Stativ-innstillinger

Hvis TV-en din er utstyrt med den valgfrie motoriserte gulvsokkelen eller veggbraketten, kan du snu den ved hjelp av fjernkontrollen.

Videre kan du angi at TV-en skal snu seg automatisk mot favorittplasseringen din for TV-titting når du slår den på. Den kan snu seg i en annen retning når du lytter til for eksempel en sammenkoblet radio, og tilbake til venteplasseringen når du slår den av. Du kan også konfigurere flere stativposisjoner for andre lytte- og visningsposisjoner.

 1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.
 2. Bruk piltastene for å velge Innstillinger, og trykk på senter-knappen.
 3. Trykk  eller  for å velge Lyd og BeoLink ... , og trykk deretter senter-knappen.
 4. Trykk  eller  for å velge Stativ, og trykk T20-Nav-Right.jpg-knappen. 
 5. Trykk  eller  for å velge et menyelement, og trykk deretter senter-knappen.
 6. Følg instruksjonene på skjermen. 

 

Opprett stativposisjoner

Hvis TV-en din er utstyrt med en motorisert gulvsokkel eller veggbrakett, velg en startposisjon og en posisjon for standby. Du kan også forhåndsinnstille stativplasseringer du selv ønsker, som for eksempel når du sitter og leser i en lenestol eller når du sitter ved spisebordet. Hent frem Stativposisjoner-menyen for å opprette eller slette en stativposisjon. Hent frem en spesifikk stativposisjon for å gi den et nytt navn.

Du kan ikke slette eller endre navn på stativposisjonene Oppstart og Standbymodus.

 

Juster stativet

Dersom oppsettet ditt inkluderer en gulvsokkel, blir du bedt om å kalibrere den motoriserte bevegelsen når du konfigurerer oppsettet for første gang. For gulvsokkelen gjøres dette ved å angi avstanden mellom sokkelen og veggen - følg instruksjonene på skjermen. TV-ens motoriserte bevegelse vil ikke fungere før kalibreringsprosessen er fullført. Dersom TV-en plasseres et annet sted senere, for eksempel i et hjørne, må du kalibrere den motoriserte bevegelsen på nytt. For mer informasjon om å bevege TV-en din kan du se artikkelen «KONFIGURER TV-EN DIN».

Avhengig av oppsettet ditt, kan du hente frem en Stativjustering-meny for å justere plasseringen av sokkelen eller braketten.

 

Konfigurer en motorisert gulvsokkel for TV-en

V200_5_Motorised-floor-stand.png

 1. Stativjustering-menyen kan du bruke  og  for å snu TV-en etter røret i gulvsokkelen, og  og  for å snu TV-en etter bunnen på gulvsokkelen. TV-en må være parallell med veggen bak.
 2. Trykk på senter-knappen for å gå videre til neste trinn.
 3. Bruk talltastene eller trykk senter-knappen for å aktivere avstanden mellom stativet og veggskyveren, bruk  og trykk så senter-knappen.
 4. Velg NESTE, og trykk på senter-knappen for å lagre innstillingene.

Dersom TV-en din nettopp er flyttet, blir du også bedt om å konfigurere nye stativposisjoner.

 

Konfigurer en motorisert veggbrakett for TV-en

V200_4_Motorised-wall-bracket.png 

 1. Stativjustering-menyen trykker du  eller , og deretter senter-knappen for å velge om veggbraketten er festet til venstre eller høyre for TV-en.

  

Transport av et stativ

Hvis TV-en og gulvsokkelen skal flyttes til en annen plassering, må dette gjøres av kvalifisert personale. Du må aktivere transportmodusen. Dette sørger for at kalibreringsmenyen vises når du slår TV-en på igjen, så du kan fastslå avstanden fra veggen på nytt. Alle de lagrede stativplasseringene blir slettet når du aktiverer transportmodus.

ADVARSEL! Ikke løft eller på andre måter flytt TVen fysisk når den er montert på gulvsokkelen. Det kan føre til at TV-skjermen går i stykker. Kontakt din forhandler.

 1. Når Stativtransport er uthevet, trykk på senter-knappen for å aktivere transportmodus. Uthev OK, og trykk på senter-knappen for å bekrefte. Dersom du ikke ønsker å aktivere transportmodus, velg Avbryt i stedet.

Når stativet er flyttet, må du kalibrere stativet og konfigurere stativplasseringer på nytt.