konfigurerer deretter høyttalergrupper.

Du kan navngi høyttalergruppene, eller slette gruppene du ikke ønsker å beholde. Oppstart-høyttalergruppen har et forhåndsdefinert navn, og du kan konfigurere gruppen for når du sitter foran TV'en.

 • For å hente frem innstillinger for en høyttalergruppe, uthev gruppen og trykk på senter-knappen.
 • For å opprette en ny høyttalergruppe, uthev NY og trykk på senter-knappen. Den nye gruppens innstillinger er basert på høyttalergruppen som spiller for øyeblikket. Du kan endre disse til de foretrukne innstillingene dine.
 • For å gi en høyttalergruppe et nytt navn, hent frem gruppen, uthev Navn, trykk på senter-knappen og følg instruksjonene på skjermen.
 • For å slette en høyttalergruppe, hent frem gruppen, uthev SLETT, trykk på senter-knappen og følg instruksjonene på skjermen.
 • For å aktivere en høyttalergruppe, trykk på LISTE på fjernkontrollen, velg Høyttaler og deretter den ønskede gruppen.

Du kan ikke slette eller endre navn på høyttalergruppen Oppstart.

Noen avanserte Bang & Olufsen-høyttalere støtter forhåndsinnstilt valg. Det forhåndsinnstilte nummeret finner du i appen for høyttaleren. Du velger hvilke forhåndsinnstillinger som skal aktiveres når du velger en høyttalergruppe.

 

Høyttalerroller

Ved å tildele roller til de tilkoblede høyttalerne kan du angi høyttalerens funksjon i et surroundlyd-system og antall høyttalere som skal brukes. Bruk piltastene for å velge hver av de tilkoblede høyttalerne og utheve en høyttalerrolle, og trykk deretter på senter-knappen. Mens du går fra én høyttaler til neste, produseres en lyd som indikerer hvilken høyttaler som konfigureres.

Illustrert eksempel på TV-titting:

Høyttaler A Venstre foran
Høyttaler B Subwoofer
Høyttaler C Midten foran
Høyttaler D Høyre foran
Høyttaler E Høyre surround
Høyttaler F Høyre bak
Høyttaler G Venstre bak
Høyttaler H Venstre surround

 

Assistert høyttalerkalibrering*

Du angir avstander og høyttalernivåer for hver høyttalergruppe automatisk, dersom du kobler en kalibreringsmikrofon til MIC-inngangen på TV-en. En kalibreringsmikrofon må kjøpes separat fra din Bang & Olufsen-forhandler. Kalibreringsmikrofonen kan kun brukes til høyttalerkalibrering.

Plasser den tilkoblede mikrofonen i den primære lytteposisjonen for gjeldende høyttalergruppe, og sett i gang en kalibrering av de tilkoblede høyttalerne ved å trykke på senter-knappen og følge instruksjonene på skjermen. 

Du kan åpne menyen Assistert høyttalerkalibrering ved å trykke , velge Innstillinger, Lyd og BeoLink ... og til slutt Lyd.

Vi anbefaler at bakgrunnslyd holdes på et minimum under kalibreringen.

*Funksjonen Assistert høyttalerkalibrering vil kanskje ikke være tilgjengelig for gjeldende programvareversjon.

Volum

Juster volumsnivået for TV-en.

Volumnivået du angir her er volumnivået TV-en vil starte på hver gang du slår den på, uansett hvilket volumnivå den var på da du slo den av.

Her angir du det høyeste volumnivået som er tillatt for normal bruk. Denne kan brukes til å begrense TV-ens maksimale ytelse.

 

Bass og diskant

I Bass og diskant-menyen kan du øke og dempe bass- og diskant-nivået.

 

Aktiver høylyd

Det menneskelige øret er mindre følsomt for lave frekvenser når de spilles ved lave volumnivåer. Med andre ord, jo lavere volumet er, desto mindre bass hører du. Høylyd-funksjonen motvirker denne effekten.

Når du reduserer volumet, øker nivåene for bass og diskant automatisk for å kompensere for redusert oppfatning i de ytre frekvensbåndende.

 

Økomodus

Angi strømsparingsinnstillinger for lyd i Økomodus-menyen.

Hvis du aktiverer økomodus, vil høyttalerne som ikke mottar et signal når TV-en er påslått, bli slått av automatisk. Trådløse høyttalere blir ikke slått av når de ikke mottar signaler fra TV-en.

 

Høyttalertilkoblinger

Konfigurer kablede eller trådløse høyttalere.

 

Kablede høyttalere

Når du konfigurerer kablede høyttalere, må du velge hvilke høyttalere du har koblet til hver Power Link (PL)-inngang i menyen Høyttalertilkoblinger.*

*Dersom ikke alle Power Link-innganger med tilkoblede høyttalere vises i menyen Høyttalertilkoblinger, kan du velge VIS ALLE og trykke på senter-knappen for å vise alle Power Link-innganger. 

Viktig! Dersom du velger Linje som høyttalertype i listen  Høyttalertilkoblinger, blir volumet svært høyt, og du kan ikke justere volum med BeoRemote One. Du må bruke produktets egen fjernkontroll. «Linje» brukes for eksempel på forsterkere som ikke kommer fra Bang & Olufsen.

 

Trådløse høyttalere

Hvis du har trådløse høyttalere i oppsettet ditt, skanner TV-en automatisk etter trådløse høyttalere og knytter høyttalerne den finner, til trådløse Power Link-kanaler, når du konfigurerer for første gang. Den kan imidlertid også skanne etter trådløse høyttalere og knytte de oppdagede høyttalere til TV-ens trådløse Power Link-kanaler manuelt, hvis du trykker , velger Innstillinger, deretter Skann etter trådløse høyttalere og følger instruksjonene på skjermen.

Du kan få tilgang til funksjonen hvis du trykker , velger Innstillinger, Lyd og BeoLink ..., Lyd og til slutt Høyttalertilkoblinger.

 

Skann etter og knytt sammen trådløse høyttalere...

 1. Høyttalertilkoblinger-menyen, velg SKANN PÅ NYTT og trykk på senter-knappen for å utføre en ny skanning.
 2. Når skanningen er fullført, trykk på senter-knappen for å knytte de oppdagede høyttalerne til TV-en.

 

Koble en høyttaler fra TV-en ...

 1. Trykk  eller  for å velge en trådløs høyttaler i menyen Høyttalertilkoblinger, og trykk senter-knappen.
 2. Trykk eller  for å velge KOBLE FRAog trykk senter-knappen.

Dersom tilstanden for en høyttaler mangler i menyen Høyttalertilkoblinger , er høyttaleren knyttet til en trådløs kanal, og den vil oppdages igjen automatisk når det er mulig.

 

Konfigurer kablede og trådløse høyttalere...

 1. I menyen Høyttalertilkoblinger trykker du  eller  for å velge en PL-inngang eller en trådløs PL-kanal, trykker senter-knappen og følger instruksjonene på skjermen.

Dersom du kobler ytterligere høyttalere til TV-en, husk å legge høyttalerne til høyttalergruppene dine.