Programinställningar

Du kan låta TV:n hitta TV-kanaler och radiostationer åt dig. Kanaler och stationer uppdateras automatiskt, men det går också att uppdatera manuellt. Beroende på tjänsteleverantören utförs vissa inställningar automatiskt.

 1. Tryck på  för att visa hemskärmen.
 2. Använd pilknapparna för att välja Inställningar och tryck på mittknappen.
 3. Tryck på  eller  för att välja Bild och program ... och tryck på mittknappen.
 4. Tryck på  eller  för att välja Program och sedan på knappen T20-Nav-Right.jpg.* 
 5. Tryck på  eller  för att välja ett menyobjekt och tryck på mittknappen.
 6. Följ instruktionerna på skärmen.

 * I vissa länder benämns Program som Kanaler.

 

Automatisk inställning

Du hittar Automatisk inställning i menyn Programinställning. I vissa länder kallas Programinställning för Kanalinställning. Beroende på landet kan du behöva ange några inställningar innan automatisk inställning kan påbörjas, eller så kan du behöva skanna kanaler och välja mottagande band. Information om att skanna kanaler och mottagande band finns i ”Kanalskanning och mottagande band” nedan i denna artikel. För mer information om automatisk inställning anvisar LG:

Ställer automatiskt in programmen.

 1. Välj vilket land TV:n används i. Programinställningarna ändras beroende på vilket land du väljer.*
 2. Initiera Automatisk inställning.
 3. Välj lägen för programinställning.*
 4. Ange Automatisk inställning enligt anvisningarna på skärmen.
 • Om ingångskällan inte är korrekt ansluten kanske inte programregistreringen fungerar.
 • Automatisk inställning hittar bara program som sänds för närvarande.
 • Om Säkerhet är påslaget visas ett popup-fönster där du ombeds ange ett lösenord.

 * Det här steget gäller endast vissa marknader.

 Ange kabelinställning

När du söker efter program med inställningen FULL kan det ta lång tid.
Följande värden behövs för att söka efter alla tillgängliga program snabbt och korrekt. De värden som vanligtvis används anges som ”standard”.
De konfigurerbara objekten varierar utefter Typ.

Frekvens (kHz)
Ange en användardefinierad frekvens.

Symbolhastighet (kS/s)
Den hastighet i vilken en enhet, exempelvis ett modem, skickar symboler till ett program.

Modulering
Inläsning av ljud- eller videosignaler till en bärvåg.

Nätverks-ID
Unik identifierare som tilldelas för samtliga användare.

Startfrekvens (kHz)
Ange ett användardefinierat startintervall för frekvensen.

Slutfrekvens (kHz)
Ange ett användardefinierat slutintervall för frekvensen.

 

Ange satellitinställning*

Du kan lägga till/ta bort/ställa in vilken satellit du vill.

 • Om programläget är inställt på Satellit

Satellit
Välj önskad satellit.

LNB-frekvens
Välj ett värde från 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Om du väljer 9750/10600, 9750/10750(MHz) inaktiveras 22 kHz ton. Om du inte hittar LNB-frekvensvärdet i listan väljer du Användare och anger frekvensen manuellt.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.

Transponder
Välj den transponder du vill ställa in.

22 kHz ton
När du använder 22 kHz ton-omkopplaren väljer du 22 kHz eller 0 Hz. Om du använder 22 kHz ton är Unicable och motortyp inaktiverade.

LNB-ström
Välj för att aktivera strömförsörjningen till LNB. Om du väljer Av inaktiveras Motortyp.

DiSEqC
När du använder DiSEqC väljer du ett alternativ från A~D/Tone A~B. Om du använder DiSEqC är Unicable och Motortyp inaktiverade.

Unicable
Välj På för att använda Unicable och ställ in Unicable i menyn Unicable-inställningar. När Unicable är aktiverat är 22 kHz ton, DiSEqC och Motortyp inaktiverade.

Motortyp
Välj Motortyp för att använda Motor och ställ in Motor i menyn Motorinställningar. När Motor är aktiverat är 22 kHz ton, DiSEqC och Unicable inaktiverade.

 

 • Om du ställer in satellit på andra måste du lägga till en transponder med Redigera transponder.
 • När du väljer 22 kHz ton och DiSEqC måste du ansluta dem i samma position som visas på OSD.
 • Om du raderar en satellit raderas alla program som lagras i satelliten.

 * Observera att satellitinställningarna endast är tillgängliga på vissa marknader.

 

Ange motorinställning*

DiSEqC 1.2 : Styr motor för att ändra parabolens position.

Körriktning
Välj i vilken riktning du vill flytta motorn.

Körläge
Två lägen finns tillgängliga: Steg och Kontinuerlig.

