Bildinställningar

Du kan justera bildinställningarna via menyn Bild

 1. Tryck på  för att visa hemskärmen.
 2. Använd pilknapparna för att välja Inställningar och tryck på mittknappen.
 3. Tryck på  eller  för att välja Bild och program ... och tryck på mittknappen.
 4. Tryck på  eller  för att välja Bild och tryck på knappen T20-Nav-Right.jpg
 5. Tryck på  eller  för att välja ett menyobjekt och tryck på mittknappen.
 6. Följ instruktionerna på skärmen. 

Om du tillfälligt vill dölja bilden från skärmen trycker du på  LIST, letar reda på Visa bild, sedan Bild av och trycker på mittknappen på BeoRemote One-displayen. Välj Bild på för att återställa bilden.

 

Smart bildläge

För mer information om Smart bildläge anvisar LG:

När detta är aktiverat anpassas TV:n automatiskt till optimala bildinställningar baserat på data som tas emot om det aktuella programmets genre. 

Ställ in alternativet på för att aktivera det här läget.

 • Om du aktiverar funktionen kan du inte ange Bildläge manuellt.
 • Endast tillgänglig med digitala sändningar.
 • Program som är anslutna till HDMI IN stöds inte av Smart bildläge.
 • Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.

 

Bildläge

Bildläge finns i menyn Bildlägesinställningar. För mer information om bildläge anvisar LG:

Välj det bildläge som passar bäst för din visningsmiljö, dina preferenser eller videotyp.

 

När du använder normala signaler

Skarp
Gör bilden skarpare genom att öka kontrasten, ljusstyrkan och skärpan.

Standard
Visar bilden med normala nivåer för kontrast, ljusstyrka och skärpa.

Strömsparläge/APS
Strömsparfunktionen ändrar TV:ns inställningar för att minska strömförbrukningen.

 • De konfigurerbara objekten varierar utefter modell och land.

Bio
Optimerar skärmen för filmer.

Sport/Fotboll/Cricket
Optimerar skärmen för sport och matcher. Skärper bilden av snabba rörelser, som när någon sparkar eller kastar en boll.

 • Namnet på sporten kan variera beroende på region.

Spel
Optimerar skärmen för spelande.

HDR-effekt
Med den här funktionen kan du njuta av en mer dynamisk, tydlig bild genom att de ljusa och mörka områdena på skärmen korrigeras.
Funktionen ger en realistisk bild, även när källbildens graderingsnivå är hög.

 • Om du ställer in BildlägeHDR-effekt kommer du inte att kunna använda vissa Bildlägesinställningar.

ISF Expert (ljust rum) / ISF Expert (mörkt rum)*
Ger en expert, eller någon som älskar bildkvalitet, möjlighet att ställa in bästa möjliga bildkvalitet. Det här alternativet är en justeringsmeny för ISF-certifierade experter på inställning av bildkvalitet.
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control.

 

När du använder HDR-/Dolby Visions-signaler

Skarp
Gör bilden skarpare genom att öka kontrasten, ljusstyrkan och skärpan.

Standard
I en normal visningsmiljö öppnar detta en skärm som kan återge alla uttryck och ljusstyrkan hos HDR på korrekt sätt.

Hemmabio**
Skärmen blir ljusare och tydligare än i läget Bio.

Bio**
Optimerar skärmen för HDR-videosignal.

Spel
Optimerar skärmen för spelande.

 • Om HDR-/Dolby Vision-videosignalen skickas till de modeller som inte har stöd för HDR-/Dolby Vision-tekniken tillhandahåller den vanliga signaler för bildlägesalternativ.
 • De konfigurerbara objekten varierar utefter modell och land.
 • De tillgängliga bildlägena kan variera utefter ingångssignalen.
 • När du tittar på innehåll från en onlinetjänst kan bildläget ändras för att matcha det innehåll som visas.
 • ISF Expert är ett alternativ som ger en bildkvalitetsexpert möjlighet att finjustera kvaliteten på standardbilden. Det är kanske därför inte effektivt för en normal bild.*
 • Ändringar av Bildläge kan påverka inställningarna för Energisparande och inställningarna för Skona ögon vid rörelse och kan påverka energiförbrukningen. Du kan justera inställningar för dem manuellt i menyn Energisparande och Bildalternativ.

* ISF är endast tillgängligt på vissa marknader. För andra marknader väljer du ett läge som passar för en filmskärm.

** På vissa marknader kallas Hemmabio och Bio för Bio ljus och Bio mörk.

 

Bildlägesinställningar

För mer information om bildlägesinställningar anvisar LG:

Med den här funktionen kan du justera det valda bildläget i detalj.

OLED-LAMPA

Justerar displayens ljusstyrka genom att variera ljusstyrkan på OLED-panelen.

