Fjernkontroll

Kontroll av Beovision Harmony er beskrevet med Beoremote One.

 

Sammenkoble fjernkontrollen

Merk at for å kontrollere Beovision Harmony, må den først kobles sammen med Beoremote One. Trykk lenge på PAIRING-knappen som er plassert på baksiden av høyre høyttaler eller koble dem sammen gjennom Service-menyen du finner når du velger Bang & Olufsen-TV-appen på hjemmemenyen og velger Lyd og BeoLink ...Husk å stille fjernkontrollen i sammenkoblingsmodus før sammenkobling.

  1. Koble TV'en til strømnettet.
  2. Sett i nye batterier i fjernkontrollen og plasser deg foran produktet.
  3. Etter tidsavbrudd på en velkomstskjerm i displayet bruker du  eller  og senter-knappen for å angi ønsket språk.
  4. Hvis produktet er åpnet for sammenkobling, finner sammenkobling sted.

 

Koble sammen via menyen...

  1. Trykk T30-Home2.jpg for å få opp Hjem-menyen.
  2. Bruk pilknappene til å velge Bang & Olufsen-TV-appen og trykk på senter-knappen.
  3. Trykk T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for å velge Lyd og BeoLink..., og trykk senter-knappen.
  4. Trykk T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for å velge Service, og trykk T20-Nav-Right.jpg-knappen.
  5. Trykk T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for å velge Sammenkobling av fjernkontrollog trykk senter-knappen.

Følg instruksjonene på skjermen for å sammenkoble fjernkontrollen.

Både Beovision Harmony og fjernkontrollen må være i sammenkoblingsmodus for å kunne koble de to produktene sammen.

Når du mottar Beoremote One sammen med Beovision Harmony, setter du den i sammenkoblingsmodus under første gangs oppsett av fjernkontrollen. Hvis Beoremote One av en eller annen grunn ikke lenger er koblet sammen med Beovision Harmony og du trenger å koble dem sammen igjen, eller hvis du ikke finner den og du må koble sammen en annen Beoremote One, må du stille både Beovision Harmony og fjernkontrollen i sammenkoblingsmodus for å koble den til TV-en. 

For mer informasjon om sammenkobling av Beoremote One, se veiledningen for fjernkontrollen her.
For mer om sammenkobling, kan du se artikkelen «PAIRING OG NETTVERK».

Bruk av fjernkontrollen

Slik bruker du fjernkontrollen. Noen instruksjoner for Beovision Harmony kan være beskrivelser av LG-veiledning. Du finner også en forklaring på hvilke Bang & Olufsen-knapper som må brukes i stedet for de valgte LG-knappene.

BeoremoteOne.png

Display
Displayet viser en liste med kilder eller funksjoner når det er slått på. 

 

TV
Viser tilgjengelige TV-kilder i displayet som du kan slå på. Bruk  eller for å bevege deg i listen*.

MUSIKK
Viser tilgjengelige musikkilder i displayet som du kan slå på. Bruk  eller for å bevege deg i listen*.

 (MyButtons)**
Trykk lenge for å lagre gjeldende oppsett, for eksempel lyd og stativposisjoner, kort trykk for å aktivere det. 

0–9
Velg kanaler og angi informasjon i menyer på skjermen.

LISTE
Viser tilleggsfunksjonene i displayet. Bruk  eller  for å bevege deg i listen.

GUIDE
Viser TV-programoversikten.

 (Tilbake-knapp)
Forlate eller navigere tilbake gjennom TV-menyene og Beoremote One-listene.

INFO
Få fram informasjon om en meny eller funksjon.

 (Hjem-knapp)
Vis Hjem-menyen, hvor du har tilgang til forskjellige apper og funksjoner, blant annet Bang & Olufsen-TV-appen.

, og
Piltastene opp, ned, venstre og høyre. Navigere i menyer og Beoremote One-skjermen.

 (Senterknappen)
For å velge og aktivere, for eksempel innstillinger.

, , og  og  (Fargeknapper)
Velger farge-spesifikke funksjoner.

 
Starter avspilling av spor, fil eller opptak eller starter replay.

 og
Søk bakover eller fremover steg for steg.

 og
Gå gjennom kanaler og stasjoner.


Pause avspillingen av et program eller opptak.

 og
Justerer lydstyrke. For å dempe trykker du i midten av knappen.

 (Standby-knappen)
Bytter til standby.

 

*Noen kilder i displayet kan re-konfigureres under installasjonen. For mer informasjon, kan du se artikkelen 'STILLE INN TILKOBLEDE PRODUKTER'. 

**Avhengig av fjernkontrollen kan , ,  (MyButtons) være én knapp eller fire.

For generell informasjon om bruk av fjernkontrollen, se veiledningen for fjernkontrollen her.

 

Funksjoner for LG-fjernkontroll med Beoremote One

Noen av funksjonene for LG-fjernkontroll kan brukes med Bang & Olufsen-fjernkontrollen, og finnes under LIST.

Bruk pilknappene og senter-knappen for å navigere på TV-skjermen.

 

HJEM-knapp
Trykk på 

Venstre-, høyre-, opp- og ned-knapper
Trykk på, ,  og .

(OK) -knappen
Trykk senter-knappen.

P opp- og P ned-knapper
Trykk  og .

LIST-knapp
Trykk på LIST, og deretter på  eller å vise kanaler på Beoremote One-skjermen, og trykk på senter-knappen.

Hurtiginnstillinger-knapp
Trykk på LIST og deretter på  eller for å vise Alternativer på Beoremote One-skjermen, og trykk på senter-knappen.

 

 

TEXT
Trykk på LIST og deretter  eller for å vise Text på Beoremote One-skjermen, og trykk på senter-knappen.

T.OPT (Tekstalternativer)
Trykk på LIST og deretter  eller for å vise T.Opt på Beoremote One-skjermen, og trykk på senter-knappen.

REC
Trykk på LIST og deretter  eller for å vise Record på Beoremote One-skjermen, og trykk på senter-knappen.

SØK
Trykk på LISTE og deretter eller for å vise Søk på Beoremote One-skjermen, og trykk på senter-knappen.
ELLER
Trykk på og bruk pilknappen og deretter senter-knappen for å finne Søke-feltet.

NYLIG
Trykk på LIST og deretter  eller for å vise Nylig på Beoremote One-skjermen, og trykk på senter-knappen.

UNDERTEKST
Trykk på LIST og deretter  eller for å vise Undertekster på Beoremote One-skjermen, og trykk på senter-knappen.

AD
Trykk på LIST og deretter  eller for å vise Lydbeskrivelse på Beoremote One-skjermen, og trykk på senter-knappen.

MULTIVIEW
Trykk på LIST, og deretter  eller for å vise Multiview på Beoremote One-skjermen, og trykk på senter-knappen.