 • Steg: Motorn flyttas utefter det värde du anger (från 1 till 128).
 • Kontinuerlig: Motorn flyttas kontinuerligt tills du trycker på Stopp.

Testtransponder
Välj vilken testtransponder du vill ställa in.

Ställ in gräns
Ställ in motorrörelsen till öster eller väster för att göra att motorn endast rör sig inom den inställda riktningen.

 • På: Du kan begränsa förflyttningen till den aktuella riktningen genom att välja väst/öst.
 • Av: Du kan ta bort den gräns du ställt in.

GÅ TILL 0
Du kan flytta motorn till 0.

USALS : Ange din nuvarande plats (longitud/latitud).

* Observera att satellitinställningarna endast är tillgängliga på vissa marknader.

 

Kanalsökning och mottagningsband

Den här funktionen gäller enbart vissa marknader. Automatisk inställning finns i menyn Kanalinställning. För mer information om att ställa in kanaler för markbunden digital sändning anvisar LG:

För att titta på markbundna digitala sändningar måste du ställa in kanaler via Kanalinställning. Du kan söka efter kanaler i ett valt mottagningsband med en särskild sökmetod.

 

Söktyper

Initial sökning
Den här metoden söker efter kanaler efter att ha initierat kanalinformationen för markbunden digital sändning.

Ny sökning
Den här metoden söker efter kanaler samtidigt som den kontrollerar ändrade/tillagda kanaler från den befintliga kanalinformationen om markbunden digital sändning.

 

Mottagningsband

UHF
Det här alternativet söker bara efter kanaler i UHF-bandet. Om du har en antenn som är avsedd för markbunden digital sändning kan sökningen slutföras snabbt.

Alla band
Om du prenumererar på kabel-TV osv. väljer det här alternativet Alla band.
(VHF 1-12, UHF 13-62 och CATV C13-C63)

 

 • Se till att ange din plats innan du söker efter kanaler.*
 • Vid markbunden digital sändning körs en Initial sökning, så att de TV-bolag som passar varje område kan tilldelas.
 • Kanalnumren kan ändras beroende på omständigheter hos TV-bolagen.
 • Om en ny sändning har påbörjats i ditt område väljer du Ny sökning.
 • Ett aviseringsmeddelande skickas från digitala sändningar om nya sändningar i ditt område.** 
 • Om du flyttar till ett nytt hem eller ändrar plats på annat sätt ändrar du platsinställningarna och väljer Initial sökning.
 • Om Säkerhet är aktiverat anger du först lösenordet.

* Du ställer in platsen genom att trycka på , välja Inställningar, Bild och program, Allmänt och sedan Plats.

** Du kan kontrollera sådana meddelanden genom att trycka på , välja Inställningar, Bild och program, Kanaler, Meddelande och sedan Hämta mail.

 

Manuell inställning

Manuell inställning finns i menyn Programinställning (Programinställning & Inställningar). På vissa marknader kallas Program och Programinställning för Kanaler och Kanalinställning. För mer information om manuell inställning anvisar LG:

Justerar program manuellt och sparar resultaten.
För digitala sändningar kan signalstyrkan kontrolleras.

På vissa marknader kan du också kontrollera signalkvaliteten.

Manuell inställning är endast tillgängligt för vissa marknader.

 

Redigera transpondrar

Transponderredigering finns i menyn Programinställning & Inställningar. För mer information om att redigera transpondrar anvisar LG:

Du kan lägga till/ändra/radera en transponder.

 • Om programläget är inställt på Satellit
 • Om systemoperatören erbjuder funktionen för redigering av användarens hemtransponder visas Transponder till Hem på skärmen.*
  Du kan ställa in önskad Transponder till Hem genom att trycka på Transponder till Hem.
  (Den här funktionen är endast tillgänglig hos vissa tjänsteleverantörer.)

 * Transponder till Hem är en skärmikon med formen av ett hus.

Den här funktionen är endast tillgänglig för vissa marknader.

 

Regionalt program

Du hittar Regionalt program i menyn Programinställning (Programinställning & Inställningar). För mer information om regionalt program anvisar LG:

Ställ in regionsprogram och titta på regionsprogram vid en specifik tidpunkt.

 • Endast Österrike
 • Om programläget är inställt på Satellit
 • Om du vill ställa in tjänsteleverantör för Satellit måste AKTIV vara valt.
 • Aktivera Regionalt program genom att ställa in tjänsteoperatören på AKTIV.
 • Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.

