Service og programvareoppdatering

I Service menyen kan du oppdatere programvare, laste ned tabeller for periferenhet-kontrolleren og sammenkoble en annen fjernkontroll. Det er også mulig å angi mer avanserte serviceinnstillinger, men vær oppmerksom på at Avansert menyen hovedsaklig er ment for montøren, og for serviceformål.
 
Hvis TV-en din er konfigurert i et system, er det avgjørende at du aktiverer Automatisk systemoppdatering for å sikre at alle produkter i systemet ditt holdes oppdatert, og er i stand til å kommunisere.

Du kan alltid slå opp programvareinformasjon og oppdatere TV-programvaren manuelt.

 1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.
 2. Bruk piltastene for å velge Innstillinger, og trykk på senter-knappen.
 3. Trykk  eller  for å velge Lyd og BeoLink ...og trykk deretter senter-knappen.
 4. Trykk  eller  for å velge Service, og trykk deretter T20-Nav-Right.jpg-knappen. 
 5. Trykk  eller  for å velge et menyelement, og trykk deretter senter-knappen.
 6. Følg instruksjonene på skjermen. 

 

Oppdater programvare

For å laste ned tilgjengelige programvareoppdateringer i Programvareoppdatering-menyen, må TV-en din være knyttet til Internett. Vi anbefaler at du stiller inn TV-en slik at den oppdaterer programvaren automatisk. Du kan også laste ned tilgjengelige programvareoppdateringer til en USB-enhet fra Bang & Olufsens nettsted, www.bang-olufsen.com. Koble USB-enheten til USB-inngangen på SoundCenter-tilkoblingspanelet.

I noen markeder er det også mulig å oppdatere programvaren via antennesignalet (OAD).

Ta kontakt med forhandleren din for ytterligere informasjon om programvareoppdateringer.

 

Se etter oppdateringer

Velg SE ETTER OPPDATERING og trykk på senter-knappen, da vil TV-en se etter ny programvare. Hvis oppdateringer er tilgjengelige, trykk på senter-knappen og følg instruksjonene på skjermen for å installere dem.

Mens TV-en oppdaterer programvaren, vil ventelyset blinke rødt, og TV-en må forbli tilkoblet strømnettet.

Når oppdateringen er fullført, vises Versjonsmerknader-informasjonen. Trykk på senter-knappen for å fjerne informasjonen.

 

Automatiske systemoppdateringer

Dersom du har et systemoppsett med flere Bang & Olufsen-produkter, oppdateres hele systemet når du ser etter oppdateringer. Du burde aktivere automatiske programvareoppdateringer av systemet i TV-menyen. Tilgjengelige programvareoppdateringer for alle Bang & Olufsen-produktene i oppsettet ditt vil lastes ned automatisk ved jevne mellomrom.

*Du kan kun aktivere eller deaktivere Automatiske systemoppdateringer for hele systemet, og ikke ett enkelt produkt.

 

Sammenkoble fjernkontrollen

I menyen Fjernkontrollsammenkobling kan du koble en annen BeoRemote One sammen med TV-en din.

 1. I menyen Fjernkontrollsammenkobling, trykk på SAMMENKOBLE.
 2. Dersom fjernkontrollen er åpen for sammenkobling, finner sammenkobling sted.

Koble fra en fjernkontroll...

 1. I menyen Fjernkontrollsammenkobling, uthever du enheten du ønsker å koble fra, og trykker på senter-knappen.
 2. Uthev SLETT, og trykk på senter-knappen. 

 

Aktiver en spesifikk kilde fra ventemodus*

Velg en spesifikk kilde som skal starte når du trykker på TV- eller MUSIKK-knappen, for å slå på TV-en fra ventemodus.

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i den gjeldende programvareversjonen.

 

Tabeller for periferienhet-kontrollere*

I menyen Adminsitrasjon av periferienhet-kontroller  kan du laste ned eller slette tabeller for periferienhet-kontrollere, eller se etter oppdateringer for tabeller som allerede er lastet ned til TV-en. Periferienhet-kontrolleren gir deg muligheten til å styre et sammenkoblet produkt som ikke kommer fra Bang & Olufsen, med Bang & Olufsen-fjernkontrollen. Periferienhet-kontrolleren som er innebygd i TV-en din «oversetter» signaler fra fjernkontrollen til signaler det sammenkoblede produktet forstår. For at «oversettelsen» skal fungere på riktig måte, må riktig tabell for periferienhet-kontrolleren være lastet ned.

Antallet støttede produkter oppdateres jevnlig. Men vi kan ikke garantere at du finner produktet ditt på listen.

 

Last ned tabeller for periferienhet-kontroller

Last ned mer-menyen kan du laste ned tabeller for periferienhet-kontroller, enten fra Internett eller en tilkoblet USB-enhet. Med tabeller for periferienhet-kontroller kan du betjene tilkoblede produkter som ikke kommer fra Bang & Olufsen, med fjernkontrollen fra Bang & Olufsen.

Dersom du har mer enn én tilkoblet USB-enhet, må du først velge ønsket USB-enhet.

Du kan søke etter periferienheter ved å angi navnet på det tilkoblede produktet, eller du kan bruke merkenavn for å søke etter periferienheter.

Dersom det tilkoblede utstyret ditt ikke står oppført på nedlastingslisten, finnes det for øyeblikket ingen kontrolløsning, og du må velge Kilde som ikke støttes. Du vil ikke kunne styre utstyret ditt med Bang & Olufsen-fjernkontrollen. Snakk med en Bang & Olufsen-forhandler om støtte av kilder.

 

Oppdater tabeller for periferienhet-kontroller

Sjekk om det finnes noen tilgjengelige oppdateringer for tabellene for periferienheter du allerede har lastet ned.

 1. I menyen Administrering av periferienhet-kontroller, uthev SE ETTER OPPDATERINGER og trykk på senter-knappen.
 2. I listen over tilgjengelige oppdateringer kan du bruke piltastene for å utheve tabellen for periferienhet-kontroller du ønsker å oppdatere, og trykke på senter-knappen.
 3. Uthev OPPDATER, og trykk på senter-knappen.  Dersom en tabell du ikke ønsker å oppdatere allerede er valgt, uthev den og trykk på senter-knappen for å oppheve valget.

Tabeller for periferienhet-kontroller oppdateres separat, og er ikke en del av Automatiske systemoppdateringer-funksjonen.

 

Slett tabeller for periferienhet-kontroller

Slett tabeller for periferienhet-kontroller fra TV-en.Sørg for å ikke slette tabeller som brukes av tilkoblede produkter.

 1. I menyen Administrering av periferienhet-kontroller kan du bruke piltastene for å utheve tabellen for periferienhet-kontroller du ønsker å oppdatere, og trykke på senter-knappen. Dersom en tabell du ønsker å beholde allerede er valgt, uthev den og trykk på senter-knappen for å oppheve valget.
 2. For å slette de valgte tabellene, uthev SLETT og trykk på senter-knappen.

 

Versjoner av periferienhet-kontrollere

Se informasjon om versjoner av de forskjellige dekoderfilene som er konfigurert i systemet.

*Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i den gjeldende programvareversjonen. 

 

Bruksdata - Personvern og vilkår

For å hjelpe oss med å forbedre vårt utvalg av tilgjengelige produkter og tjenester, kan vi be om informasjon fra produktet om dets ytelse og bruksmønstre. Informasjonen vil til enhver tid bli sendt inn utelukkende på anonym basis. Du kan når som helst aktivere eller deaktivere denne funksjonen i Bruksdata - Personvern og vilkår.