Kontrast
Justerar kontrasten för de ljusa och mörka områdena i bilden. Ju närmare 100, desto högre kontrast.

Ljusstyrka
Justerar skärmens allmänna ljusstyrka. Ju närmare 100, desto ljusare skärm.

Skärpa
Justerar skärpan i bilden. Ju närmare 50, desto skarpare och tydligare bild.

V skärpa
Justerar skärpan hos kontrastkanten i vertikal riktning.

H skärpa
Justerar skärpan hos kontrastkanten i horisontell riktning.

Färg
Tonar upp eller ned de färger som visas på skärmen. Ju närmare 100, desto djupare färg.

Toning
Justerar färgbalansen mellan rött och grönt som visas på skärmen. Ju närmare Röd 50, desto rödare färg. Ju närmare Grön 50, desto grönare färg.

Färgtemperatur
Justerar färgtemperaturen från kall till varm.

 

 • De inställningar du anger gäller endast det aktuella ingångsläget.
  Om du vill tillämpa dina aktuella bildinställningar för alla ingångslägen väljer du Tillämpa för alla ingångar.
 • Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera beroende på ingångssignalen eller det valda bildläget.
 • De konfigurerbara objekten varierar utefter modell.

 

Återställa bildläget

Det här alternativet återställer bildinställningarna.*

 • Du kan återställa bildlägena separat. Välj det bildläge du vill återställa och aktivera det.

* Om du vill återställa bildläget trycker du på  och sedan Inställningar och därefter Bild och program …, Bild, Bildlägesinställningar och Återställ.

 

Avancerade kontroller/expertkontroller

Du hittar Avancerade kontroller/expertkontroller i menyn Bildlägesinställningar. För mer information om avancerade kontroller och expertkontroller anvisar LG:

Dynamisk kontrast
Korrigerar skillnaden mellan skärmens ljusa och mörka sidor för optimalt resultat beroende på ljusstyrkan i bilden.

Dynamisk färg
Justerar färgen och mättnaden i bilden för att göra den mer färgstark och levande.

Preferensfärg
Justerar färgen på hud, gräs och himmel utefter dina personliga preferenser.

Superupplösning
Justerar upplösningen så att otydliga och suddiga bilder blir tydligare.

Gamma
Justerar bildens mellanljusstyrka.

Färg-gamut
Väljer vilket färgintervall som ska visas.

Kantförstärkning
Visar tydligare och mer distinkta – men naturliga – kanter i videon.

Färgfilter
Filtrerar ett visst färgspektrum i RGB-färger för att finjustera färgmättnaden och färgtonen.

Vitbalans
Justerar skärmens övergripande ton efter dina önskemål.

Färghanteringssystem
Det här är en funktion som används av experter när de justerar färger med hjälp av ett testmönster bestående av sex färger (röd /grön /blå /cyan /magenta /gul) utan att påverka andra färgområden.
För normala bilder kanske inte justeringarna resulterar i märkbara färgändringar.

 

 • Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera beroende på ingångssignalen eller det valda bildläget.
 • De konfigurerbara objekten varierar utefter modell.

 

Bildalternativ

Du hittar Bildalternativ i menyn Bildlägesinställningar. För mer information om bildalternativ anvisar LG:

Brusreducering
Tar bort små prickar som står ut, så att bilden blir renare.

MPEG-brusreducering
Tar bort det brus som uppstår vid skapandet av digitala videosignaler.

Svartnivå
Kompenserar skärmens ljusstyrka och kontrast genom att justera skärmens mörkhet.

Bio
Ger en biolik upplevelse.

Skona ögon vid rörelse
Justerar automatiskt ljusstyrkan och reducerar suddiga bilder baserat på bilddata för att minska ögontrötthet.

 • Om du stänger av det här alternativet kan energiförbrukningen öka.

Lokal LED-dämpning
Maximerar kontrastförhållandet genom att göra skärmens ljusa sida ljusare och den mörka sidan mörkare.

 • Av: Inaktiverar funktionen Lokal LED-dämpning.
 • Låg/Medel/Hög: Ändrar kontrastförhållandet.

– Om du stänger av det här alternativet kan energiförbrukningen öka.

TruMotion
Optimerar bildkvaliteten hos snabbrörliga bilder.

 • Av: Stänger av TruMotion.
 • Jämn: Gör snabbrörliga bilder jämnare.
 • Tydlig: Gör snabbrörliga bilder tydligare.
 • Användare: Ställer in Antiskakning/Antisuddighet manuellt.
  – Antiskakning: Justerar skakningar på skärmen.
  – Antisuddighet: Minskar suddigheten vid rörelse.
– De avancerade inställningarna kan endast ändras i läget Användare.
 • Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera beroende på ingångssignalen eller det valda bildläget.
 • De konfigurerbara objekten varierar utefter modell.

