Tilkoblinger

Soundcenter-tilkoblingsbrønnen lar deg koble til signalkabler i tillegg til en rekke ekstraprodukter, for eksempel en set-top-boks eller digital mediaspiller. 

Produkter du kobler til disse kontaktene kan registreres i Kilder -menyen. For mer informasjon, se artikkelen «SETTE OPP TILKOBLEDE PRODUKTER».

Avhengig av hvilken type produkt du kobler til Beovision Harmony, trengs det forskjellige kabler og kanskje også adaptere. Kabler og adaptere er tilgjengelige fra din Bang & Olufsen-forhandler.

 

Høyttalere

Bruk Bang & Olufsen høyttalere. Kabler er tilgjengelige fra din Bang & Olufsen-forhandler.

Du kan koble opptil åtte høyttalere til trådløst. For mer informasjon, se artikkelen «LYDINNSTILLINGER».

For å få best mulig trådløs tilkobling, er det anbefalt å plassere alle trådløse høyttalere innenfor en rekkevidde på ca 9 meter (29,5 ft) fra TV.

Ikke plasser noen hindringer foran Beovision Harmony eller trådløse høyttalere, da dette kan forstyrre den trådløse tilkoblingen. De trådløse høyttalerne må plasseres i ett rom og være synlige fra TV-en. Se veiledningen for høyttaleren for informasjon om hvorvidt den kan kobles til trådløst.

 

Produkter med HDMI™ utgang

Produkter med HDMI-tilkobling som en set-top-boks kan kobles til alle tilgjengelige HDMI IN-kontakter på TV'en. For mer informasjon om hvordan du setter opp tilkoblede produkter, kan du se artikkelen 'SETTE OPP TILKOBLEDE PRODUKTER'.

En konfigurert kilde kan velges med Beoremote One.

Tilkoblede produkter kan betjenes med egen fjernkontroll eller du kan laste ned en kontroll for ekstern enhet (PUC)-tabell, hvis tilgjengelig, for å bruke fjernkontrollen fra Bang & Olufsen. For mer informasjon, kan du se artikkelen 'SERVICE OG OPPDATERING AV PROGRAMVARE'.

 

Tilkoblingspaneler 

Produkter du kobler permanent til tilkoblingspanelet, kan registreres i Kilder -menyen ved å trykke på senter-knappen for hver kilde. For mer informasjon, se artikkelen «KONFIGURERE TILKOBLEDE PRODUKTER».

Vi anbefaler at du kobler TV til Internett for å bruke Smart TV funksjoner, motta programvareoppdateringer og laste ned fjernkontroll for eksterne enheter (PUC)-tabeller. Med PUC-tabeller kan du betjene tilkoblede ikke-Bang & Olufsen produkter med fjernkontrollen fra Bang & Olufsen.

Koble strømkontakten (͠  )på tilkoblingspanelet på TVen til strømuttaket.

Medfølgende plugg and strømledning er spesielt utviklet for produktet. Endre ikke pluggen, hvis strømledningen er skadet, må du kjøpe en ny fra din Bang & Olufsen-forhandler.

  

(   ) Strømnett (Soundcenter)
Tilkobling til strømnettet. 

Mains_connection_panel.png

Tilkoblingspanel

01 d.-V200_SC-main-connection-panel.png

STAND
Denne forbindelsen er ikke i bruk. 

 

PUC 1-3 (A + B)<br />For IR styresignaler til eksterne produkter som er tilkoplet en HDMI IN -kontakt. Lar deg kontrollere ikke-Bang & Olufsen produkter med fjernkontrollen fra Bang & Olufsen.

 

MIC
Kun for tilkobling av en kalibreringsmikrofon, for å kunne kalibrere tilkoblede høyttalere automatisk.

 

PL 1-4 (Power Link)<br />For tilkobling av eksterne høyttalere i et surround-lydoppsett. For mer informasjon, kan du se artikkelen 'KOBLE TIL PRODUKTER'.

 

LINJE-INN, OPTISK-INN
Venstre og høyre linje-inngang/optisk inngang.

 

 (Ethernet)
For tilkobling til Internett. For tilgang til Internett, Smart TV, programvareoppdateringer og PUC-nedlastning.

Forsikre deg om at kabeltilkoblingen mellom produktet og ruteren ikke går ut av bygningen for å unngå kontakt med høyspenning.

Det anbefales sterkt at du setter TVen til å oppdatere systemprogramvaren automatisk, se artikkelen 'SERVICE OG OPPDATERING AV PROGRAMVARE'.

 

TJENESTE
Denne forbindelsen driver bevegelsen i høyttalerne.

 

HDMI IN A-D
Med High Definition Multimedia Interface kan du koble til mange ulike kilder, som set-top-bokser, multimedia-spillere, Blu-ray-spillere eller PC-er. For å kontrollere produkter fra andre produsenter enn Bang & Olufsen med fjernkontrollen, og for å oppnå optimal lydkvalitet, anbefales det å koble produktene til HDMI-kontaktene på SoundCenter.