Sette opp TVen

 

Vi anbefaler at Beovision Harmony monteres av kvalifisert servicepersonell. TV-en har flere plasseringsalternativer. Retningslinjer for plassering og tilkobling må følges.

For å sikre riktig ventilasjon, sørg for nok åpen plass rundt skjermen. 

ADVARSEL! Ikke løft eller på andre måter flytt TVen fysisk når den er montert på gulvsokkelen. Det kan føre til at TV-skjermen går i stykker. Kontakt din forhandler.

Soundcenter er ikke designet for å stå på egen hånd. For å hindre skade, bruk braketter eller sokler som er godkjent av Bang & Olufsen.

 

Plassering

TV-en har forskjellige plasseringsalternativer, på gulvet eller på en vegg.

 

Asset_3_4x.png

 

Husk å la det være nok plass rundt TV-en til at den kan svinge fritt.

Se www.bang-olufsen.com for tilgjengelige sokler og veggbraketter, eller kontakt din Bang & Olufsen forhandler.

  

Oversikt

Vær oppmerksom på at Beovision Harmony må være i TV-modus (høyttalere i åpen stilling) for å få tilgang til alle knapper og tilkoblinger på baksiden.

Finn tilkoblingspanelet og andre viktige elementer:

V300_userguide_illustrations-03.png

 

  1. Plassering av statusindikator, ekstern parring og fabrikkresettings-knapper
  2. Plassering av Soundcenter-tilkoblingspanel
  3. Plassering av TV-tilkoblingspaneler