Grunnleggende betjening

 Instruksjoner for TV-en er beskrevet med Bang & Olufsen-fjernkontrollen, og du kan få tilgang til dem via TV-en din, eller en annen enhet koblet til Internett. 
For disse instruksjonene anbefaler vi at du gjør deg kjent med forskjellene mellom Bang & Olufsen-fjernkontrollen og LG-fjernkontrollen som er beskrevet. Se artikkelen«FJERNKONTROLL».

 

Betjening med fjernkontroll

Nedenfor vises et eksempel på betjening med fjernkontroll.

For å aktivere lydmoduser direkte ...

 1. Trykk på LISTE, og deretter  eller  å vise Lyd på Beoremote One-skjermen, og trykk på senter-knappen.
 2. Bruk  og  for å veksle mellom moduser, og trykk sentrumfor å velge et modus.
 3. Trykk på  for å gå tilbake.

Fjernkontrollknapper, som LISTE eller Høyttaler, indikerer enten en fysisk knapp du må trykke på eller en digital knapp som vises som tekst på Beoremote One. Trykk på LISTE, TV eller MUSIKK på Beoremote One for å få opp tekst på Beoremote One-skjermen. For mer informasjon, se Beoremote One-guiden.

 

Hvordan du navigerer i menyer

 
 Asset_19_4x.png

 

Bruk fjernkontrollen til å navigere i menyer og finne forskjellige funksjoner. Trykk på  for å få opp hjemmemenyen som gir en oversikt over tilgjengelige apper og forskjellige funksjoner.

Gå til Bang & Olufsen LG TV-appen for å få tilgang til Bang & Olufsen-innstillingene. Finn dem ved å trykke på  for å få opp Hjem-menyen, hvor du får tilgang til appen. 

 

Når en meny er på skjermen, kan du flytte mellom menyalternativer, vise innstillinger eller skrive inn data.

 • Bruk , ,  og  for å markere en meny, få opp en undermeny, gå tilbake et menynivå eller endre en innstilling.
 • Bruk tallknappene til å angi data.
 • Innstillinger lagres automatisk så snart de er endret.
 • Bruk de fargede knappene for å velge et alternativ.
 • Trykk  for å forlate menyen.

 

Naviger mellom menysider

Noen menyer tar mer plass enn tilgjengelig på TV-skjermen. Du kan deretter bla gjennom disse menyene.

 • Trykk  eller  for å bla gjennom menyelementer.

 

Velg kilde

Du kan hente frem en kilde ved å trykke på TV- eller MUSIKK-knappen og velge en kilde på fjernkontrollskjermen. Noen kilder kan også velges fra Hjem-menyen.

 1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.
 2. Bruk pilknappene til å markere en kilde og trykk senter-knappen.