Sammenkobling, nettverksstatus og fabrikkresetting

På baksiden av den høyre høyttaleren finner du en knapp for parring og fabrikkresetting, som er tilgjengelig når Soundcenter er i TV-modus.

Asset_15_4x.png

Når du trykker og holder inne PAIRING-knappen, plassert nederst på baksiden av høyre høyttalerboks, i ett og et halvt sekund, gjør du TV-en klar for sammenkobling med en fjernkontroll. Trykk på knappen igjen for å avbryte sammenkoblingsmodusen.

FACTORY RESET-knappen er for tjenestebruk. Kun Soundcenter vil bli tilbakestilt til fabrikkinnstillingene. Dette fjerner alle innstillingene du har utført og går tilbake til standard fabrikkinnstillinger. Dette inkluderer alle trådløse tilkoblinger, for eksempel trådløst nettverk og fjernkontrollsammenkobling. 
Din Beovision Harmony settes automatisk til standby og slår seg på når prosessen for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger er fullført. 

NETTVERKSTATUS indikatorlyset under knappen  FABRIKKRESETT  gir deg status for sammenkoblingen og nettverkstilkoblingen:

 

Hvit (fast) Koblet til et nettverk.
Hvit (pulserende) Starter opp
Hvit (blinker) Tilbakestill til fabrikkinnstillinger.
Orange (fast) Koblet til et trådløst nettverk, signalstyrken er lav.
Orange (blinker) Mistet kontaktmed, ikke funnet, eller feil med nettverk.
Oransje (pulserende) Kobler til et trådløst nettverk.
Rød (fast kort) Sammenkobling mislyktes. Prøv igjen, og hvis problemet vedvarer, kontakt din forhandler.
Rød (blinker sakte) Programvaren oppdateres.
Blå (fast) Trådløst nettverk er ikke innstilt, og det er ingen kablet nettverkstilkobling.
Blå (fast kort) Sammenkobling vellykket.
Blå (blinker) Beovision Harmony er klar til sammenkobling.

 

Neste

Bang & Olufsen-TV-app