Säkerhetsinställningar

I menyn Säkerhet kan du ställa in lås för att begränsa åtkomsten till exempelvis program och appar.

  1. Tryck på  för att visa hemskärmen.
  2. Använd pilknapparna för att välja Inställningar och tryck på mittknappen.
  3. Tryck på  eller  för att välja Bild och program ... och tryck på mittknappen.
  4. Tryck på  eller  för att välja Säkerhet och sedan på knappen T20-Nav-Right.jpg
  5. Tryck på  eller  för att välja ett menyobjekt och tryck på mittknappen.
  6. Följ instruktionerna på skärmen.

 

Åldersgränslås för TV*

För mer information om åldersgränslås för TV:n anvisar LG:

Denna funktion drivs enligt uppgifter från sändningsstationen. Om signalen har felaktig information fungerar därför inte funktionen.
Förhindrar barn från att titta på vissa TV-program för vuxna, enligt inställningarna för åldersbegränsningar. Ange ett lösenord för att titta på ett blockerat program. Åldersgränserna varierar utefter land.

Stöds endast i digitalt läge.

Det ursprungliga lösenordet är inställt på ”0000”.
När Frankrike väljs som land är lösenordet inte ”0000”, utan ”1234”.

I menyn Säkerhet ställer du in Säkerhet och väljer Åldersgränslås för TV.*

* Den här funktionen är endast tillgänglig för vissa marknader. På andra marknader kallas funktionen Åldersgränslås för TV för Programlås för TV istället.

 

Programlås

För mer information om programlås anvisar LG:

Blockerar de program som innehåller olämpligt innehåll för barn. Programmen kan väljas, men skärmen är tom och ljudet är avstängt. Ange lösenordet för att titta på ett låst program.

Det ursprungliga lösenordet är inställt på ”0000”.
När Frankrike väljs som land är lösenordet inte ”0000”, utan ”1234”.

I menyn Säkerhet ställer du in Säkerhet och väljer Programlås. Välj sedan de program som ska låsas, följt av ikonen Programlås och välj LÅS. På vissa marknader kallas program och Programlås för kanaler och Kanallås.

 

Applikationslås

För mer information om applikationslås anvisar LG:

Du kan låsa eller låsa upp applikationen.

Det ursprungliga lösenordet är inställt på ”0000”.
När Frankrike väljs som land är lösenordet inte ”0000”, utan ”1234”.

Låsfunktionen är inte omedelbart tillgänglig för den applikation som körs för närvarande.

I menyn Säkerhet ställer du in Säkerhet, väljer Applikationslås och väljer vilka applikationer som ska låsas.

 

Ingångslås

Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa marknader. För mer information om ingångslås anvisar LG:

Du kan låsa eller låsa upp ingångslåsen.

Det ursprungliga lösenordet är inställt på ”0000”.
När Frankrike väljs som land är lösenordet inte ”0000”, utan ”1234”.

I menyn Säkerhet ställer du in Säkerhet, väljer Ingångslås och väljer vilka ingångar som ska låsas.

 

Återställ lösenord

För mer information om säkerhetslösenordet anvisar LG:

Ange eller ändra lösenordet för TV:n.

Det ursprungliga lösenordet är inställt på ”0000”.
När Frankrike väljs som land är lösenordet inte ”0000”, utan ”1234”.