Nätverksinställningar

Du kan ansluta TV:n till ett nätverk via en trådbunden eller trådlös bredbandsanslutning. För att du ska få en så tillförlitlig nätverksanslutning som möjligt rekommenderar Bang & Olufsen att du upprättar en fast anslutning. Bang & Olufsen rekommenderar också att du använder en separat router som åtkomstpunkt – en Network Link-router – för att uppspelningen av digitala filer ska bli så stabil som möjligt.

I vissa länder går det inte att konfigurera trådlösa anslutningar. Då måste du använda en trådbunden anslutning.

 1. Anslut TV:n till routern med en LAN-kabel för en trådbunden anslutning eller slå på routern för att upprätta en trådlös anslutning. Routern ska anslutas till internet i förväg.
 2. Tryck på  för att visa hemskärmen.
 3. Använd pilknapparna för att välja Inställningar och tryck på mittknappen.
 4. Tryck på  eller  för att välja Bild och program ... och tryck på mittknappen.
 5. Tryck på  eller  för att välja Nätverk och sedan på knappen T20-Nav-Right.jpg
 6. Tryck på  eller  för att välja ett menyobjekt och tryck på mittknappen. Välj Fast anslutning (Ethernet) för att upprätta en trådbunden anslutning. Välj Wi-Fi-anslutning för att upprätta en trådlös anslutning. 
 7. Följ instruktionerna på skärmen.

 

För mer information om nätverksinställningar anvisar LG:

Ställa in TV-namnet

Du kan använda skärmtangentbordet för att ange namnet för den smart-TV som ska användas i nätverket.

 • Upp till 30 tecken kan anges om det engelska alfabetet används.

 

Ställa in ett kabelanslutet nätverk

TV:n ansluts automatiskt till nätverket om en kabelanslutning upprättas.* 

Om du vill ändra inställningarna för nätverksanslutning väljer du Redigera i Nätverksinställningar.

 * Observera att routern måste ha stöd för DHCP för automatisk anslutning.

Ställa in ett trådlöst nätverk

Om du har konfigurerat TV:n för ett trådlöst nätverk kan du kontrollera och ansluta till tillgängliga trådlösa internetnätverk.

Lägga till ett dolt trådlöst nätverk ...
Om du anger namnet på nätverket direkt kan du lägga till ett trådlöst nätverk.

Anslut via WPS PBC ...
Ansluter enkelt när knappen för en trådlös åtkomstpunkt med stöd för PBC trycks ned.*

Anslut via WPS PIN ...
Ansluter enkelt när PIN-koden till den trådlösa åtkomstpunkten du vill ansluta till anges på webbplatsen för konfiguration av åtkomstpunkt.**

Avancerade Wi-Fi-inställningar ...
Om du anger informationen för nätverket direkt kan du ange ett trådlöst nätverk.

* På vissa marknader kanske du också måste trycka på knappen INSTALLATION I NÄTVERK.

** På vissa marknader måste du ange den PIN-kod som visas på din TV-skärm på åtkomstpunktens Wi-Fi-enhet.

Använda funktionen Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct är en funktion som gör att TV:n kan ansluta till en enhet med Wi-Fi Direct aktiverat utan en internetanslutning. Du kan öppna filer som lagras på de enheter som är anslutna via Wi-Fi Direct i Foto och video-appen och appen Musik.

 1. Aktivera Wi-Fi Direct på den enhet som du vill ansluta till.
 2. En lista över enheter som kan anslutas till TV:n visas.
 3. Välj en enhet att ansluta.
 4. Om den önskade enheten godkänner begäran ansluts Wi-Fi Direct.
 5. Från den anslutna enheten väljer du de video-, musik- eller fotofiler som du vill öppna på din TV med funktionen för innehållsdelning på din smarta enhet.
 6. Du kan öppna filer som lagras på de enheter som är anslutna via Wi-Fi Direct i Foto och video-appen och appen Musik.

 

Använda LG Connect-appar

LG Connect-appar ger appar, som fotodelning eller mobilfjärrkontroller, möjlighet att komma åt och styra vissa funktioner på din TV. 

Ställ in alternativet LG Connect-appar. (Ändra tillbaka till Av när du slutar använda det.)

 • Om du vill koppla bort alla enheter från TV:n klickar du på Återkalla parkoppling på skärmen.