 

Inställningar av bildförhållande

Du hittar Bildförhållande i menyn Inställningar av bildförhållande. För mer information om bildförhållande anvisar LG:

16:9
Visar ett bildförhållande på 16:9.

Original
Ändrar bildförhållandet till 4:3 eller 16:9 beroende på den ingående videosignalen.

Fullbredd
Du kan titta på innehåll över hela skärmen.
Observera att bildförvrängning kan uppstå beroende på typen av signal.

4:3
Visar ett bildförhållande på 4:3.

Vertikal zoom
Du kan justera skärmens vertikala dimension och passa in skärmen vertikalt genom att använda Justera zoomförhållande och Justera skärmposition.

Zoom i alla riktningar
Du kan justera skärmens horisontella/vertikala/diagonala dimensioner och passa in skärmen horisontellt/vertikalt genom att använda Justera zoomförhållande och Justera skärmposition.

 • De konfigurerbara objekten varierar utefter modell och land.
 • Om du visar innehåll från en extern enhet, visar fast text som programnamnet under en längre tidsperiod eller använder ett bildförhållande på 4:3 kan bilden fastna.
 • De tillgängliga skärmstorlekarna kan variera utefter ingångssignalen.

 

Visa skärmen med Bara sökning

Ikonen HEM-inställning Ikonen Alla inställningar Bild Bildförhållande Bara sökning

Om du slår den här funktionen kan du visa innehållet i sändningssignalens eller innehållskällans bildförhållande. Om kanten på skärmen inte är ren stänger du Av den.*

* Om du vill aktivera funktionen Bara sökning trycker du på  och sedan på Inställningar, följt av Bild & Program …, Bild, Inställningar av bildförhållande och Bara sökning.

För vissa marknader gäller även följande, anvisar LG:

 • Med den här produkten kan du välja bland olika skärmstorlekar. Om du väljer ett läge med ett annat bildförhållande än det ursprungliga bildförhållandet, som en TV-sändning, skiljer sig bildförhållandet från den ursprungliga bilden.
 • Beroende på kombinationen av bildformat och skärmstorlek kan kanterna döljas eller visas i svart, eller så kan båda sidorna av bilden flimra. När du väljer ett objekt som visas på sändningsskärmen kanske dispositionen inte justeras korrekt.
 • Om du använder funktionen för att ändra skärmstorleken för att komprimera, expandera eller på annat sätt manipulera bilden när produkten används för kommersiella syften eller offentlig visning kan det utgöra ett upphovsrättsintrång, vilket skyddas enligt lag.

 

Spara energi

För mer information om att spara energi anvisar LG:

Minskar strömförbrukningen genom att justera skärmens ljusstyrka.

Auto
TV-sensorn känner av det omgivande ljuset och justerar skärmens ljusstyrka automatiskt.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.

Av
Stänger av energisparläget.

Minimum/Medel/Maximalt
Tillämpar det förinställda energisparläget.

Skärm av
Skärmen stängs av och enbart ljudet spelas upp.
Tryck på valfri knapp utom strömbrytaren på fjärrkontrollen för att slå på skärmen igen.

 

Bekvämt ögonläge

För mer information om bekvämt ögonläge anvisar LG:

Färgtemperaturen justeras för att minska ögontrötthet.


Färgtemperaturen på TV-skärmen justeras.

Av
Stänger av Bekvämt ögonläge.

 

 • Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.

 

Inställningar för OLED-panelen

För mer information om inställningar för OLED-panelen anvisar LG:

Med Inställningar för OLED-panelen kan du åtgärda problem med bildkvaliteten när bilden fastnar efter att skärmen har varit påslagen under en viss tid.

Pixeluppdaterare
Kalibrerar eventuella problem som kan uppstå på skärmen när din TV har varit påslagen under en längre tid.
Kalibreringen tar över en timme.

 • STARTA NÄR TV:N ÄR AV: Tryck på strömbrytaren för att stänga av TV:n när du tittat klart. Pixeluppdateraren börjar köras.
 • STARTA NU: Din TV stängs av direkt när Pixeluppdateraren börjar köras. TV:n slås automatiskt på igen när den är klar.

Om du slår på TV:n avslutas Pixeluppdateraren.

Skärmflyttning
Detta flyttar skärmen något med regelbundna intervaller för att förhindra att bilden fastnar på visningspanelen.

 

Bildtest

För mer information om bildtest anvisar LG:

Börja med att starta bildtestet för att se om videosignalutgången är normal och välj sedan huruvida det finns ett fel.
Om det inte är några problem med testbilden ska du kontrollera den anslutna externa enheten eller sändningssignalen.