 

Uppdatera programlistan

Du hittar Programlistuppdatering i menyn Programinställning & Inställningar. För mer information om att uppdatera programlistan anvisar LG:

Om programläget är inställt på Kabel …

Programlistinformationen uppdateras baserat på landets sändningsförhållanden.
Efter uppdateringar kan programlistan ändras. Om du inte vill att det ska hända väljer du Av.

 

Om programläget är inställt på Satellit …

Programlistinformationen uppdateras baserat på landets sändningsförhållanden och satelliten.
Programlistan uppdateras varje gång TV:n stängs av. Efter uppdateringar kan programlistan ändras. Om du inte vill att det ska hända väljer du Av.

 

Om programläget är inställt på Antenn …

Programlistinformationen uppdateras baserat på landets sändningsförhållanden.
Programlistan uppdateras när TV:n stängs av. Efter uppdateringar kan programlistan ändras. Om du inte vill att det ska hända väljer du Av.

 

Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.

 

Signaltest

Du hittar Signaltest i menyn Programinställning (Programinställning & Inställningar). För mer information om signaltest anvisar LG:

Visar MUX- och tjänsteinformation etc.

 • Signaltest är endast tillgänglig i lägena Antenn och Kabel.
 • Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.

 

Program-/kanalhanterare

På vissa marknader kan du redigera de valda programmen från alla lagrade program eller lägga till/radera dem från favoritprogrammen. På vissa marknader kan du ställa in program som ska hoppas över när du växlar mellan program. Observera att inte alla funktioner gäller för alla marknader och att på vissa marknader kallas Programhanterare för Kanalhanterare.

För mer information om att redigera program anvisar LG:

 Redigera listan med alla program

Du kan låsa eller låsa upp de valda programmen från alla lagrade program, eller ställa in att de ska hoppas över när du byter program.

setting_chnnel_editall_dvb.png

 1. Ställ in sorteringsalternativet.
 2. Lås de valda programmen eller lås upp de låsta programmen.
 3. Ställ in att de valda programmen ska hoppas över när du byter program, eller inaktivera överhoppningsalternativet för de program som du tidigare har angett ska hoppas över.
 4. Flytta de valda programmen.
 5. Ändra nummer: Ändra numren på de valda programmen.
  Radera: Radera de valda programmen.
 • Vilka funktioner som är tillgängliga kan variera beroende på sändningssignalen.
 • För en modell som har stöd för satellitprogram kan du hantera programmen i Redigera satellitprogram (avancerat).

 

Redigera listan med favoritprogram

Du kan lägga till/radera önskade program i/från favoritprogrammen, ändra deras positioner etc.

setting_chnnel_editfav_dvb.png

 1. Välj önskade program i listan med alla program och tryck på knappen för att lägga till dem i listan med favoritprogram.
 2. Radera de valda programmen från listan med favoritprogram.
 3. Välj två program från listan med favoritprogram och tryck sedan på knappen för att byta plats på dem.
 4. Ändra namnet på listan med favoritprogram.

 

Hoppa över kanaler

Du kan ställa in kanaler som ska hoppas över när du växlar mellan kanaler med upp- och nedknapparna.

 1. Välj önskad kanalgrupp (markbunden/BS/CS1/CS2) och tryck OK.
 2. Välj önskad kanal och tryck på (OK)-knappen för att bekräfta.

Välj skip.png, HOPPA ÖVER, ÅTERSTÄLL. De kanaler som du anger ska hoppas över visas i grått.

 

Observera att på vissa marknader benämns program som kanaler.

Alla angivna funktioner är inte tillgängliga på alla marknader.

Om du har ställt in internetkanaler kan du också låsa dem, ställa in att de ska hoppas över eller lägga till dem i listan med favoritkanaler. Den här funktionen är endast tillämplig för vissa marknader.

 

Program-/kanalrådgivare

För mer information om programrådgivaren anvisar LG:

Om du ställer in Programrådgivaren kan du få program- eller kanalrekommendationer från Live-TV baserat på din visningshistorik.

På vissa marknader kallas Programrådgivare för Kanalrådgivare.

 

Multiflöde

För mer information om Multiflöde anvisar LG:

Du kan titta på önskad vinkel på TV:n genom en sändning som filmats från olika vinklar.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.

 

HbbTV

För mer information om HbbTV-inställningar anvisar LG:

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) är en ny sändningsstandard som möjliggör tjänster av typen super-text-TV, vilka levereras av ett sänt TV-program och integreras eller kopplas till onlinetjänster som levereras via bredband till en ansluten Smart-TV.

 • Den här funktionen är bara tillgänglig på vissa modeller i vissa länder, dvs. de länder som formellt har lanserat HbbTV-tjänster.

Mer information om HbbTV finns i artikeln ”HBBTV”.