 

Varningar för nätverksinställning

 • Använd standard-LAN-kabel (anslut till Cat7 eller högre med RJ45-kontakt, 10 Base-T- eller 100 Base TX LAN-port).
 • Om du återställer modemet kan det åtgärda vissa problem med nätverksanslutningen. Stäng AV strömmen, koppla från och återanslut det och slå sedan på strömmen för att lösa problemet.
 • Nätverksanslutningen kanske inte fungerar korrekt på grund av nätverksinställningarna eller internetleverantören.
 • DSL-tjänsten måste använda ett DSL-modem och och kabeltjänsten måste använda ett kabelmodem. Eftersom det kan hända att det bara finns ett begränsat antal nätverksanslutningar tillgängliga får TV-nätverksinställningen kanske inte användas beroende på kontraktet med internetleverantören. (Om kontraktet inte tillåter fler än en enhet per linje får endast den redan anslutna datorn användas.)
 • Ett trådlöst nätverk kan uppleva störningar från andra enheter som använder frekvensen 2,4 GHz (trådlös telefon, Bluetooth-enhet eller mikrovågsugn). Även om störningar också kan inträffa när du använder frekvensen 5 GHz är det mindre sannolikt.
 • Den trådlösa miljön kan göra att en trådlös nätverkstjänst körs långsamt.
 • Om du inte stänger av alla lokala hemnätverk kan det orsaka överdriven trafik på vissa enheter.
 • Åtkomstpunktenheten måste ha stöd för trådlösa anslutningar och funktionen för trådlös anslutning måste vara aktiverad på enheten för att du ska få tillgång till en åtkomstpunktanslutning. Kontakta tjänsteleverantören för att ta reda på om åtkomstpunkten har tillgänglighet för trådlösa anslutningar.
 • Kontrollera åtkomstpunktens SSID och säkerhetsinställningar. Se relevant dokumentation för åtkomstpunktens SSID och säkerhetsinställningar.
 • Om nätverksenheter (kabelansluten/trådlös linjedelare, hubb) har ogiltiga inställningar kan det göra att TV:n blir långsam eller inte fungerar som den ska. Installera enheterna korrekt enligt relevant manual och nätverk.
 • Anslutningsmetoden kan variera beroende på tillverkaren av åtkomstpunkten.

Beroende på marknaden kan den trådlösa LAN-anslutningen kräva en trådlös adapter, som köps separat.

När du ansluter din TV till internet ska du kontrollera den information som tillhandahålls av din internetleverantör och referera till handledningen för routern.

 

3g4g-anslutning*

För mer information om 3g4g-anslutning anvisar LG:

Med den här funktionen kan en smart-TV ansluta till ett nätverk med hjälp av 3G-/4G-nätverket.

 • Om du vill använda den här funktionen behöver du en USB-dongel för 3G/4G. Om du vill köpa en USB-dongel för 3G/4G kontaktar du en 3G/4G-leverantör i din region.
 • Endast utvalda USB-donglar för 3G/4G är kompatibla. Kontrollera först att dongeln fungerar med TV:n för att undvika besvär.

India
Airtel: E392, E1731, E3272s-927, E3276, E3372h-607
Huawei: E173, E303C, E3531, E369 Mini, E8221, E8231
Idea: E1732
ZTE: MF825A

Indonesia
Aircard 32U, STC E3276s-920

 • Surfhastigheten kan variera beroende på 3G/4G-signalen.
 • Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller och i vissa länder.

 

Ansluta till ett nätverk med en USB-dongel för 3G/4G …

Om du ansluter USB-dongeln för 3G/4G till en smart-TV ansluts TV:n automatiskt till ett nätverk.**

* Detta gäller endast vissa marknader.

** Om nätverksanslutningen är långsam och instabil trycker du på , väljer Inställningar, Bild och program …, Nätverk, 3G/4G-anslutning, 3G/4G-NÄTVERKSSTATUS och sedan ÅTERANSLUT. Om anslutningen fortfarande inte fungerar som den ska kontaktar du din 3G/4G-leverantör.

Om du vill ställa in åtkomstpunkten manuellt trycker du på , väljer Inställningar, Bild & program …, Nätverk, 3G/4G-anslutningInställning för åtkomstpunkt, väljer den åtkomstpunkt du vill ställa in och väljer sedan Redigera för att ange APN, Ring nr., Användarnamn och Lösenord. (Mer detaljerad information tillhandahålls av din 3G/4G-tjänstleverantör.)