 

Datatjänst/MHEG

För mer information om inställningar för datatjänst anvisar LG:

Med denna funktion kan användare välja mellan MHEG (digital text-TV) och text-TV om båda finns på samma gång.
Om bara en av dem finns aktiveras antingen MHEG eller text-TV oavsett vilket alternativ du valt.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.

På vissa marknader är även enbart MHEG tillgängligt.

Mer information om datatjänst finns i artikeln ”DATATJÄNST”.

 

Hybridsändning

Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa marknader. För mer information om hybridsändning anvisar LG:

Hybridsändning är en ny typ av sändningstjänst som kombinerar sändning och kommunikation.
Om du ställer in det här alternativet på kan du använda funktionen Hybridsändning.

Mer information finns i artikeln ”SE PÅ TV”.

 

CI-information

För mer information om CI-information anvisar LG:

Den här funktionen gör det möjligt för dig att titta på vissa krypterade tjänster (betaltjänster).

Den här funktionen är endast tillgänglig för vissa marknader. Mer information om Smart Card och CI-information finns i artikeln ”ANSLUTA PRODUKTER”.

 

Spara CI-lösenord

För mer information om att spara CI-lösenordet anvisar LG:

Ange pinkoden i Spara CI-lösenord. Du behöver inte ange pinkoden efter att du sparat den.

 • Du kan se Spara CI-lösenord när du kopplar in en CI CAM (Conditional Access Module) som stöds av pinkod.
 • Om CI CAM har en pinkod kan du se Återställ CI-lösenord.

Den här funktionen är endast tillgänglig för vissa marknader.

 

Kopiera program

För mer information om att kopiera program anvisar LG:

Exportera TV:ns programlistinformation till en ansluten USB-lagringsenhet eller importera TV:ns programlistinformation från en ansluten USB-lagringsenhet.

 • För satellitmodeller

Den här funktionen är endast tillgänglig för vissa marknader. 

 

Ljudspråk

På vissa marknader kan du ange ett ljudspråk i menyn Ljudspråk. Vilka funktioner som är tillgängliga kan variera beroende på ingångssignalen.

 

Sändningsmeddelanden

Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa marknader. För mer information om sändningsmeddelanden anvisar LG:

Det här är en funktion som visar e-post och andra meddelanden som skickas av TV-bolag.

 • Om ett e-postmeddelande inte öppnas visas en ikon för oläst e-post till höger om kanaltexten.

 

Antenninställningar

Den här funktionen finns i menyn Kanalinställning och är endast tillgänglig för vissa marknader. För mer information om antenninställningar anvisar LG:

Du kan kontrollera din antenns mottagningsnivå och konfigurera dess mottagningsinställningar.

Markbunden DTV

Nivåljud
Det här alternativet kan ställas in för att ange mottagningsnivån med hjälp av varningsljud.

Sökband
Du kan välja mellan UHF, CATV och VHF.

Kanal
Välj en kanal i mottagningsbandet.

 

Satellit

Nivåljud
Det här alternativet kan ställas in för att ange mottagningsnivån med hjälp av varningsljud.

Antennströmförsörjning
Du ställer in strömdelningen från din TV till antennkonverteraren.

Strömförsörjningsinställningar
: Om du använder en separat antenn för att ta emot signaler och aktiverar det här alternativet delas strömmen från TV:n till antennen.
Av: Vid gemensam mottagning, som i hus med flera TV-rum, aktiverar du det här alternativet när strömmen delas från en annan enhet än den här produkten.

 • När du ansluter antennen ska du vara försiktig så att du inte skapar en kortslutning mellan strömsladden och anslutningsområdet. Om en kortslutning uppstår visas ett meddelande.
 • I så fall tar du ut kontakten från eluttaget, korrigerar orsaken till kortslutningen och ansluter kontakten till eluttaget igen.

Transponder
Du kan ange en transponder som ska kontrollera mottagningsnivån.

 

Signalstyrka

Du kan välja signalstyrkan för Markbunden DTV och Satellit. Du kan också kontrollera Nivåer av sändningsfrekvenser.
Om statusen för den mottagna signalen är otillräcklig tas signalen eventuellt inte emot normalt. I så fall ska du justera riktningen på antennen på ett sätt så att dess Nivå maximeras, eller kontrollera antennens anslutningsstatus (ansluten/distribuerad/blandad etc.).

 

B-CAS-kort

Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa marknader. För mer information om B-CAS-kort anvisar LG:

Du kan kontrollera ditt B-CAS-korts Kortnummer, Kort-ID-nummer och Grupp-ID-nummer på TV:n utan att behöva flytta B-CAS-kortet.

 • Kort-ID-nummer när du gör förfrågningar.
 • Grupp-ID-nummer kanske inte visas.